Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Albína

Náš absolvent Filip Chalupka aneb strážce přírody v CHKO Moravský kras

Náš absolvent Filip Chalupka aneb strážce přírody v CHKO Moravský kras

15. 11. 2018 se uskutečnila již potřetí na naší Střední zahradnické škole Rajhrad akce nesoucí náz...více

Den otevřených dveří

Rádi bychom Vás pozvali, zájemce o studium na den otevřených dveří s floristickou ukázkou. Těšíme...více

Vánoční výstava 2018

Vánoční výstava 2018

Rádi bychom Vás pozvali na vánoční výstavu "Vánoce u nás doma", která se bude konat v areálu naší ...více

EKOODPOLEDNE 2018

EKOODPOLEDNE 2018

„Půjdem spolu do přírody“ Již po několikáté zazněla na naší škole 15. 11. 2018 tato hymna ekolog...více

Opět vítězství na mistrovství ČR

Opět vítězství na mistrovství ČR

Ve dnech 11.10. – 12.10.2018 se konalo, tak jako každý rok, mezinárodní mistrovství České republiky...více

Adventní a vánoční floristický seminář

Adventní a vánoční floristický seminář

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na Adventní a...více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, ...více

9. evropský šampionát mladých zahradníků 20. – 25. 8. 2018 Rajhrad

9. evropský šampionát mladých zahradníků 20. – 25. 8. 2018  Rajhrad

Termín konání soutěže: 20. 8. – 25. 8. 2018 Místo: areál Střední zahradnické školy v Rajhr...více

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

V rámci programu Erasmus+ se v květnu a červnu 2018 uskutečnila 2. část projektu Modern...více

Projekt - Comenius II 2009-2011

Projekt - Comenius II 2009-2011

název: „Europa-Comenius-Garten“
typ projektu: multilaterální partnerství škol v rámci programu Comenius NAEP
partnerské země: Belgie (koordinátor), Německo, Polsko, Rakousko, Estonsko, Česká republika
grant NAEP: 12 zahraničních mobilit

V rámci projektu „Europa-Comenius-Garten“ spolupracuje 6 evropských zahradnických škol z Belgie (Eupen), Německa (Münster), Polska (Bielsko-Biala), Rakouska (Langenlois), Estonska (Räpina) a Česka (Rajhrad). Cílem partnerství je vzájemná výměna informací o průběhu zahradnického vzdělávání na zúčastněných školách. Projekt by chtěl v rámci plánovaných zahraničních mobilit přispět k prohloubení vzájemných výměnných pobytů žáků a učitelů, k jejich dalšímu odbornému vzdělávání a zvýšení kompetence v cizím jazyce. Organizací a účastí na mezinárodních odborných zahradnických soutěžích a zahraničních praxích umožnit srovnání výsledků a standardů zahradnického vzdělávání v jednotlivých zemích. Chce napomoci aktualizovat vzdělávací programy jednotlivých škol, zkvalitnit zahradnické vzdělávání a tím přispět i k lepšímu uplatnění absolventů zahradnických škol na evropském trhu práce. V rámci partnerství bude organizována společná odborná praktická výuka žáků a učňů v oblastech jako jsou např. zahradnická produkce, floristika, sadovnictví, krajinářská tvorba, budou pořádány odborné exkurze do zahradnických podniků, apod. Školní jazykový lexikon odborných termínů bude rozšířen o estonštinu a polštinu. Ke společným produktům bude patřit v rámci praktické výuky sadovnické tvorby i založení „Evropské zahrady Comenius“ na pozemku polské školy.

Produkty projektu „Europa-Comenius-Garten“ a jejich dostupnost

1) Europa-Comenius-Garten - společná internetová stránka koordinátora s informacemi o projektu http://www.zawm.be/02_aus_weiterbildung/04_berufsgruppen/02_gaertner.html 2) Evrop...více

Diseminace projektu – šíření informací o projektu

Šíření informací v rámci školy: žáci, rodiče, učitelský sbor, veřejnost – internetová stránka projektu v rámci webové stránky školy, nástěnky v budově školy, informace na třídních...více

Společné praktické vyučování se ZAWM Eupen 18. – 24. 6. 2011

Společně se dvěma studentkami jsme se zúčastnili praktické výuky a praktických závěrečných zkoušek na naší partnerské škole v belgickém Eupen. Náplní praktické výuky byla: Spolup...více

Soutěž Lipová ratolest, Olomouc květen 2011

Ve dnech 4.-6. května 2011 uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně 4. ročník soutěže Lipová ratolest. Tento rok se do soutěže aktivně zapojilo město Olomouc a poskytlo tak soutěžn...více

Pracovní schůzka zástupců partnerských škol projektu „Europa-Comenius-Garten“ duben 2011

v rámci 7. semináře Pracovního společenství evropských učitelů zahradnictví v partnerské škole Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg v Münsteru ve SRN ve dnech 26. – 30.4...více

Závěrečná realizace projektu a osázení české části „Evropské zahrady Comenius“ („Europa-Comenius-Garten“), Bielsko-Biala Polsko duben 2011

Projekt Comenius dospěl do své závěrečné fáze v dubnu 2011. Jako hlavní produkt projektu měli za ükol všichni zúčastnění partneři vypracovat návrh menší sadovnické úpravy, která ...více

Popis finální podoby projektu českého segmentu Evropské zahrady Comenius

autor návrhu: Ing. Jitka Bezděkovská ve spolupráci s Mendelovým muzeem Brno a žáky oboru zahradnictví SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad Hlavní myšlenkou úpravy je symbolické v...více

Školní kolo soutěže o návrh české části „Evropské zahrady Comenius“ na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad

uskutečnilo se v prosinci 2010 zástupci Comenius týmu, zejména učitelé odborných zahradnických předmětů, vybrali nejlepší žákovské návrhy pro realizaci českého segmentu tyto ná...více

Brněnská růže 2010 (Česká republika)

I tento ročník floristické soutěžě a výstavy Brněnská růže, jehož spolupořadatelem je tradičně i naše škola, a který se uskutečnil ve dnech 12. - 14. listopadu 2010, se stal součás...více

Räpina (Estonsko) 2010

Od 1. do 5. září 2010 se v estonském městečku Räpina konalo Mistrovství Evropy mladých zahradníků zemí Evropské unie. Sjelo (spíš slétlo) se sem 25 týmů ze 17 zemí: z Německa, Rak...více

Popis plánu zahrady Europa-Comenius-Garten 2010

Europa-Comenius-Garten 2010 v Bielsku-Biale Popis plánu zahrady podle vítězného polského projektu a podmínky pro návrh výsadby Kompozice zahrady je založena na geometrickém členě...více

Pracovní setkání zástupců partnerských škol projektu Comenius v Polsku

Další akcí uskutečněnou v rámci partnerství projektu Comenius NAEP »Europa- Comenius-Garten« 2009-2011 bylo setkání zástupců partnerských škol z Belgie, Polska, Rakouska, Německa a...více

Floristická soutěž Brněnská růže 2009

Účast žáků z Langenlois (Rakousko) a Bielska-Biale (Polsko) na floristické soutěži Brněnská růže 2009 Druhou společnou akci partnerství projektu Comenius 2009-2011 „Europa-Comeniu...více

Pflanzentaufe Cuphea Vienco 2009 v rámci projektu Comenius

(Křest rostliny Cuphea Vienco) V době od 11. do 13.9.2009 se účastnily 2 studentky oboru Zahradnictví z brněnského pracoviště spolu se svojí učitelkou setkání studentů a učitelů z...více

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2018 Střední zahradnická škola Rajhrad