Aktivita C5 (KA229) „Naturschäte“ – Rajhrad, CZ, 30.května – 3.června 2022

Aktivita C5 (KA229) „Naturschäte“ – Rajhrad, CZ, 30.května – 3.června 2022

Aktivita C5 s názvem „Natürliches und kulturelles Gedächtnis Südmährens“ projektu Erasmus+ KA229 „Europas Naturschätze“ byla pořádána naší školou v termínu 30.5. až 3.6. 2022. Aktivita byla zaměřena nejen na přírodní a kulturní bohatství jižní Moravy, ale i na odborné dovednosti studentů zahradnických škol.
Během týdne setkání studentů a jejich doprovodných učitelů z Rakouska, Lotyšska, Belgie a Francie zahraniční hosté spolu s našimi studenty navštívili Lednicko-Valtický areál, palmový skleník a „Labyrint přírody a ráj zahrad“, CHKO Bílé Karpaty
a Rudické propadání v Moravském Krasu. V každé navštívené oblasti plnili připravené úkoly v mezinárodních teamech. Výsledkem pak byly povedené prezentace a hlinkami (z Rudického kaolínového dolu) malované obrazy na téma „Zahradníkův rok“ a „Čtyři živly“.
Jeden den byl věnován zahradnické činnosti, při které jak studenti, tak doprovodní učitelé v mezinárodních teamech budovali a osazovali vyvýšené záhony.
Všem zúčastněným se program líbil a většina odjížděla se slovy chvály a také mírné lítosti, že týden uběhl příliš rychle.Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli