Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Matouš

9. evropský šampionát mladých zahradníků 20. – 25. 8. 2018 Rajhrad

9. evropský šampionát mladých zahradníků 20. – 25. 8. 2018  Rajhrad

Termín konání soutěže: 20. 8. – 25. 8. 2018 Místo: areál Střední zahradnické školy v Rajhr...více

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

V rámci programu Erasmus+ se v květnu a červnu 2018 uskutečnila 2. část projektu Modern...více

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti - 2. ročník

Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti - 2. ročník

Dne 13. 6. 2018 se zúčastnilo pět žáků naší školy semináře spojeného s vyhodnocením projektu na tém...více

PolyGram - Přednáška „Vývoj naší přírody a fenomén bělokarpatských luk“

PolyGram - Přednáška „Vývoj naší přírody a fenomén bělokarpatských luk“

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Jarní floristický seminář - Polygram

Jarní floristický seminář - Polygram

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

PolyGram - Přednáška Trávníkářství

PolyGram - Přednáška Trávníkářství

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Kurz - Pěstujeme zdravou zeleninu

Kurz - Pěstujeme zdravou zeleninu

Pěstujeme zdravou zeleninu zahradnický kurz pro veřejnost Přijďte na praktický kurz pěstování ...více

Itálie - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

Itálie - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

Koncem listopadu a začátkem prosince se uskutečnila třítýdenní stáž žáků naší školy v I...více

Termíny


1.kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019

1. kolo přijímacího řízení do tříletého oboru vzdělání Zahradník proběhne 23.dubna 2018.

1. kolo přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí:

  • 1. termín jednotné zkoušky - čtvrtek 12.dubna 2018
  • 2. termín jednotné zkoušky – pondělí 16.dubna 2018

1. kolo přijímacího řízení do nástavbového studia oboru vzdělání Zahradnictví:

  • 1. termín jednotné zkoušky - čtvrtek 12.dubna 2018
  • 2. termín jednotné zkoušky – pondělí 16.dubna 2018

1. kolo přijímacího řízení do zkráceného studia oboru vzdělání Zahradník a zkráceného studia oboru vzdělání Zahradnictví proběhne 27.dubna 2018.

Jednotná zkouška v náhradním termínu je pro všechny obory vzdělání stanovena na tyto dny:

  • 1. termín jednotné zkoušky - čtvrtek 10.května 2018
  • 2. termín jednotné zkoušky – pátek 11.května 2018

2.kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve znění zákona č.383/2005 Sb., zákona č.49/2009 Sb., a zákona č.178/2016 Sb., vyhláškou MŠMT č.353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění stanovuji:

Počty žáků přijímaných do 1.ročníku denního studia pro školní rok 2018/19 a do denního nástavbového studia pro školní rok 2018/19

kód obor vzdělávání forma délka studia počet žáků
41-44-M/01 Zahradnictví denní 4 roky 5
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí denní 4 roky 10
41-52-H/01 Zahradník denní 3 roky 15
41-44-L/51 Zahradnictví denní 2 roky 0
41-44-M/01 Zahradnictví - zkr. studium denní 2 roky 15
41-52-H/01 Zahradník - zkr. studium denní 1 rok 15

2.kolo přijímacího řízení do tříletého oboru vzdělání Zahradník proběhne v úterý 15.05. 2018 bez přijímacích zkoušek.

2. kolo přijímacího řízení do čtyřletých oborů vzdělání Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí:
termín přijímací zkoušky – úterý 15.května 2018 v 08.00 hod.

2.kolo přijímacího řízení do zkráceného studia oboru vzdělání Zahradník a oboru vzdělání Zahradnictví proběhne v úterý 15.05. 2018 bez přijímacích zkoušek.

V Rajhradě 03.05. 2018
PaedDr.Marek Kňažík
ředitel školy

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2018 Střední zahradnická škola Rajhrad