Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Maxim

Zahájení výuky odborného výcviku a praxe

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. zahajuje od 8. června 2020 výuku odborného výcviku a praxe ...více

Naši maturanti publikují v novinách

Příklady publikací naši maturantů v novinách. Vyškovský deník Brněnský deník ...více

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Prosím pozor! Na základě „Mimořádného opatření“ vlády ČR se s okamžitou platností přerušuje vzdě...více

Jarní floristický seminář

Jarní floristický seminář

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na Jarní fl...více

Řez ovocných dřevin

Řez ovocných dřevin

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na kurz Řez o...více

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Pořádá: Střední zahradnická škola Rajhrad Pro koho je kurz: pro všechny zájemce, kteří s...více

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce

Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Adventní a vánoční floristika ...více

Seminář „Hřbitovní zahradnictví, hřbitovy Hamburku“ Hamburk, Německo, 7. – 11. května 2012

Další uskutečněnou mobilitou projektu Leonardo byl seminář pořádaný německou partnerskou školou v Hamburku, který byl věnován teoretické i praktické výuce hřbitovních zahradnických úprav. Pozvání k tomuto semináři jsme velmi rádi přijali, neboť této tematice se mohou v rámci výukových programů věnovat učitelé i žáci pouze rámcově. Účast 5 žákyň oboru zahradnictví ze tříd 2.AM a 3.BM za pedagogického doprovodu Mgr. Heleny Badalové a Ing. Jitky Bezděkovské byla tedy velmi žádoucí, protože v německých nebo rakouských odborných zahradnických školách je tento obor otevírán jako samostatný.

První pracovní den se účastníci z Rakouska, Belgie a České republiky sešli na společné teoretické odborné výuce oboru hřbitovní zahradník v hamburské škole Gewerbeschule 13. Žáci tohoto oboru, se kterými jsme výuku absolvovali, nás provázeli po celou dobu semináře a stejně jako ostatní účastníci nám velmi ochotně pomáhali překonávat případné odborné problémy či jazykovou bariéru. Jednacím jazykem semináře byla němčina. Absolvovali jsme výuku v předmětech hřbitovní kultura, sadovnictví a květinářství se zaměřením na hřbitovní úpravy. Naše žákyně se aktivně zapojily do prověření odborných znalostí i do následných her. Odpoledne jsme poté absolvovali velmi podrobnou a obsáhlou prohlídku s výkladem v areálu parkového hřbitova Öjendorf. Zajímavé pro nás byly zejména odlišnosti a nové možnosti pohřbívání v Německu. Podvečerní program se soustředil na poznávání Hamburku, historického centra a přístavu.

Druhý den byl věnován praktické odborné výuce, a to ve skvěle vybaveném zahradnickém výukovém centru „Bildungs- und Informationszentrum des Gartenbaus am Ochsenwerder Landscheideweg“ na okraji Hamburku. Žáci se věnovali pod vedením zkušeného pedagoga údržbě hrobových míst a cest a technikám množení rostlin. Večer jsme poznávali městskou část Hamburku Bergedorf, kde jsme byli ubytováni a kde se nachází i naše partnerská škola.

Třetí den začal rallye po evangelickém hřbitově Diebsteich s mnoha zastaveními a odbornými úkoly. Poté se žáci i učitelé věnovali praktické výuce – údržbě hřbitovních ploch, přepichování a nakládání s odpady. Odpoledne jsme poté absolvovali odbornou exkurzi na největším hřbitově Hamburku Ohlsdorf. Program byl tak obsáhlý a doslova nabitý, že se nám již nepodařilo prohlédnout si hamburskou botanickou zahradu – snad důvod k další návštěvě totoho bývalého hanzovního města i spolkové země.

Odborná zahraniční praxe v Hamburku – prezentace žákyň Martiny Götingerové a Jany Otýpkové.

Zde si můžete prohlédnout fotky.

Tisková zpráva o semináři.

ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2020 Střední zahradnická škola Rajhrad