Charakteristika školy

Název školy Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Adresa Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Zřizovatel Jihomoravský kraj Žerotínovo nám 449/3 601 82 Brno
Zřizovací listina ZL vydaná Radou Jihomoravského kraje dne 30.04.2015 pod č.j. 20/71 s účinností od 01.09.2015.
Právní forma příspěvková organizace
Identifikátor zařízení (IZO) 107870746
Identifikační číslo 00055468
Forma a druh studia Čtyřleté denní studium Tříleté denní studium Dvouleté nástavbové denní studium Zkrácené denní studium
Činnost organizace Střední škola Školní jídelna Domov mládeže Školní zahradnictví
Ředitel školy PaedDr. Marek Kňažík knazik@skolarajhrad.cz +420 547 426 312 jmenován do funkce dne 01.08.2012 dekretem č.j. JMK 48688/2012
Kontaktní osoba Bc. Kateřina Vaculíková
Telefon +420 547 426 311
E-mail rajhrad@skolarajhrad.cz
Číslo datové schránky nc3gur5
Číslo účtu 32037641/0100