Aktuality

1.E navštívila Národní přírodní památku (NPP) Stránská skála

3. 1. 2024 se 1.E vydala do městské části Brno-Slatina, kde jsme navštívili Národní přírodní památku Stránská skála. Nebyla to naše obvyklá praxe, byla to spíš taková exkurze a pro někoho možná procházka. Oblast je zvláště chráněná od roku 1978 a to zejména z důvodu výskytu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako je například koniklec velkokvětý, lněnka rolní, netopýr velký, vrápenec malý a kudlanka nábožná. Předmětem ochrany je ale i neživá příroda a to zejména Jurské vápence a velké množství čtvrtohorních fosilií, výhradně úlomky lilijic. Prozkoumali jsme vše, co se dalo. Hlavní bod byl průzkum jeskyně, která sloužila jako podzemní továrny na Stránské skále. V roce 1943 se rozhodlo využít dalších 5 jeskyní jako podzemní továrny v Moravském krasu. Měli jsme štěstí a narazili jsme na netopýry a vrápence. Koniklece kvetou až od března.
autor Aneta Urbánková, Zdeňka Ulčniková a Sára Marie Spáčilová z třídy 1.E


Další aktuality

Praxe 1.E na Kamenném vrchu

14. 2. 2024 měla třída 1.E praxi na Kamenném vrchu. Přírodní rezervace Kamenný vrch vznikla kvůli ochraně koniklece velkokvětého, který zde vytváří největší populaci na