Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Markéta

Základní informace k organizaci školního roku 2020/2021

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8,00 hodin v areálu SZaŠ Rajhrad ...více

Máme certifikovanou přírodní zahradu

Pro informace klinete zde ...více

2.kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve znění zákona č.383/2005 Sb.,...více

Ochrana zdraví - pokyny MZ, ZZ

Ochrana zdraví - pokyny MZ.docx Ochrana zdraví - pokyny ZZ.docx Čestné prohlášení.pdf ...více

Zahájení výuky odborného výcviku a praxe

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. zahajuje od 8. června 2020 výuku odborného výcviku a praxe ...více

Naši maturanti publikují v novinách

Příklady publikací naši maturantů v novinách. Vyškovský deník Brněnský deník ...více

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Prosím pozor! Na základě „Mimořádného opatření“ vlády ČR se s okamžitou platností přerušuje vzdě...více

Jarní floristický seminář

Jarní floristický seminář

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na Jarní fl...více

Řez ovocných dřevin

Řez ovocných dřevin

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na kurz Řez o...více

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Pořádá: Střední zahradnická škola Rajhrad Pro koho je kurz: pro všechny zájemce, kteří s...více

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce

Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Adventní a vánoční floristika ...více

Projekt - Comenius II 2009-2011

Projekt - Comenius II 2009-2011

název: „Europa-Comenius-Garten“
typ projektu: multilaterální partnerství škol v rámci programu Comenius NAEP
partnerské země: Belgie (koordinátor), Německo, Polsko, Rakousko, Estonsko, Česká republika
grant NAEP: 12 zahraničních mobilit

V rámci projektu „Europa-Comenius-Garten“ spolupracuje 6 evropských zahradnických škol z Belgie (Eupen), Německa (Münster), Polska (Bielsko-Biala), Rakouska (Langenlois), Estonska (Räpina) a Česka (Rajhrad). Cílem partnerství je vzájemná výměna informací o průběhu zahradnického vzdělávání na zúčastněných školách. Projekt by chtěl v rámci plánovaných zahraničních mobilit přispět k prohloubení vzájemných výměnných pobytů žáků a učitelů, k jejich dalšímu odbornému vzdělávání a zvýšení kompetence v cizím jazyce. Organizací a účastí na mezinárodních odborných zahradnických soutěžích a zahraničních praxích umožnit srovnání výsledků a standardů zahradnického vzdělávání v jednotlivých zemích. Chce napomoci aktualizovat vzdělávací programy jednotlivých škol, zkvalitnit zahradnické vzdělávání a tím přispět i k lepšímu uplatnění absolventů zahradnických škol na evropském trhu práce. V rámci partnerství bude organizována společná odborná praktická výuka žáků a učňů v oblastech jako jsou např. zahradnická produkce, floristika, sadovnictví, krajinářská tvorba, budou pořádány odborné exkurze do zahradnických podniků, apod. Školní jazykový lexikon odborných termínů bude rozšířen o estonštinu a polštinu. Ke společným produktům bude patřit v rámci praktické výuky sadovnické tvorby i založení „Evropské zahrady Comenius“ na pozemku polské školy.

Produkty projektu „Europa-Comenius-Garten“ a jejich dostupnost

1) Europa-Comenius-Garten - společná internetová stránka koordinátora s informacemi o projektu http://www.zawm.be/02_aus_weiterbildung/04_berufsgruppen/02_gaertner.html 2) Evrop...více

Diseminace projektu – šíření informací o projektu

Šíření informací v rámci školy: žáci, rodiče, učitelský sbor, veřejnost – internetová stránka projektu v rámci webové stránky školy, nástěnky v budově školy, informace na třídních...více

Společné praktické vyučování se ZAWM Eupen 18. – 24. 6. 2011

Společně se dvěma studentkami jsme se zúčastnili praktické výuky a praktických závěrečných zkoušek na naší partnerské škole v belgickém Eupen. Náplní praktické výuky byla: Spolup...více

Soutěž Lipová ratolest, Olomouc květen 2011

Ve dnech 4.-6. května 2011 uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně 4. ročník soutěže Lipová ratolest. Tento rok se do soutěže aktivně zapojilo město Olomouc a poskytlo tak soutěžn...více

Pracovní schůzka zástupců partnerských škol projektu „Europa-Comenius-Garten“ duben 2011

v rámci 7. semináře Pracovního společenství evropských učitelů zahradnictví v partnerské škole Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg v Münsteru ve SRN ve dnech 26. – 30.4...více

Závěrečná realizace projektu a osázení české části „Evropské zahrady Comenius“ („Europa-Comenius-Garten“), Bielsko-Biala Polsko duben 2011

Projekt Comenius dospěl do své závěrečné fáze v dubnu 2011. Jako hlavní produkt projektu měli za ükol všichni zúčastnění partneři vypracovat návrh menší sadovnické úpravy, která ...více

Popis finální podoby projektu českého segmentu Evropské zahrady Comenius

autor návrhu: Ing. Jitka Bezděkovská ve spolupráci s Mendelovým muzeem Brno a žáky oboru zahradnictví SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad Hlavní myšlenkou úpravy je symbolické v...více

Školní kolo soutěže o návrh české části „Evropské zahrady Comenius“ na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad

uskutečnilo se v prosinci 2010 zástupci Comenius týmu, zejména učitelé odborných zahradnických předmětů, vybrali nejlepší žákovské návrhy pro realizaci českého segmentu tyto ná...více

Brněnská růže 2010 (Česká republika)

I tento ročník floristické soutěžě a výstavy Brněnská růže, jehož spolupořadatelem je tradičně i naše škola, a který se uskutečnil ve dnech 12. - 14. listopadu 2010, se stal součás...více

Räpina (Estonsko) 2010

Od 1. do 5. září 2010 se v estonském městečku Räpina konalo Mistrovství Evropy mladých zahradníků zemí Evropské unie. Sjelo (spíš slétlo) se sem 25 týmů ze 17 zemí: z Německa, Rak...více

Popis plánu zahrady Europa-Comenius-Garten 2010

Europa-Comenius-Garten 2010 v Bielsku-Biale Popis plánu zahrady podle vítězného polského projektu a podmínky pro návrh výsadby Kompozice zahrady je založena na geometrickém členě...více

Pracovní setkání zástupců partnerských škol projektu Comenius v Polsku

Další akcí uskutečněnou v rámci partnerství projektu Comenius NAEP »Europa- Comenius-Garten« 2009-2011 bylo setkání zástupců partnerských škol z Belgie, Polska, Rakouska, Německa a...více

Floristická soutěž Brněnská růže 2009

Účast žáků z Langenlois (Rakousko) a Bielska-Biale (Polsko) na floristické soutěži Brněnská růže 2009 Druhou společnou akci partnerství projektu Comenius 2009-2011 „Europa-Comeniu...více

Pflanzentaufe Cuphea Vienco 2009 v rámci projektu Comenius

(Křest rostliny Cuphea Vienco) V době od 11. do 13.9.2009 se účastnily 2 studentky oboru Zahradnictví z brněnského pracoviště spolu se svojí učitelkou setkání studentů a učitelů z...více

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2020 Střední zahradnická škola Rajhrad