Search
Close this search box.

Škola

O nás
Virtuální
prohlídka
Mediální prezentace

O nás

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace,  je největší zahradnickou školou v Jihomoravském kraji a významnou střední zahradnickou školou v ČR.
Jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Jako centrum zahradnického vzdělávání poskytuje Střední zahradnická škola Rajhrad veřejnosti širokou nabídku vzdělávacích a jiných zahradnických služeb. Vzdělávací programy  na sebe vzájemně navazují a žáci si mají možnost vybrat
z široké a přitom ucelené nabídky. Velkou výhodou je prostupnost, tzn., že žáci mohou v průběhu studia snadněji měnit zvolený obor vzdělávání tak, jak to odpovídá vývoji jejich potřeb a schopností.

Naše škola má bohatou a dlouholetou tradici. Úzce spolupracuje ze zahradnickými školami v rámci  EU. Naši žáci se pravidelně zúčastňují evropského šampionátu mladých zahradníků, domácích i zahraničních odborných praxí u významných zahradnických firem a studijních pobytů v rámci vzdělávacích projektů EU Erasmus+. Získané zkušenosti zvyšují kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, tím i výsledků žáků, a zvyšují možnosti jejich uplatnění na našem i evropském trhu práce.

Od roku 2007 vyučujeme studijní obor Ekologie a životní prostředí. Řada našich absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole a pracuje pro životní prostředí. Zapojili jsme se do mezinárodního programu EKOŠKOLA, který v ČR koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Škola je taktéž známá jako jedna z mála vzdělávacích institucí v oblasti středních škol, zabývajících se opomíjenou pedagogickou prací s žáky se specifickými poruchami učení. Pro zkvalitnění odborného růstu našich žáků byla založena
v areálu školy na základě výzvy WFRS (Světová organizace růžařských společností) Národní genofondová kolekce růží, v které je shromážděno zatím cca 200 českých odrůd.

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme absolventům základních škol tří a čtyřleté obory vzdělání a obor denního nástavbového studia. V našem vzdělávacím portfoliu nabízíme zájemcům také možnost dalšího vzdělávání ve zkráceném studiu v oboru vzdělání Zahradník a Zahradnictví a získat tím další maturitní vysvědčení či výuční list. Pevně věřím, že si z naší vzdělávací nabídky vyberete obor, který Vás zaujme
a ve kterém najdete uplatnění. Mezi zaměstnavatele našich absolventů patří významné zahradnické, zemědělské a energetické firmy, státní správa
a samospráva.

Ve školním roce 2021/2022 byl otevřen nový čtyřletý studijní obor s maturitou Přírodovědné lyceum.

Abyste se k nám mohli podívat a na vlastní oči se přesvědčit, posoudit a porovnat, organizujeme pro širokou veřejnost prezentační akce, v rámci kterých se mohou případní zájemci o studium dozvědět podrobné informace.

Dny otevřených dveří 2023/2024

  • 1.12.2023 pátek  9:00  – 16:00 hod. 
  • 2.12.2023 sobota  9:00  – 14:00 hod.
  • 13.12. středa až 17.12.2023 neděle (po dobu vánoční výstavy) 9:00  – 18:00 hod.
  • 12.1.2024 pátek  9:00  – 16:00 hod. 
  • 13.1.2024 sobota  9:00  – 14:00 hod.
  • 26.1.2024 pátek  9:00  – 16:00 hod. 
  • 27.1.2024 sobota  9:00  – 14:00 hod.

Návštěva mimo dny otevřených dveří

Návštěvu si můžete domluvit na následujících kontaktech:

Previous slide
Next slide

Partneři

Školská rada

Členové školské rady v letech 2023 – 2026

Mgr. Vladimír Šmerda

zástupce zřizovatele

Ing. Dagmar Rajnochová

zástupce zřizovatele

Mária Staňková

zástupce zřizovatele

Ing. Jiří Homola PhD.

statutární zástupce ředitele školy

Ing. Dušan Murčo

pedagogický pracovník

Mgr. Ilona Trojanová

vychovatelka domova mládeže

Ing.Michal Beneš

zákonný zástupce žáka třídy 4.Z4

Marian Hybký

zákonný zástupce žáka třídy 3.E

Rostislav Rudický

zletilý žák oboru vzdělání Zahradník

Dokumenty v PDF

Školská rada

Členové školské rady v letech 2023 – 2026

Mgr. Vladimír Šmerda

zástupce zřizovatele

Ing. Dagmar Rajnochová

zástupce zřizovatele

Mária Staňková

zástupce zřizovatele

Milena Plevová, Dis.

zákonný zástupce žáka třídy 1.ZB

Blanka Křivánková

zákonný zástupce žáka třídy 1.ZB

Ing. jiří Kraus

pedagogický pracovník

Ing.Aleš Čech

pedagogický pracovník

Bc. Stanislav Hušek

vychovatel domova mládeže

Hana Tomaškovičová

zletilý žák oboru vzdělání Zahradnictví

Dokumenty v PDF

Členové školské rady v letech 2020 – 2023

Mgr. Vladimír Šmerda

zástupce zřizovatele

Ing. Dagmar Rajnochová

zástupce zřizovatele

Mária Staňková

zástupce zřizovatele

Ing. Jiří Homola PhD.

statutární zástupce ředitele školy

Ing. Dušan Murčo

pedagogický pracovník

Mgr. Ilona Trojanová

vychovatelka domova mládeže

Ing.Michal Beneš

zákonný zástupce žáka třídy 4.Z4

Marian Hybký

zákonný zástupce žáka třídy 3.E

Rostislav Rudický

zletilý žák oboru vzdělání Zahradník

Dokumenty v PDF

Členové školské rady v letech 2017 – 2020

Mgr. Lukáš Vágner

zástupce zřizovatele

Ing. Tomáš Soukal

zástupce zřizovatele

Martin Janíček

zástupce zřizovatele (jmenován k 18.5.2017)

Ing. Aleš Čech

pedagogický pracovník

Bc. Ilona Šandorová

pedagogický pracovník

Iva Drnovská

pedagogický pracovník

Jana Kafrdová

zákonný zástupce

Petr Čepeš

zákonný zástupce

Patrik Melichar

student

Dokumenty v PDF

Členové školské rady v letech 2014 – 2017

Mgr. Lukáš Vágner

zástupce zřizovatele

Ing. Tomáš Soukal

zástupce zřizovatele

František Kroutil

zástupce zřizovatele

(odvolán k 18.5.2017)

Martin Janíček

zástupce zřizovatele

(jmenován k 18.5.2017)

Ing. František Kadaňka

pedagogický pracovník

Mgr. Ilona Trojanová

pedagogický pracovník

Svatoslav Lukášek

pedagogický pracovník

Dagmar Veselá

zákonný zástupce

MUDr. Michaela Zábojníková

zákonný zástupce

Michal Stehlík

student

Dokumenty v PDF

Členové školské rady v letech 2011 – 2014

Bc. Lukáš Vágner

zástupce zřizovatele předseda

Ing. Stanislav Petermann

učitel

Hana Kašparcová

vedoucí učitelka OV

Ilona Šandorová

vychovatelka DM

Jaroslava Hladká

zákonný zástupce

Ing. Milan Prudký

zákonný zástupce

Josef Krchňák

zákonný zástupce

Ing. Tomáš Soukal

zástupce zřizovatele

František Kroutil

zástupce zřizovatele

Dokumenty v PDF

Členové školské rady v letech 2008 – 2011

Bronislava Záděrová

učitelka OV pracoviště Rajhrad

Ing.Bohumil Zavadil

učitel odborných předmětů, pracoviště Brno

Jana Novotná

zákonný zástupce pracoviště Brno

Josef Fiala

zákonný zástupce pracoviště Brno

Mgr. Vladimír Šmerda

starosta obce Žabčice

Ing. František Kvarda

zastupitel obce Rajhrad

Členové školské rady v letech 2005 – 2008

Mgr. Iveta Motlová

pedagog pracoviště Želešice

Bc. Jaromír Hladík

pedagog pracoviště Rajhrad

Mgr. Vladimír Šmerda

starosta obce Žabčice

Ing. František Kvarda

starosta obce Rajhrad

Ing. František Stejskal

zákonný zástupce pracoviště Brno

Ing. Vladimír Mateášek

zákonný zástupce pracoviště Brno

Dokumenty v PDF