Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Darina

Pozvánka Brněnská růže 2017

Pozvánka Brněnská růže 2017

Vážení přátelé a příznivci školy, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na výstavu soutěžních...více

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí na ekofarmě v Itálii

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1 Termín: 26.11 2017 – 16.12. 2017 K...více

Kurz vázání a aranžování květin – Florista (profesní kvalifikace)

Kurz vázání a aranžování květin – Florista (profesní kvalifikace)

Zahájení kurzu Vázání a aranžování květin (Florista) – 6.října 2017 . Podrobnější informace najde...více

Maturitní zkoušky opravné a MZ v NT

Šk.r.2016/17 Obor vzdělání: 41-44-M/01 Zahradnictví 16-01-M/01 Ekologie a životní prost...více

Děčínska kotva 2017

Děčínska kotva 2017

46. ročníku Děčínské kotvy se zúčastnil nás žák Filip Bracek, který získal v tématu „Ladovská zima“...více

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti

Naši žáci úspěšní v soutěži „Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti“! Druhé a třetí místo! ...více

Slavíme úspěch na Floře Olomouc 2017

Slavíme úspěch na Floře Olomouc 2017

V soutěži Svazu květinářů a floristů ČR ve floristice , pořádané na letošní Floře Olomouc , z...více

Nová školní prodejna nabízí

Nová školní prodejna nabízí

Nová školní prodejna nabízí od 01.09.2016 prodej rostlin a dalšího zahradnického sortimentu. Je...více

Úvodní strana | Historie

Historie školy

Škola vznikla v roce 1901 jako ústav pro vzdělávání zahradníků z širokého okolí Brna zpočátku s ovocnářským zaměřením, později se však výuka rozšířila na celou zahradnickou problematiku, takže nakonec zahrnovala všechny obory zahradnické činnosti včetně úzkých specializací jako vazačství, aranžérství, školkařství, sadovnictví a samozřejmě s nimi související všeobcené a průpravné předměty. Během této doby prošla škola celou řadou reorganizací a změn názvů školy, jejího zaměření a dalších specializací s různou délkou školní docházky(2,3,4, 5 leté) s formami denního, dálkového i externího studia a také s různým stupněm dosažené kvalifikace absolventů od absolventského vysvědčení, závěrečné zkoušky přes výuční listy až po odborné a úplné maturitní vysvědčení. Škola tak významnou měrou ovlivnila vzdělanost a odbornou zdatnost zahradníků zpočátku v jihomoravské zahradnické oblasti, později však i v dalších oblastech Moravy, ale i Slovenska a jižních Čech a u specializací byla pak působnost celostátní. Bohunická škola se tak stala vedle školy na Mělníku nositelem zahradnického vědění a umění v celostátním měřítku.

Tomu samozřejmě přispěla kvalita a odborná úroveň učitelů, tedy těch, kteří svoje znalosti a zkušenosti predávali žákům. A na významné zahradnické osobnosti nebyla bohunická škola chudá. Byli zde takoví, jejichž jměna znali a zná celá zahradnická veřejnost, jako byli Suchý, Markus, Berének, Steinblink, Luža, Peikes, Homola a další, kteří tvořili historii a věhlas této školy. Odborně publikovali, byli autory a spoluautory učebnic pro zahradnické školy s celoshátní působností a také externími učiteli Vysoké školy zemědělské v Brně.

Za dobu působení V. Dvorského jako ředitele dosáhla škola největšího rozmachu nejen v počtu žáků, počtu typů škol a jejich zaměření, ale i budovánim a rozšiřováním zázemí školy. Tato škola dala základy také celé řadě absolventů, kteří se uplatnili nejen v zahradnických provozech, ale nemálo z nich se prosadilo také v odborných, výzkumných a šlechtitelských institucich, botanických zahradách, vědeckých ústavech včetně Akademie věd a jako učitelé vysokých škol.

Absolventi bohunické školy se úspěšně uplatňovali a uplatňují nejen doma, ale i v Evropě, severní i jižní Americe.

V roce 2004 se sloučila brněnská a rajhradská zahradnická škola a sídlo nově vzniklé školského zařízení bylo ustaveno v Rajhradě.

Zahradnické školství má v Rajhradě dlouholetou tradici. Zahradnictví se zde vyučuje nepřetržitě od roku 1951.

Počátek zahradnického školství byl reprezentován dvouletou zahradnickou školou pro pracovní zálohy státních statků v působnosti pro Československé státní statky v celé tehdejší republice. Na zahradnickou školu byli přijímání pouze chlapci.

Ve školním roce 1953/54 dochází ke změně názvu školy na Učňovskou školu zahradnickou a do školy nastupují pro změnu zase dívky.

Současně s Učňovskou školou zahradnickou byl ve školním roce 1958/59 otevřen dvouletý zemědělský obor pěstitel-chovatel, který byl po třech letech přeložen na zemědělskou učňovskou školu do Želešic.

Později dochází ke změně názvu na Zemědělskou učňovskou školu – obor zahradnický a 1.září 1979 rozhodnutím IVV MZVŽ ČSR Praha bylo v Rajhradě zřízeno SOU zahradnické s tříletým učebním oborem Zahradník. Tento již tradiční obor, o který je stále velký zájem, pokračuje i v současné době.

škola-rajhrad

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj univ3 České ručičky benefit7 benefit7

Copyright © 2017 Střední zahradnická škola Rajhrad