Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Ludvík

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Zahradnictví v zahradnické firmě v Maďarsku (Budapešť)

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1 Zahradnictví a ekologie v Evropě II ...více

Svatební floristický seminář

Svatební  floristický seminář

Zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti svatební floristiky Vhodný pro absolvent...více

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Svatební floristický seminář

Svatební floristický seminář

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, ...více

Historické parky - ČLÁNOK RAJHRAD

Seminár Historické parky a záhrady

Seminár Historické parky a záhrady sa uskutočnil 15.4.2014 ako jedna z aktivít projektu Zeleň ve městech trochu jinak podporeného z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013. Zámerom samotného projektu je zachovanie lokálnych špecifík a špecifických vlastnosti krajiny, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia a prijme širokú verejnosť k lepšiemu využívaniu prírody pre oddych a voľný čas. Konkrétnym cieľom semináru bola prednáška o histórií parkov a záhrad v areáli Holíčskeho zámku, ale i v prihraničných regiónoch. Zaujímavou témou semináru bolo aj vyzdvihnutie dôležitosti krajiny a jej význam pre ďalšie generácie. Seminár bol vedený pod odborným dohľadom PhDr. Júlie Ragačovej a prednáška bola venovaná najmä študentom Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany a Strednej záhradníckej školy Rajhrad, ktorí sa podieľali na samotnej výsadbe kvetinových záhonov. Seminár bol zaujímavý tým, že boli odprezentované dokumenty, ktoré sa našli pri archívnom výskume v SNA Bratislava.

Oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

eu
ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2019 Střední zahradnická škola Rajhrad