Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Lukáš

Adventní a vánoční floristický seminář

Adventní a vánoční floristický seminář

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na Adventní a...více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, ...více

9. evropský šampionát mladých zahradníků 20. – 25. 8. 2018 Rajhrad

9. evropský šampionát mladých zahradníků 20. – 25. 8. 2018  Rajhrad

Termín konání soutěže: 20. 8. – 25. 8. 2018 Místo: areál Střední zahradnické školy v Rajhr...více

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

V rámci programu Erasmus+ se v květnu a červnu 2018 uskutečnila 2. část projektu Modern...více

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti - 2. ročník

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti - 2. ročník

Dne 13. 6. 2018 se zúčastnilo pět žáků naší školy semináře spojeného s vyhodnocením projektu na tém...více

PolyGram - Přednáška „Vývoj naší přírody a fenomén bělokarpatských luk“

PolyGram - Přednáška „Vývoj naší přírody a fenomén bělokarpatských luk“

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Jarní floristický seminář - Polygram

Jarní floristický seminář - Polygram

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

PolyGram - Přednáška Trávníkářství

PolyGram - Přednáška Trávníkářství

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Kurz - Pěstujeme zdravou zeleninu

Kurz - Pěstujeme zdravou zeleninu

Pěstujeme zdravou zeleninu zahradnický kurz pro veřejnost Přijďte na praktický kurz pěstování ...více

Historické parky - ČLÁNOK RAJHRAD

Seminár Historické parky a záhrady

Seminár Historické parky a záhrady sa uskutočnil 15.4.2014 ako jedna z aktivít projektu Zeleň ve městech trochu jinak podporeného z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013. Zámerom samotného projektu je zachovanie lokálnych špecifík a špecifických vlastnosti krajiny, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia a prijme širokú verejnosť k lepšiemu využívaniu prírody pre oddych a voľný čas. Konkrétnym cieľom semináru bola prednáška o histórií parkov a záhrad v areáli Holíčskeho zámku, ale i v prihraničných regiónoch. Zaujímavou témou semináru bolo aj vyzdvihnutie dôležitosti krajiny a jej význam pre ďalšie generácie. Seminár bol vedený pod odborným dohľadom PhDr. Júlie Ragačovej a prednáška bola venovaná najmä študentom Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany a Strednej záhradníckej školy Rajhrad, ktorí sa podieľali na samotnej výsadbe kvetinových záhonov. Seminár bol zaujímavý tým, že boli odprezentované dokumenty, ktoré sa našli pri archívnom výskume v SNA Bratislava.

Oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

eu
ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2018 Střední zahradnická škola Rajhrad