Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Věroslav

Anglie a Wales, červen 2017

Anglie a Wales, červen 2017

Ve dnech 19. – 25. června 2017 pobývala skupinka našich studentů ve Velké Británii. První zastávko...více

Harmonogram komisionálních zkoušek za školní rok 2016/2017 –jmenování komisí

Předmět: Matematika Komise: Mgr. Zora Gerguri – předseda Ing. Andrea Reznerová - člen Mg...více

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti

Naši žáci úspěšní v soutěži „Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti“! Druhé a třetí místo! ...více

Schůzka rodičů žáků budoucích 1.ročníků

Schůzka pro rodiče žáků budoucích 1.ročníků školního roku 2017/2018 se koná v úterý 20.června 2017...více

Vyřazení absolventů

Vyřazení absolventů

Slavnostní vyřazení absolventů se koná v pátek 02.06. 2017 v 10.00 hodin v aule školy. Srdeč...více

Slavíme úspěch na Floře Olomouc 2017

Slavíme úspěch na Floře Olomouc 2017

V soutěži Svazu květinářů a floristů ČR ve floristice , pořádané na letošní Floře Olomouc , z...více

Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. září 2016 jsme zahajovali nový školní rok 2016/17 slavnostním nástupem všech žáků a p...více

Nová školní prodejna nabízí

Nová školní prodejna nabízí

Nová školní prodejna nabízí od 01.09.2016 prodej rostlin a dalšího zahradnického sortimentu. Je...více

Úvodní strana | Historie

Historie školy

Škola vznikla v roce 1901 jako ústav pro vzdělávání zahradníků z širokého okolí Brna zpočátku s ovocnářským zaměřením, později se však výuka rozšířila na celou zahradnickou problematiku, takže nakonec zahrnovala všechny obory zahradnické činnosti včetně úzkých specializací jako vazačství, aranžérství, školkařství, sadovnictví a samozřejmě s nimi související všeobcené a průpravné předměty. Během této doby prošla škola celou řadou reorganizací a změn názvů školy, jejího zaměření a dalších specializací s různou délkou školní docházky(2,3,4, 5 leté) s formami denního, dálkového i externího studia a také s různým stupněm dosažené kvalifikace absolventů od absolventského vysvědčení, závěrečné zkoušky přes výuční listy až po odborné a úplné maturitní vysvědčení. Škola tak významnou měrou ovlivnila vzdělanost a odbornou zdatnost zahradníků zpočátku v jihomoravské zahradnické oblasti, později však i v dalších oblastech Moravy, ale i Slovenska a jižních Čech a u specializací byla pak působnost celostátní. Bohunická škola se tak stala vedle školy na Mělníku nositelem zahradnického vědění a umění v celostátním měřítku.

Tomu samozřejmě přispěla kvalita a odborná úroveň učitelů, tedy těch, kteří svoje znalosti a zkušenosti predávali žákům. A na významné zahradnické osobnosti nebyla bohunická škola chudá. Byli zde takoví, jejichž jměna znali a zná celá zahradnická veřejnost, jako byli Suchý, Markus, Berének, Steinblink, Luža, Peikes, Homola a další, kteří tvořili historii a věhlas této školy. Odborně publikovali, byli autory a spoluautory učebnic pro zahradnické školy s celoshátní působností a také externími učiteli Vysoké školy zemědělské v Brně.

Za dobu působení V. Dvorského jako ředitele dosáhla škola největšího rozmachu nejen v počtu žáků, počtu typů škol a jejich zaměření, ale i budovánim a rozšiřováním zázemí školy. Tato škola dala základy také celé řadě absolventů, kteří se uplatnili nejen v zahradnických provozech, ale nemálo z nich se prosadilo také v odborných, výzkumných a šlechtitelských institucich, botanických zahradách, vědeckých ústavech včetně Akademie věd a jako učitelé vysokých škol.

Absolventi bohunické školy se úspěšně uplatňovali a uplatňují nejen doma, ale i v Evropě, severní i jižní Americe.

V roce 2004 se sloučila brněnská a rajhradská zahradnická škola a sídlo nově vzniklé školského zařízení bylo ustaveno v Rajhradě.

Zahradnické školství má v Rajhradě dlouholetou tradici. Zahradnictví se zde vyučuje nepřetržitě od roku 1951.

Počátek zahradnického školství byl reprezentován dvouletou zahradnickou školou pro pracovní zálohy státních statků v působnosti pro Československé státní statky v celé tehdejší republice. Na zahradnickou školu byli přijímání pouze chlapci.

Ve školním roce 1953/54 dochází ke změně názvu školy na Učňovskou školu zahradnickou a do školy nastupují pro změnu zase dívky.

Současně s Učňovskou školou zahradnickou byl ve školním roce 1958/59 otevřen dvouletý zemědělský obor pěstitel-chovatel, který byl po třech letech přeložen na zemědělskou učňovskou školu do Želešic.

Později dochází ke změně názvu na Zemědělskou učňovskou školu – obor zahradnický a 1.září 1979 rozhodnutím IVV MZVŽ ČSR Praha bylo v Rajhradě zřízeno SOU zahradnické s tříletým učebním oborem Zahradník. Tento již tradiční obor, o který je stále velký zájem, pokračuje i v současné době.

škola-rajhrad

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj univ3 České ručičky benefit7 benefit7

Copyright © 2017 Střední zahradnická škola Rajhrad