Search
Close this search box.

Erasmus+KA1

Zahradnictví a ekologie v Evropě V, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko, 6.4.–26.4.2024

Projekt:

Klíčová akce KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě 
2023-1-CZ01-KA121-VET-000121433

Moderní trendy v zahradnictví a ekologii V

Bylo nám ctí se zúčastnit skvělého projektu Erasmus+ díky kterému jsme mohli navštívit Barcelonu.
Celý pobyt trval celkem 3 týdny, během kterých jsme pracovali v různých firmách, jako jsou ApocApoc, Acollida, Aurora nebo floristeria Muguet. V práci jsme plnili různorodé pracovní úkony a získali jsme tak spousty nových zkušeností.
Ve volném čase jsme navštěvovali různé památky jako je Sagrada Famillia, Park Güel, Gaudiho dům nebo botanická zahrada. Nesměly chybět ani procházky po pláži nebo projížďka lodí.
Ubytování jsme měli moc hezké a ve snadno dojezdové vzdálenosti, takže nám cestování metrem nedělalo žádné problémy. Oba dva lety,
jak tam, tak zpátky proběhly bez větších problémů a celý pobyt jsme si moc užili. Ostatním studentům tak můžeme účast na dalších plánovaných projektech s Erasmus+ jen doporučit.
Autor Anežka Blechová a Jan Písař, účastníci mobility

Zahradnictví a ekologie v Evropě V, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko, 6.4.–26.4.2024

Projekt:

Klíčová akce KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě 
2023-1-CZ01-KA121-VET-000121433

Moderní trendy v zahradnictví a ekologii V

Od 6. dubna 2024 do 26. dubna 2024 se konala mobilita žáků v odborném vzdělávání oborů vzdělání Ekologie a životní prostředí
a Zahradnictví. Žáci se zúčastnili pracovní stáže ve firmách zabývajícími se životním prostředím, ekologií, sadovnickými úpravami
a zahradnictvím v Barceloně ve Španělsku. Jeden žák pracoval jako florista v květinářství FLORISTERIA MUGUET, kde se ve velkém připravovali na významný katalánský svátek lásky Sant Jordi. Pět žáků získávalo pracovní zkušenosti na ekofarmě Aurora Agricola, dalších pět žákyň bylo zaměstnáno ve velmi zajímavém pracovním prostředí firmy Apocapoc a čtyři žákyně pečovali o okolí v prostředí Fundació Acollida i Esperança. Kromě zaměstnání na pracovním místě nám také zůstal čas také na poznávání města a jeho kulturních památek,
na procházky po pláži a poznávání různých zahrad, kterými Barcelona oplývá. Všichni si dovezli domů nejenom pracovní zkušenosti,
ale zejména krásné vzpomínky..

Zahradnictví a ekologie v Evropě V, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko, duben 2024

Přihláška. Termín odevzdání do 26.1.2024

Projekt:

Klíčová akce KA1 – vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě 
2023-1-CZ01-KA121-VET-000121433

Moderní trendy v zahradnictví a ekologii V

 

Žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a oboru vzdělání Zahradnictví se zúčastní pracovní stáže ve firmách zabývajícími se životním prostředím, ekologií, sadovnickými úpravami a zahradnictvím v Barceloně ve Španělsku. Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmách a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem
a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.

Mobilita je realizována pro 15 žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a oboru vzdělání Zahradnictví a 2 doprovodné učitele. Pobyt bude realizován ve španělském městě Barcelona. Žáci mají po celou dobu zajištěno ubytování a stravování. Dále dostávají kapesné pro vlastní potřeby.

Doprava: letecky ( Vídeň – Barcelona a zpět), doprava do Vídně na letiště a zpět – vlak ČD

Příprava účastníků – žáků – obou běhů bude probíhat následovně pro každou skupinu zvlášť, před odjezdem:

ODBORNÁ PŘÍPRAVA: bude zajištěna školou v rámci hodin odborných předmětů, odborné praxe – účastníci budou připravováni na zahraniční pracovní praxi formou speciálních domácích úkolů. Pro účastníky budou také vypsány speciální konzultační hodiny, kterých se budou účastnit, tyto hodiny budou pravidelně vypsány 1-2 měsíce před výjezdy.

JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA: bude zajištěna formou online jazykové podpory z grantu projektu Erasmus+. Další příprava bude zajištěna
školou – učiteli jazyků po vyučování v předem stanovených hodinách – které budou pro potřeby projektu pravidelně vypisovány 1-2 měsíce před výjezdy.

KULTURNÍ PŘÍPRAVA: bude zajištěna přímo ve škole v rozsahu 4 vyučovací hodiny, účastníci budou poučeni o kultuře, způsobu života,
o daném městě, zvyklostem, chování lidí, typické stravě.

ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVA: bude zajištěna ve spolupráci projektového týmu a zahraničních partnerů u nás ve škole v rozsahu 3 vyučovací hodiny, s účastníky a jejich rodiči budou probrány detaily ubytování, stravy, apod.

PREVENCE RIZIK: bude zajištěna v režii školy v rozsahu 5 vyučovacích hodin, posezení s výchovným poradcem, třídními učiteli, doprovodnými pedagogy. Bude probrána bezpečnost práce na pracovišti a případné obavy z vycestování.

 

Možná pracoviště:

Submon – www.submon.org

Organizace, která pracuje na zachování biologické rozmanitosti moří a na udržitelném využívání mořského prostředí podporou změny ve vztazích mezi společností a oceánem.

Asociación Vida Sana – vidasana.org

Organizace zabývající se biologickým zemědělstvím, zdravým životním stylem.

Garden Center Babilonia – Zahradní centrum Babylon – přímý prodej rostlin – zahradní design (gardenbabilonia.es)

Organizace, která provádí všechny druhy zahradnických prací – ve skleníku i venkovních prostorách.

Cataluna Plants – Inicio – Garden Catalunya Plants (Sant Vicenç dels Horts, Barcelona)

Jsme zahradní centrum nacházející se 10 minut od centra Barcelony (Sant Vicenç dels Horts) s celkovou plochou více než 30 000 m2, určené pro rostliny, ovocné a okrasné stromy, keře, pokojové i venkovní rostliny a vše pro péči o vaši zahradu.

Máme také velkou sekci věnovanou dekoraci domů, teras a zahrad. A kompletní prostor, kde najdete vše v oblasti krmiva, doplňků
a doplňků pro vašeho mazlíčka
.

 Účastníci – žáci během stáže budou monitorováni ze tří stran:

– Během práce: účastníky bude monitorovat odborný instruktor pracoviště, který jim bude přidělen. Ten jim bude přidělovat práci a také jejich práci hodnotit dle principů ECVET. Dohlížet na instruktory a účastníky budou také kontaktní osoby zahraničních partnerů, které budou
 o činnosti informovat projektovou koordinátorku.

– V době osobního volna budou účastníky monitorovat doprovodní učitelé. Ti budou přítomni pro případné problémy, budou se podílet na tvorbě kulturního programu. Budou také průběžně s účastníky hodnotit pracovní činnosti, navštěvovat je v práci a tím monitorovat plnění plánu ECVET.

– Monitorování dne ze strany účastníka: účastníci si budou každodenně zapisovat získané zkušenosti, prožitý den, budou tak hodnotit
a monitorovat probíhající stáž a dny. Po návratu do školy budou tyto zápisky použity k vyhodnocení projektu i k diseminaci projektu.

Účastníci budou vybíráni dle následujících kritérií:

– odborné znalosti – bude hodnotit učitel odborného praxe s učitelem odborných předmětů, (max. 25 bodů) – žáci zde budou formou přednášky a testu definovat veškeré dosavadní znalosti a dovednosti týkající se svého daného oboru,

– jazykové znalosti a schopnost komunikace – bude hodnotit třídní učitel s učitelem jazyka, (max. 25 bodů) – žáci budou formou písemného testu a krátkého ústního dialogu zhodnoceni ve znalostech angličtiny, která je hlavních jazykem mobility,

– studijní výsledky – bude hodnotit projektová koordinátorka s třídním učitelem, (max. 25 bodů) – výběrové komisi budou předloženy veškeré studijní výsledky žáka (vysvědčení a veškerá hodnocení),

– omezené příležitosti – bude hodnotit projektová koordinátorka s výchovným poradcem a třídním učitelem, v naší škole je asi 30% účastníků s omezenými příležitostmi – rozvedené rodiny, sociálně slabší rodiny, malé vesnice (max. 25 bodů).

Zahradnictví a ekologie v Evropě IV, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Vídeň, Rakousko

Projekt:

V termínu 2. – 22. dubna 2023 jsme v rámci projektu Erasmus+ vycestovali do Vídně.
Celého výjezdu se zúčastnilo 15 žáků a 2 doprovodní učitelé.
Žáci byli rozděleni na dvě pracoviště. Prvním pracovištěm, kde pracovali 3 žáci, byl podnik CITY FARM AUGARTEN. Na druhém pracovišti pracovalo 12 žáků rozdělených na ranní a odpolední směnu. Pracovali jsme ve firmě LAND IN SICHT. Obě firmy jsou zaměřeny na produkci v biokvalitě a zaměřují se udržitelnou produkci. Oba podniky produkují ovoce, zeleninu a květiny.  Oba podniky také fungují jako komunitní centrum pro setkávání obyvatel z blízkého okolí. Obyvatelé mohou tyto podniky navštěvovat s celou rodinou a podílet se na pěstování a takto využívat svůj volný čas. Současně tak vidí technologii pěstování a produkci si potom i nakupují. Obě firmy také slouží jako osvětové centrum pro vzdělávání dětí základních škol, které tato střediska navštěvují. Firma LAND IN SICHT navíc také disponuje zvířaty (koně, slepice, kachny), chovem včel a pěstováním hub.
Během celého výjezdu jsme se vzdělávali v odborných zahradnických činnostech, jako jsou: údržba trvalkových záhonů, výsadba sazenic na pozemek, hrnkování rostlin, přepichování, a základy kompostování a práce s ním. Také jsme si prohlubovali znalosti cizích jazyků. Celý Erasmus jsme hovořili v cizím jazyce.
Vzájemné tři týdny soužití nás naučily pracovat v týmu. Poznávali jsme odlišnou kulturu našich sousedů. Ochutnali jsme jejich gastronomii. Také jsme zhlédli historické památky Vídně. Během pobytu jsme navštívili vídeňské parky a zahrady.
Z této pracovní stáže si odnášíme spoustu poznatků a zkušeností, které jistě uplatníme během našeho nejen profesního života. Každý účastník na závěr obdržel Europass.
Velký dík patří skvělým pedagogům, kteří nám byli tyto tři týdny oporou a vzorně se o nás starali.
Děkujeme za skvělé tři týdny ve Vídni.
Autor: žáci-účastníci Erasmu+ ve Vídni

Pořadí uchazečů pro mobilitu žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Zahradnictví a ekologie v Evropě IV

Obor vzdělání: Zahradnictví. Místo zahraniční praxe: Vídeň, Rakousko. Termín: 2.4.2023 –  22.4.2023

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Rakousko, Vídeň 2023 - jaro

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Zahradnictví 4 roky s maturitou – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Rakousko, Vídeň, od 2.4.2023 do 22.4.2023.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška) a odešlou do pondělí 13.2.2023 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz, nebo osobně k rukám Mgr. Ivety Motlové, nebo Mgr. Lucie Štolfové.
Rajhrad 31.1.2023

Zahradnictví a ekologie v Evropě IV, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Sondalo, Itálie

Projekt:

Ve dnech 10. 10. až 29. 10. 2022 se naši žáci, studijního oboru Ekologie a životní prostředí, zúčastnili zahraničního pracovně‑vzdělávacího pobytu v Itálii v městečku Sondalo. Byli ubytováni na internátu školy PFP Sondalo v malém horském městečku stejného jména, kde měli možnost konverzovat v angličtině s Italskými žáky. Praktické zkušenosti nabírali při práci v ekologickém zahradnictví na pozemcích,
ve sklenících, při přípravě zeleniny k prodeji atd., dále upravovali cyklostezku a pracovali na zahradě místní školy. Během tří týdnů několikrát navštívili jeden z největších Alpských národních parků Stelvio společně s místními strážci parku a profesionálními alpskými průvodci, kteří jim představili místní flóru a faunu, kdy žáci mimo jiné sledovali pohyb volně žijících kamzíků, svišťů a dravých ptáků. Dále navštívili vodní nádrž Cancano, průsmyk Stelvio ve výšce 2758 m n. m. Poznali lyžařské středisko Bormio, kde si prohlédli město a ochutnali tradiční Italskou kuchyni v hotelu Cervo. Navštívili historické muzeum v městečku Teglio a místní původní výrobnu těstovin a chleba, který žáci ochutnali.
Při jednodenním výletu do Milána navštívili a viděli mnoho zajímavostí tohoto slavného města (Dóm, La Scalu, hrad Sforzesco, atd.).
Pobyt v Itálii byl pro žáky velmi přínosný, jak po stránce pracovní, tak i osobní. Nabyté zkušenosti určitě využijí v dalším životě,
např. při uplatnění na trhu práce.

autor admin

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Itálie, Sondalo 2022 - podzim

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Itálie, Sondalo, od 9.10.2022 do 29.10.2022.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška) a odešlou do čtvrtka 22.9.2022 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz, nebo osobně k rukám Mgr. Ivety Motlové, nebo Mgr. Lucie Štolfové, Ing. Aleše Čecha.
Rajhrad 14.9.2022

Zahradnictví a ekologie v Evropě III, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko

Projekt:

Ve dnech 17.4.2022 – 7.5.2022 se patnáct žáků z naší školy zúčastnilo projektu „Mobilita žáků v odborném vzdělávání Zahradnictví
a ekologie v Evropě III, Erasmus+KA1 v Barceloně.

Spoustu skvělých zážitků, poznávání nových lidí, čerpání pracovních i životních zkušeností, procvičování cizích jazyků a trocha krásného moře. Tak bych popsala naše tři týdny v Barceloně.
Všichni nám neustále vtloukali do hlavy, že ‘’nejsme na dovolené’’. Přesto ale můžu s radostí říci, že žádnou dovolenou bychom si nemohli užít víc.
Přátelsky a s nadšením nás u sebe uvítaly firmy Studio Topic, Kinder Barcelona, Fundació Acollida I Esperanca, Eix Verd, Garden Center Babilonia, Cataluna Plants a La Cyca, u kterých jsme zodpovědně pracovali a vstřebávali nové informace.
Ve skupinkách, ve kterých jsme pracovali, jsme se všichni brzy spřátelili a hodiny v práci utíkaly o to rychleji. Někteří se starali o venkovní zahrady, jiní vypomáhali v květinářství či v zahradnických centrech a pár šťastlivců vzdělávalo děti v mateřské škole o zahradnické profesi. Naučili jsme se, jak to v zahradnických firmách chodí, procvičili si dovednosti ze školy, komunikovali se zákazníky, pomáhali s chodem květinářství a co je nejdůležitější, užili jsme si to.
Ve volném čase jsme navštívili spoustu krásných míst, jako například chrám Sagrada Familia, architektonický skvost Park Güell, slavnou třídu La Rambla, nespočet pohádkových parků a botanických zahrad a starobylou část Barcelony postavenou v gotickém stylu.
Od začátku až do konce byl celý projekt pro nás velkým přínosem a jsme moc vděční, že jsme se tohoto projektu Erasmu+ mohli zúčastnit.

Denisa Poláchová, žákyně třídy 3.Z4

Pořadí uchazečů pro mobilitu žáků v odborném vzdělávání Zahradnictví a ekologie v Evropě III, Erasmus+KA1

Obor vzdělání: Zahradnictví. Místo zahraniční praxe: Barcelona, Španělsko. Termín: 17.4.2022 –  7.5.2022

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Španělsko, Barcelona, 2022

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Zahradnictví 41-44-M/01 – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Španělsko, Barcelona, od 17.4. – 7.5. 2022.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přihlášku v aplikaci Microsoft Forms (zde) a odešlou do neděle 20.2.2022.
Rajhrad 14.2.2022

Zahradnictví a ekologie v Evropě II, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Sondalo, Itálie

Projekt:

V rámci programu Erasmus+ KA1 se od 14. listopad do 4. prosinec 2021 uskutečnil projekt Zahradnictví a ekologie v Evropě II.

Ve dnech 14.11 – 4.12. 2021 se naši žáci, studijního oboru Ekologie a životní prostředí, zúčastnili zahraničního vzdělávacího pobytu 
v Itálii. Naši žáci byli ubytováni na internátu školy PFP Sondalo v malém horském městečku stejného jména, kde měli možnost konverzovat
v angličtině s Italskými žáky. Během tří týdnů žáci několikrát navštívili jeden z největších Alpských národních parků Stelvio s místními strážci parku, kteří jim představili nejen místní flóru a faunu, ale také je provedli nejdůležitějšími body v parku, jako je například vodní nádrž Cancano, nebo okolí městečka Santa Caterina, známé pořádáním řady alpských závodů Světového poháru FIS. Žáci také navštívili elektrárnu na biomasu v Tiranu, čističku odpadních vod a pilu. Praktické zkušenosti naši žáci mohli nabýt v okrasné školce při stavbě skleníku, sazbě rostlinek či výrobě marmelády. Exkurze a praktické činnosti žáci prokládali ve volném čase návštěvami památek a túrami do hor.
Například v lyžařském městě Bormio žáci ochutnali tradiční Italskou kuchyni v hotelu Cervo, v Miláně navštívili hrad Sforzesco a v něm umístěné muzeum a v městečku Grosio zříceninu hradu Castello Vecchio. Pobyt v Itálii byl pro žáky velmi přínosný a nabyté zkušenosti určitě využijí v osobním a pracovním životě, např. při uplatnění na trhu práce.

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Itálie, Sondalo 2021

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Itálie, Sondalo, od 14.11.2021 do 4.12.2021.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
POZOR! Podmínkou účasti z italské strany je dokončené očkování na COVID 19 ne starší jak 8 měsíců.

Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška) a odešlou do pátku 8.10.2021 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz, nebo osobně k rukám Mgr. Ivetě Motlové, nebo Mgr. Zoře Clarence.
Rajhrad 22.9.2021

Zdroj: Wikipedie

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Španělsko, Barcelona, 2022

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Zahradnictví 41-44-M/01 – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Španělsko, Barcelona, od 17.4. – 7.5. 2022.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přihlášku v aplikaci Microsoft Forms (zde) a odešlou do neděle 20.2.2022.
Rajhrad 14.2.2022

Zahradnictví a ekologie v Evropě II, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Sondalo, Itálie

Projekt:

V rámci programu Erasmus+ KA1 se od 14. listopad do 4. prosinec 2021 uskutečnil projekt Zahradnictví a ekologie v Evropě II.

Ve dnech 14.11 – 4.12. 2021 se naši žáci, studijního oboru Ekologie a životní prostředí, zúčastnili zahraničního vzdělávacího pobytu 
v Itálii. Naši žáci byli ubytováni na internátu školy PFP Sondalo v malém horském městečku stejného jména, kde měli možnost konverzovat
v angličtině s Italskými žáky. Během tří týdnů žáci několikrát navštívili jeden z největších Alpských národních parků Stelvio s místními strážci parku, kteří jim představili nejen místní flóru a faunu, ale také je provedli nejdůležitějšími body v parku, jako je například vodní nádrž Cancano, nebo okolí městečka Santa Caterina, známé pořádáním řady alpských závodů Světového poháru FIS. Žáci také navštívili elektrárnu na biomasu v Tiranu, čističku odpadních vod a pilu. Praktické zkušenosti naši žáci mohli nabýt v okrasné školce při stavbě skleníku, sazbě rostlinek či výrobě marmelády. Exkurze a praktické činnosti žáci prokládali ve volném čase návštěvami památek a túrami do hor.
Například v lyžařském městě Bormio žáci ochutnali tradiční Italskou kuchyni v hotelu Cervo, v Miláně navštívili hrad Sforzesco a v něm umístěné muzeum a v městečku Grosio zříceninu hradu Castello Vecchio. Pobyt v Itálii byl pro žáky velmi přínosný a nabyté zkušenosti určitě využijí v osobním a pracovním životě, např. při uplatnění na trhu práce.

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Itálie, Sondalo 2021

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Itálie, Sondalo, od 14.11.2021 do 4.12.2021.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
POZOR! Podmínkou účasti z italské strany je dokončené očkování na COVID 19 ne starší jak 8 měsíců.

Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška) a odešlou do pátku 8.10.2021 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz, nebo osobně k rukám Mgr. Ivetě Motlové, nebo Mgr. Zoře Clarence.
Rajhrad 22.9.2021

Zdroj: Wikipedie

Zahradnictví a ekologie v Evropě II, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko

Projekt:

V rámci programu Erasmus+ KA1 se od 25. června do 13. července 2021 uskutečnil projekt Zahradnictví a ekologie v Evropě II.
Naši žáci oboru ekologie odcestovali do Barcelony, aby rozšířili své odborné, jazykové a všeobecně kulturní znalosti.
Během třítýdenní pracovní stáže 15 žáků naší Střední zahradnické školy Rajhrad, p.o. oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí pracovalo
v ekologických firmách LA CYCA, FUNDACIOACO ACOLLIDA I ESPERANCA a BAMOS. Žáci pracovali na údržbě subtropických parků a zahrad, ošetřovali zeleninu a také navrhovali vlastní subtropický park. Žáci se navíc účastnili různých exkurzí, např. do botanické zahrady s kaktusy z celého světa, do přírodovědného muzea a absolvovali přednášku v botanické zahradě s vysokoškolským profesorem. Práce žáků byla firmami hodnocena velmi kladně.
Ve volném čase žáci poznávali zajímavosti Barcelony. Navštívili slavnou hlavní třídu La Rambla, pláž a čtvrť Barceloneta, olympijský komplex, krásné náměstí Placa Reial, slavný chrám Sagrada Familia navržený Antonim Gaudím a Güellův park. Mimo jiné se naučili a poté často využívali místní metro a autobusy. Zajímavým zážitkem byl pro žáky i let z Vídně do Barcelony a zpět.
Pobyt v Barceloně byl pro žáky velmi přínosný a nabyté zkušenosti určitě využijí v osobním a pracovním životě, např. při uplatnění na trhu práce.

Pořadí uchazečů pro mobilitu žáků v odborném vzdělávání Zahradnictví a ekologie v Evropě II, Erasmus+KA1

Obor vzdělání: Ekologie a životní prostředí/ Místo zahraniční praxe: Barcelona, Španělsko/ Termín: 25. 6. 2021 17. 7. 2021

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1, Španělsko, Barcelona

Výběrové řízení projektu ERASMUS+KA1 pro obor vzdělání Ekologie a životní prostředí – mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě, Španělsko, Barcelona, od 25.6.2021 do 17.7.2021.
Kritéria výběrového řízení:
1. Odborné znalosti                                                        25 bodů
2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace         25 bodů
3. Studijní výsledky                                                         25 bodů
4. Omezené příležitosti (sociální)                                25 bodů
Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem + 2 náhradníci.
Zájemci o účast na mobilitě projektu vyplní přiloženou přihlášku (Přihláška)
a odešlou do středy 5.5.2021 na e-mailovou adresu: motlova@skolarajhrad.cz
Rajhrad 20.4.2021

Zahradnictví a ekologie v Evropě II, klíčová akce Erasmus+KA1 - vzdělávací mobilita jednotlivců, mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Barcelona, Španělsko

Popis projektu:

žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí se zúčastní pracovní stáže ve firmách zabývajícími se životním prostředím a ekologií
v Barceloně ve Španělsku.

Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmách a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.
Projekt jsme se rozhodli realizovat zejména kvůli potřebě školy navázat nové mezinárodní kontakty s reálnými zahraničními podniky, které působí v oboru ekologie. Dalšími cíli projektu jsou získání nových inovativních poznatků v daném oboru, nové technologické postupy při výrobě a zpracování, nové postupy při zkoumání přímoří a zlepšení kompetencí účastníků-žáků v následujících oblastech: správné vyjadřování, řešení problémů, vytváření profesionálních návyků, kladný vztah k vybranému oboru, používání cizího jazyka, využívání informací, zvýšení mobility, samostatnosti, seberozvíjení, cestování, poznávání nových věcí, krajin, lidí, zvyklostí, apod.
Mobilita je realizována pro 15 žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí a 2 doprovodné učitele. Pobyt bude realizován ve španělském městě Barcelona. Žáci mají po celou dobu zajištěno ubytování a stravování. Dále dostávají kapesné pro vlastní potřebu.
Doprava: letecky z Vídně do Barcelony a zpět. Doprava do Vídně na letiště (VIE -Schwechat) a zpět je zajištěna vlakovým spojením
z Brna hl. nádraží.
Příprava účastníků-žáků bude probíhat před odjezdem takto:
• Odborná příprava: bude zajištěna školou v rámci hodin odborných předmětů a odborné praxe. Účastníci-žáci budou připravováni na zahraniční pracovní praxi formou speciálních domácích úkolů. 1-2 měsíce před výjezdem budou pravidelně vypisovány speciální konzultační hodiny.
• Jazyková příprava: bude zajištěna formou online jazykové podpory z grantu projektu Erasmus+. Další příprava bude zajištěna školou učiteli cizích jazyků po vyučování v předem stanovených hodinách. Hodiny budou pro potřeby projektu pravidelně vypisovány 1-2 měsíce před výjezdem.
• Kulturní příprava: bude zajištěna přímo ve škole v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Účastníci-žáci budou poučeni o kultuře, způsobu života,
o daném městě, zvyklostech, chování lidí, typické stravě.
• Organizační příprava: bude zajištěna ve spolupráci projektového týmu a zahraničních partnerů u nás ve škole v rozsahu 3 vyučovacích hodin. S účastníky-žáky a jejich rodiči budou probrány detaily ubytování, stravy, apod.
• Prevence rizik: bude zajištěna v režii školy v rozsahu 5 vyučovacích hodin. Bude posezení s výchovným poradcem, třídními učiteli, doprovodnými pedagogy. Bude probrána bezpečnost práce na pracovišti a případné obavy z vycestování.
Možná pracoviště:
• SUBMON, https://www.submon.org/
Organizace, která pracuje na zachování biologické rozmanitosti moří a na udržitelném využívání mořského prostředí podporou změny ve vztazích mezi společností a oceánem.
• ASOCIACIÓN VIDA SANA, https://vidasana.org/
Organizace zabývající se biologickým zemědělstvím, zdravým životním stylem.
• ECONOVA AMBIENTAL, S.L., https://econova.biz/
Organizace, která se zabývá poradenstvím v oblasti životního prostředí, nakládáním s odpady, nakládání s půdou, kontaminovanou
vodou apod.
Účastníci-žáci během stáže budou monitorováni ze tří stran:
Během práce: účastníky bude monitorovat odborný instruktor pracoviště, který jim bude přidělen. Ten jim bude přidělovat práci a také jejich práci hodnotit dle principů ECVET. Dohlížet na instruktory a účastníky budou také kontaktní osoby zahraničních partnerů, které budou
o činnosti informovat projektovou koordinátorku.
V době osobního volna: budou účastníky monitorovat doprovodní učitelé. Ti budou přítomni pro případné problémy, budou se podílet na tvorbě kulturního programu. Budou také průběžně s účastníky hodnotit pracovní činnosti, navštěvovat je v práci a tím monitorovat plnění plánu ECVET.
Monitorování dne ze strany účastníka: účastníci si budou každodenně zapisovat získané zkušenosti, prožitý den, budou tak hodnotit
a monitorovat probíhající stáž a dny. Po návratu do školy budou tyto zápisky použity k vyhodnocení projektu i k diseminaci projektu.
Účastníci-žáci budou vybíráni dle následujících kritérií:
Odborné znalosti: bude hodnotit učitel odborné praxe s učitelem odborných předmětů. Za toto kritérium je max. 25 bodů. Žáci zde budou formou přednášky a testu definovat veškeré dosavadní znalosti a dovednosti týkající se svého daného oboru.
Jazykové znalosti a schopnost komunikace: bude hodnotit třídní učitel s učitelem cizího jazyka. Za toto kritérium je max. 25 bodů. Žáci budou formou písemného testu a krátkého ústního dialogu zhodnoceni ve znalostech angličtiny, která je hlavních jazykem mobility.
Studijní výsledky: bude hodnotit projektová koordinátorka s třídním učitelem. Za toto kritérium je max. 25 bodů. Výběrové komisi budou předloženy veškeré studijní výsledky žáka (vysvědčení a veškerá hodnocení).
Omezené příležitosti: bude hodnotit projektová koordinátorka s výchovným poradcem a třídním učitelem. V naší škole je asi 30 % účastníků s omezenými příležitostmi: rozvedené rodiny, sociálně slabší rodiny, malé vesnice. Za toto kritérium je max. 25 bodů.

Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Zahradnictví a ekologie v Evropě II, Maďarsko - Budapešť

V rámci programu Erasmus+ se od 29.září do 19.října 2019 uskutečnila 1. část projektu Zahradnictví a ekologie v Evropě II. Po roční přestávce žáci naší školy znovu vyrazili do Evropy, aby rozšířili své odborné, jazykové i všeobecně kulturní znalosti.

Během třítýdenní stáže 15 žáků naší Střední zahradnické školy Rajhrad,p.o., oboru vzdělání Zahradnictví, pracovalo v zahradnických firmách Budai Kertcentrum a Oázis v Budapešti a Dunaliget Kert v Dunakeszi. Vedle méně populárních činností, jako je odplevelování a vypichování plevelů, se podíleli na přípravě k zazimování rostlin, zastřihování a tvarování keřů, osazování veřejných ploch. Práce žáků byla firmami hodnocena pozitivně a žáci se vraceli z praxí spokojeni.

Ve volném čase se žáci seznamovali s krásami Budapešti. Cestovali metrem, lodí či dalšími dopravními prostředky, ale také pěšky. Navštívili budovu Parlamentu, Muzeum krásného umění či interaktivní zábavní centrum. Nevynechali výstup na nejznámější dominanty města na Dunaji Budínský hrad, Rybářskou baštu a Gellért. Někteří si nenechali ujít koupel ve známých lázních Széchenyi. Měli možnost obdivovat mnoho pamětihodností a určitě všem utkvěl v paměti večerní pohled na město a zpívající fontánu.

Zdejší pobyt byl pro žáky velkým osobním a pracovním zážitkem. V budoucnu určitě využijí své zkušenosti a nabyté dovednosti při hledání uplatnění na trhu práce.

Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě, Zahradnictví a ekologie v Evropě II

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro školní rok 2019/2020 podporu v rámci programu Erasmus+ pro mobilitu žáků a pracovníků v odborné přípravě – 2019-1-CZ01-KA102-060118.

Program ERASMUS+ je zaměřen na podporu zahraničních stáží pro žáky naší školy.

Ve školním roce 2019/2020 se žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí zúčastní pracovní stáže ve firmě SUBMON v Barceloně ve Španělsku a žáci oboru vzdělání Zahradnictví se zúčastní pracovní stáže ve firmě HUMUSZ v Budapešti v Maďarsku.Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmách a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Zahradnictví v zahradnické firmě v Maďarsku

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1
Zahradnictví a ekologie v Evropě II

Termín: 29.09. 2019 – 19.10. 2019

Kritéria výběrového řízení:

  1. Odborné znalosti 25 bodů
  2. Jazykové znalosti a schopnost komunikace 25 bodů
  3. Studijní výsledky 25 bodů
  4. Omezené příležitosti ( sociální ) 25 bodů

Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 03.09. 2019.

Možno zaslat e-mailem na adresu: motlova@skolarajhrad.cz nebo odevzdat osobně paní učitelce Mgr. Zoře Gerguri. ( popř. Mgr. Ivetě Motlové).

V Rajhradě 25.06. 2019

Přihláška pro zahraniční praxi žáků - Maďarsko 2019

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Třída:
Známky z odborných předmětů:
Známka z cizího za poslední uzavřený ročník:
Zahraniční a jazykové zkušenosti:
Předchozí pracovní zkušenosti z oblasti ekologie:
Průměrný prospěch za poslední uzavřený ročník:

Vídeň-Schőnbrunn - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

V rámci programu Erasmus+ se v květnu a červnu 2018 uskutečnila 2. část projektu Moderní trendy v zahradnictví a ekologii. Žáci naší školy tentokrát zamířili do Rakouska, aby poznávali vídeňské parky a zahrady. Jednalo se o 15 žáků oboru vzdělání Zahradnictví, kteří tři týdny pracovali v zahradách schőnbrunnského zámku. Během pobytu se seznámili s fungováním a vybavením zahraniční zahradnické firmy.

V rámci praxe žáci likvidovali porost, uskladňovali cibuloviny, následně probíhala nová výsadba. Odplevelovali a vypichovali plevele, odstraňovali odkvetlé a poškozené části rostlin, zastřihovali živé ploty a vytvářeli v nich a z nich zajímavé obrazce. Někteří žáci také pracovali se zahradní technikou.

Ve volném čase se žáci seznamovali s krásami Vídně. Cestovali po Vídni nejenom metrem a dalšími dopravními prostředky, ale také pěšky.

Navštívili několik muzeí, např. Kunsthistoriches Museum, Techniches Museum, Motýlí dům či výstavy v Albertinu. Z prostranství před Státní operou mohli sledovat operu i baletní představení promítaná živě na videostěně. Prohlédli si několik historických budov, zavítali do Stephansdomu i do jiných kostelů, obdivovali Hunderwasserhaus či secesní stavby.

Několikrát se vraceli do botanické zahrady, aby mohli studovat květenu a dřeviny. Nějaký čas strávili v japonské zahradě. Určitě nikdo nezapomene na rozkvetlé růže ve Volksgarten. Mohli srovnat park v Schőnbrunnu s parkem u zámečku Belvedere.

Samozřejmě nemohli vynechat návštěvu zábavného parku Prátr a využili možnosti koupání v ramenech Dunaje.

Zdejší pobyt byl pro žáky velkým osobním a pracovním zážitkem. V budoucnu určitě využijí své zkušenosti a nabyté dovedností a znalosti při hledání uplatnění na trhu práce.

Itálie - Moderní trendy v zahradnictví a v ekologii

Koncem listopadu a začátkem prosince se uskutečnila třítýdenní stáž žáků naší školy v Itálii. V rámci programu Erasmus+ vycestovala skupinka 15 žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí společně s dvěma pedagogickými pracovníky školy na farmu Cascina Santa Brera nacházející se nedaleko Milána.

Žáci získali mnoho cenných pracovních zkušeností. Seznámili se s prostředím ekofarmy a s technologickými postupy používanými při pěstování bio potravin. Vyzkoušeli si práci v zelinářské zahradě i v sadu. Pomáhali v lese při získávání paliva na zimu. Prováděli nátěry stromků a také mnoho nových stromků vysázeli. Největší zájem měli o práci se zvířaty. Seznámili se také se systémem třídění odpadu na farmě.

Žáci tak mohli v praxi využít své teoretické ekologické znalosti. Poznali, jak funguje farma a jakým způsobem přispívá k ochraně naší planety.

Kromě pracovních zkušeností přinesl pobyt žákům mnoho kulturních zážitků. Ze země i z výšky se seznámili s nejvýznamnějšími památkami Milána – obdivovali katedrálu Duomo či hrad Sforza, naučili se cestovat po Miláně, poznali italský temperament a ochutnali italskou stravu.

Pobyt v Itálii byl pro všechny žáky velkou zkušeností a inspirací. Škola chce pokračovat ve vysílání žáků na zahraniční pracovní pobyty. Snaží se tak posílit jejich pozici na trhu práce i přispět k jejich osobnímu rozvoji. V červnu 2018 se uskuteční stáž žáků z oboru vzdělání Zahradnictví. Ti budou rozvíjet svoje dovednosti ve vídeňských parcích a zahradách.

Ing. Aleš Čech, Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Erasmus+

Vzdělávací mobilita jednotlivců

Mobilita žáků a pracovníků v odborné přípravě

Moderní trendy v zahradnictví a ekologii

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro školní rok 2017/2018 podporu v rámci programu Erasmus+ pro mobilitu žáků a pracovníků v odborné přípravě – 2017-1-CZ01-KA102-034621.

Program ERASMUS+ je zaměřen na podporu zahraničních stáží pro žáky naší školy.

Ve školním roce 2017/2018 se žáci oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí zúčastní pracovní stáže na biofarmě Cascina Santa Brera v Itálii a žáci oboru vzdělání Zahradnictví se zúčastní pracovní stáže v rodinné firmě Janbau ve Vídni v Rakousku.

Účastníci stáže se zapojí do běžného pracovního procesu, ověří si svoje odborné znalosti zejména ze svých oborů a také z cizojazyčné komunikace. Budou řešit konkrétní problémy a situace ve firmě a poznají její fungování. Dále se seznámí s technologickými postupy, používaným odborným softwarem a budou rozvíjet své odborné, sociální i jazykové kompetence.

Výběrové řízení pro zahraniční praxi žáků oboru vzdělání Ekologie a životní prostředí na ekofarmě v Itálii

Mobilita žáků v odborném vzdělávání a přípravě – KA1

Termín: 26.11 2017 – 16.12. 2017

Kritéria výběrového řízení:

1.Odborné znalosti25 bodů
2.Jazykové znalosti a schopnost komunikace25 bodů
3.Studijní výsledky25 bodů
4.Omezené příležitosti ( sociální )25 bodů

Vybráno bude 15 žáků s nejvyšším bodovým ziskem.

Přihlášky odevzdejte nejpozději do 22.09. 2017 paní učitelce Mgr. Zoře Gerguri. ( popř. Mgr. Ivetě Motlové)

V Rajhradě 12.09. 2017