Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Doubravka

Kurz Roubování

Kurz Roubování

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na kurz ...více

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí – Španělsko, Barcelona

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1 Zahradnictví a ekologie v Evropě II ...více

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Pořádá: Střední zahradnická škola Rajhrad Pro koho je kurz: pro všechny zájemce, kteří s...více

Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Zahradnictví a ekologie v Evropě II, Maďarsko - Budapešť

Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Zahradnictví a ekologie v Evropě II, Maďarsko - Budapešť

V rámci programu Erasmus+ se od 29.září do 19.října 2019 uskutečnila 1. část projektu Zahradnictv...více

Naši zahradníci na mistrovství ČR opět vítězí!

Naši zahradníci na mistrovství ČR opět vítězí!

Ve dnech 9. – 10. října 2019 proběhl již 26. ročník mezinárodní soutěže v odborných dovednostech ob...více

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce

Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Adventní a vánoční floristika ...více

Projekt - Comenius II 2009-2011

Projekt - Comenius II 2009-2011

název: „Europa-Comenius-Garten“
typ projektu: multilaterální partnerství škol v rámci programu Comenius NAEP
partnerské země: Belgie (koordinátor), Německo, Polsko, Rakousko, Estonsko, Česká republika
grant NAEP: 12 zahraničních mobilit

V rámci projektu „Europa-Comenius-Garten“ spolupracuje 6 evropských zahradnických škol z Belgie (Eupen), Německa (Münster), Polska (Bielsko-Biala), Rakouska (Langenlois), Estonska (Räpina) a Česka (Rajhrad). Cílem partnerství je vzájemná výměna informací o průběhu zahradnického vzdělávání na zúčastněných školách. Projekt by chtěl v rámci plánovaných zahraničních mobilit přispět k prohloubení vzájemných výměnných pobytů žáků a učitelů, k jejich dalšímu odbornému vzdělávání a zvýšení kompetence v cizím jazyce. Organizací a účastí na mezinárodních odborných zahradnických soutěžích a zahraničních praxích umožnit srovnání výsledků a standardů zahradnického vzdělávání v jednotlivých zemích. Chce napomoci aktualizovat vzdělávací programy jednotlivých škol, zkvalitnit zahradnické vzdělávání a tím přispět i k lepšímu uplatnění absolventů zahradnických škol na evropském trhu práce. V rámci partnerství bude organizována společná odborná praktická výuka žáků a učňů v oblastech jako jsou např. zahradnická produkce, floristika, sadovnictví, krajinářská tvorba, budou pořádány odborné exkurze do zahradnických podniků, apod. Školní jazykový lexikon odborných termínů bude rozšířen o estonštinu a polštinu. Ke společným produktům bude patřit v rámci praktické výuky sadovnické tvorby i založení „Evropské zahrady Comenius“ na pozemku polské školy.

Produkty projektu „Europa-Comenius-Garten“ a jejich dostupnost

1) Europa-Comenius-Garten - společná internetová stránka koordinátora s informacemi o projektu http://www.zawm.be/02_aus_weiterbildung/04_berufsgruppen/02_gaertner.html 2) Evrop...více

Diseminace projektu – šíření informací o projektu

Šíření informací v rámci školy: žáci, rodiče, učitelský sbor, veřejnost – internetová stránka projektu v rámci webové stránky školy, nástěnky v budově školy, informace na třídních...více

Společné praktické vyučování se ZAWM Eupen 18. – 24. 6. 2011

Společně se dvěma studentkami jsme se zúčastnili praktické výuky a praktických závěrečných zkoušek na naší partnerské škole v belgickém Eupen. Náplní praktické výuky byla: Spolup...více

Soutěž Lipová ratolest, Olomouc květen 2011

Ve dnech 4.-6. května 2011 uspořádal Svaz zakládání a údržby zeleně 4. ročník soutěže Lipová ratolest. Tento rok se do soutěže aktivně zapojilo město Olomouc a poskytlo tak soutěžn...více

Pracovní schůzka zástupců partnerských škol projektu „Europa-Comenius-Garten“ duben 2011

v rámci 7. semináře Pracovního společenství evropských učitelů zahradnictví v partnerské škole Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg v Münsteru ve SRN ve dnech 26. – 30.4...více

Závěrečná realizace projektu a osázení české části „Evropské zahrady Comenius“ („Europa-Comenius-Garten“), Bielsko-Biala Polsko duben 2011

Projekt Comenius dospěl do své závěrečné fáze v dubnu 2011. Jako hlavní produkt projektu měli za ükol všichni zúčastnění partneři vypracovat návrh menší sadovnické úpravy, která ...více

Popis finální podoby projektu českého segmentu Evropské zahrady Comenius

autor návrhu: Ing. Jitka Bezděkovská ve spolupráci s Mendelovým muzeem Brno a žáky oboru zahradnictví SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad Hlavní myšlenkou úpravy je symbolické v...více

Školní kolo soutěže o návrh české části „Evropské zahrady Comenius“ na SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad

uskutečnilo se v prosinci 2010 zástupci Comenius týmu, zejména učitelé odborných zahradnických předmětů, vybrali nejlepší žákovské návrhy pro realizaci českého segmentu tyto ná...více

Brněnská růže 2010 (Česká republika)

I tento ročník floristické soutěžě a výstavy Brněnská růže, jehož spolupořadatelem je tradičně i naše škola, a který se uskutečnil ve dnech 12. - 14. listopadu 2010, se stal součás...více

Räpina (Estonsko) 2010

Od 1. do 5. září 2010 se v estonském městečku Räpina konalo Mistrovství Evropy mladých zahradníků zemí Evropské unie. Sjelo (spíš slétlo) se sem 25 týmů ze 17 zemí: z Německa, Rak...více

Popis plánu zahrady Europa-Comenius-Garten 2010

Europa-Comenius-Garten 2010 v Bielsku-Biale Popis plánu zahrady podle vítězného polského projektu a podmínky pro návrh výsadby Kompozice zahrady je založena na geometrickém členě...více

Pracovní setkání zástupců partnerských škol projektu Comenius v Polsku

Další akcí uskutečněnou v rámci partnerství projektu Comenius NAEP »Europa- Comenius-Garten« 2009-2011 bylo setkání zástupců partnerských škol z Belgie, Polska, Rakouska, Německa a...více

Floristická soutěž Brněnská růže 2009

Účast žáků z Langenlois (Rakousko) a Bielska-Biale (Polsko) na floristické soutěži Brněnská růže 2009 Druhou společnou akci partnerství projektu Comenius 2009-2011 „Europa-Comeniu...více

Pflanzentaufe Cuphea Vienco 2009 v rámci projektu Comenius

(Křest rostliny Cuphea Vienco) V době od 11. do 13.9.2009 se účastnily 2 studentky oboru Zahradnictví z brněnského pracoviště spolu se svojí učitelkou setkání studentů a učitelů z...více

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2020 Střední zahradnická škola Rajhrad