Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Luboš

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Zahradnictví v zahradnické firmě v Maďarsku (Budapešť)

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1 Zahradnictví a ekologie v Evropě II ...více

Svatební floristický seminář

Svatební  floristický seminář

Zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti svatební floristiky Vhodný pro absolvent...více

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Svatební floristický seminář

Svatební floristický seminář

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, ...více

Úvodní strana | Aktuality | Přednáška Biologická ochrana rostlin

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Polygram

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

Klíčová aktivita: KA03-4

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Dr. Ing. Milan Hluchý přednášel 2. dubna 2019 na naší škole téma: Biologická ochrana rostlin. Zakladatel a ředitel skupiny firem BIOCONT (http://www.biocont.cz) studentům oboru ekologie a životní prostředí a oboru zahradnictví představil biologickou a biotechnickou ochranu rostlin. Motivoval příkladem studenty k odborné přípravě a podnikavosti.

František Jelínek, student 2. E., ve studentském článku o přednášce píše: „Milan Hluchý prožil dětství v Mikulově. Na základní škole se v něm, díky životu na Pálavě, projevil zájem o přírodu, a to především o noční motýly. Jeho zájem byl tak velký, že již v 9. třídě ZŠ, napsal svou první odbornou práci o nočních motýlech na Pálavě. Na střední a vysoké škole se díky výborným profesorům jeho zájem o přírodu prohluboval. Profesoři mu radili, aby při psaní odborných prací myslel kriticky nebo ho také vedli k cizojazyčné literatuře o entomologii, a to z důvodu malého počtů knih o entomologii v ČR. Jeho život, byl v této době zcela podřízený motýlům, a to tak silně, že místo chození na diskotéky, lovil motýly na Pálavě a psal odborné práce. Po dokončení studia na Mendelově univerzitě se dostal na pozici vedoucího Biologické laboratoře ve vědeckém ústavu a zde se poprvé seznámil s prostředky biologické ochrany. V následujících letech se začal čím dál více zabývat biologickou ochranou, což ho v roce 1991 dovedlo až k založení firmy Biocont Laboratory.“

Přednášející se zaměřil zejména na bioagens pro sady a vinice, kde prezentoval úspěchy např. ve výzkumu dravého roztoče Typhlodromus pyri. Prezentoval 25 let existence české firmy, která v současnosti působí na světové odborné úrovni a na mezinárodním trhu.

Anna Horáková, studentka 2. E. ve studentském článku o přednášce uvádí: „V roce 1996 začal Biocont využívat malinkaté vosičky (Trichogramma), která klade do škůdců své vajíčka a tím vlastně ničí škůdce. Společnost je vyrábí v kapslích, kdy v jedné kapsli je až 4000 vosiček. To samozřejmě není jedinou věcí, co společnost nabízí, má doposud 73 různých produktů. Biocont Laboratry patří mezi světovou špičku. Jedna její pobočka se nachází i ve Vietnamu. Například díky dobrým vztahům s jinými zeměmi se v roce 2005 zavedla nová technologie feromonového matení obalečů.“

Přednášející diskutoval se studenty o ekologických podmínkách pěstování. Ptal se také studentů na středoškolské odborné soutěže a projekty ve kterých se účastní.

Mgr. Ladislav Hanuš, učitel předmětu Krajinná ekologie 3. 4. 2019

Přednáška Biologická ochrana rostlin
Přednáška Biologická ochrana rostlin
Přednáška Biologická ochrana rostlin
Přednáška Biologická ochrana rostlin
Přednáška Biologická ochrana rostlin
ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2019 Střední zahradnická škola Rajhrad