Search
Close this search box.

Comenius I

COMENIUS I

Na pracovišti v Brně byl vypracován a posléze oběma příslušnými agenturami schválen projekt s názvem „Zlepšování kvality zahradnického vzdělávání.“ Je součástí evropského projektu Comenius. V jeho rámci získala škola dotaci z ESF pro 12 zahraničních mobilit. Našim žákům i učitelům se tak na následující 2 roky otevřely nové možnosti získávání zkušeností, dovedností a kontaktů v zemích EU.

Odborná praxe v Langenlois 2009 (Rakousko)

3.5. – 10.5.2009

V rámci projektu Comenius strávilo 7 žáků maturitního oboru Zahradnictví z brněnského pracoviště týden v partnerské zahradnické škole v Langenlois v Rakousku, která jim zajistila odbornou praxi v různých zahradnických firmách. Práce byla doplněna exkurzemi – např. do Schönbrunnu, do vinných sklepů nebo do zahrady zážitků v Kittenbergelu. Ke společenským akcím patřilo setkání s ředitelem školy při ochutnávce místních vín nebo posezení při táboráku s rakouskými přáteli. Týden uběhl jako voda, avšak zážitky a zkušenosti budou nezapomenutelné.

Eupen 2008 - Pflasterpraktikum

Belgie očima studentů

Žáci naší školy dostali příležitost zúčastnit se desetidenního pobytu v belgickém Eupenu, kde se učili novému řemeslu ,,práci s dlažbou“. V pátek 19.9.2008 dvacet osm žáků naší školy v čele se dvěma profesorkami, Ing. Evou Volavou a Mgr. Helenou Badalovou, vyjelo v 19 hodin večer autobusem od Grand hotelu. V sobotu ráno nás autobus vyložil ve francouzsky mluvicí oblasti Belgie ve městě Liege, odkud jsme přibližně 40 minut jeli vlakem přímo do Eupenu. Z vlakového nádraží nás čekala ještě půlhodinová cesta přes celé město. Byli jsme ubytováni ve velkém studeném kamenném domě s obrovskou zahradou. K dispozici jsme měli kuchyni, jídelnu a sociální zařízení. I přes některé komplikace, jako například nesplachující záchod nebo nedostatek teplé vody, si myslím, že nám ubytování vyhovovalo, i když všechno nebylo úplně perfektní. V neděli ráno nás čekal náš první výlet společně i s některými učiteli místní školy. Autobus nás vyzvedl přímo u domu a odvezl nás do blízkého městečka, kde se konala velká floristická výstava v prostorách místního zámku, jak ve vnitřní části, tak i ve venkovním areálu. Zde bylo mnoho k vidění a spousta inspirace. Kromě vystavených aranžmá, vyzdobených interiérů, módní přehlídky květin a jejich vazeb a improvizujících floristů zde byla i možnost navštívit mnoho stánků s květinami, sazenicemi…atd. První výuka začala v pondělí 22.9. v osm hodin ráno. Celý den se nám věnoval jeden z belgických učitelů, který se nás snažil seznámit s veškerou teorii během jednoho dne. Časově to bylo dost obtížné, neboť to, co se žáci jejich školy musejí učit tři roky, to jsme se my museli naučit během jednoho dne. Veškerá odborná látka nám byla vysvětlována v němčině, a protože jela do Belgie převaha angličtinářů, bylo nám vše vzápětí překládáno do češtiny našimi učitelkami. Celý den jsme se tedy věnovali teorii dláždění. Na úvod jsme si rozdělili kameny do různých skupin a řekli si, kdy se jaký druh na co využívá, jaké jsou jeho přednosti a jeho zápory. Během výuky jsme si ukazovali příklady dláždění i venku u domů, na chodnících a vjezdech do garáží. Ke konci dne jsme šli ještě do parku naproti škole, kde jsme se učili zacházet s nivelačním přístrojem a vyměřovat délky. Pondělní výuka skončila až po šestnácté hodině. V úterý už nás čekala praktická výuka. Naše pracoviště bylo v areálu jedné z městských budov, kde sídlili různí zaměstnanci města. Naším úkolem bylo vydláždit plochu o rozloze zhruba 85 m2. Mezi prvními věcmi, které jsme museli udělat, bylo vyměření vzdáleností, nanesení daných vrstev na sebe a urovnání plochy. V dopoledních hodinách se výuky účastnili i čtyři žáci druhého ročníku místní školy a v odpoledních hodinách se prostřídali s žáky třetího ročníku, kterých už bylo o něco více. Poté bylo vybráno pět našich studentů, kteří šli dláždit na místní hřbitov za doprovodu několika místních žáků, kteří jim s prací pomáhali. Takto vznikla dvě pracoviště, na kterých jme se učili práci s dlažbou. Veškerá odborná terminologie nám tedy byla překládána do češtiny. Ale snad každý z nás se byl schopen individuálně domluvit v angličtině i němčině. Po dokončení základních a velmi důležitých postupů jsme mohli začít s pokládáním dlažby. Ukázali jsme si v praxi, jaké styly pokládání existují a jak se provádí. Praxe vždy končila v 16 hodin. V úterý jsme do této doby více méně stihli připravit pouze plochu pro pokládání kamenů. Další den začala výuka v obvyklou hodinu. Pokračovali jsme v pokládání kamenů. Měli jsme příležitost vyzkoušet si na různých úsecích vymezené plochy pro dláždění různý styl pokladu dlažby z odlišných materiálů. Mohli jsme zde uplatnit i vlastní fantazii a vyjádřit svůj nápad a zkusit ho zrealizovat. I ve středu nám přišli pomáhat studenti třetího ročníku. Ve čtvrtek jsme dále pokračovali v práci, tentokrát za pomoci čtyř místních studentů prvního ročníku. Práce se pomalu ale jistě blížila do zdárného konce. Během dne nás na pracovišti navštívila celostátní belgická televize BRF, která nás natáčela při práci a udělala rozhovor s jednou naší studentkou a paní Ing. Volavou. A aby toho nebylo málo, vyšel o nás v místních novinách článek s našimi fotografiemi. Na konci čtvrteční praxe už jen chybělo doplnit plochu pár kameny, vmést do mezer písek s drobným štěrkem a utužit povrch vibračním strojem. Tuto práci jsme museli dokončit v pátek. Ve čtvrtek večer, poté co jsme dorazili z praxe na ubytovnu, nás čekala návštěva. Připravili jsme našim belgickým učitelům a jejich studentům český večer. Paní Badalová a paní Volavá jim uvařily typické české jídlo – knedlo vepřo zelo. Po večeři jsme jim připravili krátké povídání v angličtině, které se týkalo nás, naší školy, České republiky, práce v Belgii a toho, jak se nám zde líbilo. Poté jsme promítali prezentaci o naší škole doplněnou fotografiemi z různých školních akcí. Také jsme zazpívali státní hymnu a pokoušeli jsme se naučit naše nové belgické kamarády českou písničku. Oni nás zase na oplátku naučili něco ze svého repertoáru. V pátek ráno jsme tedy dokončili práci jak na hřbitově, tak i u městské budovy. V poledne jsme byli pozvaní na oběd do místní školní jídelny na typicky belgické jídlo, klobásu s hranolkami a výbornou omáčkou. Pátkem tedy končila naše práce, kterou jsme zvládli, myslím si, velmi dobře.Večer jsme se zašli podívat na místní pouť a zajezdit si na kolotočích. V sobotu nás čekal výlet do německého Aachenu. Cesta autobusem z Eupenu do Aachenu trvala přes půl hodiny. Zde jsme si prohlédli centrum města, navštívili jsme některé historické budovy, zašli jsme na oběd do místní pizzerie a jeli zpátky do Eupenu.Večer jsme byli pozvaní na oslavu místního fotbalového klubu, kde se pilo, bavilo a tančilo. V neděli ráno pro nás přijel autobus s učiteli a studenty, se kterými jsme pokračovali v jízdě do dalšího belgického města – Gent, kde se konal veletrh zemědělských strojů a jejich příslušenství, dále rostlin a dalšího zahradnického vybavení. Po patnácté hodině jsme byli na cestě zpátky. Naše paní profesorky pro nás na pondělí domluvily prohlídku místní továrny na čokoládu. Byl to úžasný zážitek. Sotva jsme vešli dovnitř budovy, valila se na nás božská a neodolatelná vůně čokolády. Nejprve jsme si prošli muzeum a vyslechli si povídání a historii a výrobě čokolády a poté jsme se mohli podívat přímo do továrny. Po ukončení prohlídky jsme šli do obchůdku, který byl přímo v budově. Každý z nás si odtud odvezl alespoň 3 kg čokolády. Ve zbylém pondělním dnu jsme se snažili dát do pořádku naši ubytovnu a sbalit si své věci, neboť v úterý nás čekal poslední výlet a časově bychom příliš nestíhali. V den našeho odjezdu jsme jeli na náš poslední společný výlet s belgickými studenty a jejich učiteli, kde jsme navštívili dvě zahradnické prodejny, ve kterých někteří místní studenti absolvují individuální praxi. Po ukončení exkurze jsme se se všemi rozloučili a poděkovali za příležitost, kterou jsme dostali a řádně ji využili.Ve zbylých dvou hodinách jsme dokončovali poslední úklidy a odpochodovali jsme na eupenské vlakové nádraží, odkud nám jel vlak v 16 hodin. Do Liege jsme dorazili před 17. hodinou, odtud jsme pak s menším zpožděním odcestovali autobusem až domů. V Praze jsme byli ve středu 1.10. kolem sedmé hodiny ranní a v Brně po půl desáté. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, že jsme byli všichni velmi spokojení. V Belgii se nám moc líbilo, všichni byli moc přátelští a ochotní, práce, kterou jsme dělali, byla zajímavá, i když občas velmi náročná. Určitě nikdo nelitoval, že se této akce zúčastnil! Budeme rádi, když se podobné výměnné pobyty budou častěji uskutečňovat, neboť už jen ta příležitost mluvit cizím jazykem je pro nás velmi lákavá a důležitá.

Belgie očima pedagoga

Praxe žáků 3. ročníků oboru Zahradnictví v Belgii očima pedagoga Ve dnech 19. 9. až 1. 10. 2008 se 28 žáků 3. A a 3. B z pracoviště školy v Brně pod vedením učitelek Ing. Evy Volavé a Mgr. Heleny Badalové zúčastnilo v rámci projektu Do světa 2008 (odboru školství JMK) a Zkvalitnění výuky zahradnictví (programu Comenius) praxe zaměřené na výuku dláždění v belgickém městě Eupen. Program praxe:

1. den – pátek 19. 9. 2008. V 19. 00 hod. vyjíždíme autobusem společnosti Eurolines z Brna do Prahy, kde po malé pauze přestupujeme a pokračujeme směrem na Plzeň, Rozvadov, Norimberk, Frankfurt nad Mohanem (zde míjíme nočně osvětlené mrakodrapy Skyline), Kolín nad Rýnem (rozednilo se a vítá nás prosluněný Kolín, spěšně si prohlížíme největší německou katedrálu), Liege.

2. den – sobota 20. 9. 2008. Je deset hodin dopoledne a cesta autobusem je za námi, jsme v belgickém městě Liege. Byla sice namáhavá, ale bez jakýchkoliv dopravních problémů. Přesouváme se směrem k vlakovému nádraží (zaujalo nás i nové moderní, které se zde právě staví). Zde se setkáváme s paní Dani Deruisseau, belgickou učitelkou, která nám stejně jako teď bude pomáhat po celu dobu našeho pobytu. Ještě 40 minut pohodlným moderním vlakem a jsme konečně na místě, v Eupenu. Ještě najít naši Jugendherberge (ubytovnu) v ulici Stockem. Po lehce namáhavém pochodu městem se ubytujeme v kamenném domě anglického stylu s krásnou zahradou, hřištěm a grilovacím místem, kterých si však vlivem prý „typicky eupenského počasí“ (tj. déšť, sychravo a celkem zima) za celý pobyt moc neužijeme. I rozmístění do 4 pokojů se zdařilo – podle hesla „dobrých lidí se vejde“. Vybalujeme a vyrážíme na obhlídku okolí a nákup potravin.

3. den – neděle 21. 9. 2008. Na programu je návštěva floristické výstavy na zámku Alden Biesen ve vlámské části Belgie. Jedeme autobusem společně s některými belgickými učiteli a studenty. Brzy jsme na místě. Výstava se koná v bývalém sídle řádu německých rytířů, které však v 80. létech 20. století vyhořelo a bylo přebudováno na centrum vlámské kultury. Prohlížíme si spoustu vnitřních i venkovních zámeckých prostor – historické sály, půdní prostory, nádvoří, oranžerii, zahradu i vodní příkop, které jsou plné květin, vazeb a aranžmá. Počasí nám – asi naposled – opravdu přeje. Jsme nadšeni, nejvíc snad květinovou výzdobou místní kaple s oltáři, a užíváme si tu příjemnou nedělní atmosféru doplněnou i dobovou hudbou. Jedním slovem pohoda, vkus, krása květin, inspirace. Vracíme se plni dojmů, ale i očekávání – zítra začíná naše první výuka. Večer grilujeme.

4. den – pondělí 22. 9. 2008. Před osmou hodinou ráno dorážíme k budově ZAWM, přivítáme se s vedení školy a s belgickými učiteli, panem Christophem Konzem, který povede naši teoretickou i praktickou výuku dláždění, panem André Knaufem, který spolu s ním povede praktickou výuku, paní Esther Kirschfink, vedoucí společného projektu programu Comenius, v rámci kterého probíhá i tato praxe. Po zahájení výuky zástupkyní ředitele školy otvíráme první strany německých skript a teorie s Christophem začíná. Paní profesorky překládají. Snažíme se porozumět základním materiálům, technikám pokládky přírodní i betonové dlažby, tvorbě vzorů, pravidlům vyměřování. Odpoledne vyrážíme na prohlídku eupenské dlažby, ve zbytku dne se věnujeme praktickému vyměřování, práci s nivelačními latěmi a nivelačním přístrojem. Výuka končí po čtvrté hodině odpoledne. Večeříme všichni společně v příjemné a levné místní restauraci Mezopotamia.

5. den – úterý 23. 9. 2008. Začíná praktická část výuky opět v 8.00 hodin v Bauhofu Eupen (centrum pro údržbu města a městské zeleně), se kterým nás seznamuje André Knauf. Zde budeme dláždit plochu parkoviště (asi 85 m˛). Dopoledne se věnujeme spolu se 4 belgickými studenty 2. ročníku vyměření vzdáleností, přípravě a urovnání plochy, napnutí šňůr a výběru materiálu. Odpoledne se rozdělujeme do dvou skupin. Pomáhat nám budou belgičtí studenti 3. ročníku. První skupina zůstává v Bauhofu a druhá odchází na místní hřbitov dláždit asi 20 m˛ velkou plochu pro urnové místo. I druhá skupina pod vedením a za pomoci Belgičanů vyměřuje, připravuje plochu (štěrk a písek), vybírá přírodní materiál a začíná dláždit vzorem dvojitého oblouku. Končíme opět v 16 hodin.

6. den – středa 24. 9. 2008. Začínáme pracovat v obvyklou hodinu rozděleni do dvou skupin. Po boku nám opět stojí šikovní a ochotní žáci 3. ročníku a samozřejmě naši milí učitelé. Na parkovišti v Bauhofu si vyzkoušíme různé styly a vzory, materiály, řezání kostek. Druhá skupina pokračuje v pokládce přírodní dlažby na exponovaném místě na eupenském hřbitově. I když je poměrně zima a kolena začínají bolet, končíme s dobrým pocitem získaných zkušeností a postupně se rýsujících vzorů dlažby. Večer někteří odolnější z nás navštíví s belgickými kamarády a paní profesorkou Volavou krátce místní hospůdku.

7. den – čtvrtek 25. 9. 2008. Jsme „mediální hvězdy“! Naši práci a výuku spolu s belgickými studenty přišla zdokumentovat belgická média – celostátní televize BRF, místní tisk i rozhlas. Novináři postupně navštívili obě pracoviště, rozmlouvali se studenty i učiteli. Mezitím se naše práce pomalu chýlila ke konci, zbývá už jen opravit některé chyby a „vyžehlit“ a umést plochu. Zítra je taky den. A čeká nás náročný večer. Máme „českou party“. Čekáme asi 20 hostů, přijdou naši belgičtí učitelé, studenti, ale i Maďaři a Němci, kteří jsou zde také na výměnném pobytu. Vaříme vepřo, knedlo, zelo pro všechny, připravujeme program, další občerstvení, prostíráme stoly. Naši belgičtí přátelé jsou přesně v sedm hodin zde, ještě rychle doladíme program a můžeme přivítat hosty. Zpíváme českou hymnu, české písničky (Belgičané kontrují písní „Drei Chinesen mit dem Kontrabas“), jíme naše národní jídlo, promítáme prezentaci o naší škole, komentujeme náš pobyt zde, naše zážitky a postřehy, děkujeme všem čtyřem belgickým učitelům, kteří se nám obětavě věnovali. Profesorka Volavá operativně připraví prezentaci fotografií dokumentujících náš dosavadní pobyt v Eupenu, při které se všichni dobře bavíme.

8. den – pátek 26. 9. 2008. Dokončujeme naši práci, dodláždíme zbylá místa a upravíme povrch. Tři z nás musí bohužel navštívit lékaře – sychravé počasí a nedoléčené virózy z domova udělaly své. Než se s učitelkami vrátí od lékaře, je plocha hotová. Uznale pokyvují i místní pracovníci. Jsme hotovi. Ještě poslední foto všech na zbrusu nově vydlážděném parkovišti a naposledy uklízíme nářadí. Po snad dobře vykonané práci nás čeká slavnostní oběd na rozloučenou. Ve škole pro nás prý přichystali překvapení, ale my znalí místních poměrů již víme, že národní jídlo Belgičanů jsou hranolky s opečenou klobásou a majonézou, ale ta skvělá čokoládová zmrzlina! Odpoledne se věnujeme odpočinku, procházce po Eupenu a večer ještě navštívíme i místní pouť (Kirmes).

9. den – sobota 27. 9. 2008. Jedeme na výlet do Německa, do města Aachen (Cáchy), spolková země Severní Porýní – Westfálsko. Provází nás místní rodák Christoph Konze. Ukazuje nám především historické centrum tohoto lázeňského města a centra studentů. Prohlížíme si dóm s trůnem Karla Velikého, radnici, historické domy a kašny s místní léčivou vodovou, která však poměrně palčivě páchne po vařených vejcích. Odpoledne se střed města začíná rychle zaplňovat lidmi a stává se hektickým, a tak ještě nakoupíme místní specialitu perníčky Printen a rádi se vracíme do klidného Eupenu. Večer si ještě zatančíme na party ve městě Raeren.

10. den – neděle 28. 9. 2008. Čeká nás zájezd do Gentu na velký zahradnický veletrh GREEN-EXPO. Jedeme asi 2 hodiny napříč celou Belgií. Brusel pouze míjíme, z dálnice však alespoň zahlédneme jeho dominantu Atomium. Na výstavišti vystavují především firmy zaměřené na zahradnickou techniku, vybavení a příslušenství, sadovnické úpravy a zahradní architekturu. Po skončení prohlídky rozlehlého venkovního prostranství a výstavní haly se autobusem vracíme domů. Večeříme opět v příjemné Mezopotamii.

11. den – pondělí 29. 9. 2008. Typická belgická jídla jsou: frity, pivo a belgická čokoláda, proto nemůžeme vynechat tu jedinečnou příležitost a navštívit místní čokoládovnu Jacques. V 9 hodin začíná prohlídka. Paní průvodkyně mluví střídavě německy a anglicky, ukazuje „rukama, nohama“ (paní profesorky záměrně nepřekládají), ale všichni rozumíme jejímu výkladu o historii výroby čokolády, strojích, technologii výroby jejích různých druhů. Exkurze se nám moc líbila, vracíme se na ubytovnu a každý vlečeme těžkou kabelu plnou zlomkové čokolády – no, nekupte to za pár eur, ale jak to zítra všechno sbalíme? Odpoledne se ještě naposledy věnujeme prohlídce Eupenu, tohoto klidného, milého města s asi 19.000 obyvatel, centra německy mluvící oblasti s vlastní místní vládou, které nás mile překvapilo úpravností svých zahrad a předzahrádek s živými ploty a také slušností místních řidičů, kteří důsledně dodržují přednost chodců na přechodech.

12. den – úterý 30. 9. 2008. Moc se nám tady líbilo, hodně jsme se naučili, viděli jsme mnoho zajímavého, procvičili jsme si cizí jazyk a získali nové zkušenosti a kamarády, ale už se všichni těšíme domů. Nastává úklid a balení. Dopoledne ještě absolvujeme poslední exkurzi do zahradnických firem a podniků v Německu společně s našimi belgickými přáteli. Poté už oběd, rozloučení a poděkování vedení školy, učitelům, studentům. V 16 hodin opět odjezd vlakem do Liege a autobusem do Brna. Hustě prší, autobus má 45 minut zpoždění, ale my to v pohodě zvládáme a navzájem si pomáháme s některými neuzvednutelnými zavazadly.

13. den – středa 1. 10. 2008. Unavení, ale plní nových zážitků, které se nám během cesty promítají v hlavě, se všichni v pořádku vracíme do Brna. Návrat podle plánu v 9.30 hod.

Praxe studentů a účast na dni otevřených dveří v ZAWM Eupen v Belgii v rámci projektu Comenius

Belgie z pohledu studentů

Do Belgie jsme jeli v počtu sedmi studentů a dvou učitelů. Vyjeli jsme ve večerních hodinách z Brna 8.3.2008. V Belgii jsme strávili devět dní, ve kterých jsme absolvovali praxi v květinářstvích. Byli jsme rozděleni do dvou skupin podle míst konání praxe. První skupina byla ubytována v Eupenu a dojížděla přibližně 15 km do Kelmis (La Calamine). Druhá skupina byla ubytována 50 km jižně od Eupenu v St. Vith. Dvě studentky docházely přímo do města St. Vith a další dva dojížděli do blízkých městeček. Každý z nás mohl v obchodech porovnat způsoby obsluhy a jednání se zákazníky, technika tvorby floristických prací byla přibližně stejná jako u nás, lišil se však způsob uspořádání materiálu. Belgičtí flétisté většinou nejprve seskládali zeleň a teprve pak přidávali květy. U nás se s tímto postupem můžeme také setkat. Kytice byly vázány převážně velké, do kulata s převahou zeleně. V prodejnách jsme strávili celkem 5 dnů.

O víkendu jsme se účastnili na dni otevřených dveří v ZAWM Eupen (Zentrum für Aus- und Weiterbildung). Je to škola, kde se vyučuje spousta různých oborů včetně floristiky a zahradnictví, sadovnictví. Studium je tříleté, ve třídě je většinou 10-15 studentů, takže učitelé mají větší možnost individuálního přístupu.

Navštívili jsme velkoobchody s řezankou, hrnkovou i doplňkovým materiálem. Zde jsme nakoupili zboží a materiál potřebný pro naši předváděčku. V sobotu jsme si pak rozpracovali naše práce, připravili si materiál, části dekorací. V neděli pak probíhal den otevřených dveří, na kterém jsme měli prostor 2 hodiny. Pracovali jsme ve dvou skupinách, každý mohl vytvořit libovolnou práci k tématu jaro a velikonoce, jak něco pro nás typického, tak výrobky moderního charakteru. Proto jsme představili i naše typické pomlázky, malovaná vajíčka nebo velikonočního beránka, používali jsme především vrbové proutí, cibuloviny, březovou kůru, mech a skořápky.

Tuto akci jsme zhodnotili příznivě, mohli jsme kreativně pracovat a sami se rozhodovat v nastalých situacích, měli jsme možnost komunikovat v cizím jazyce a poznávat jiné kultury.

Odborná praxe studentů 2007 (Belgie)

Když jsem od vedení školy dostal nabídku zúčastnit se odborné praxe v rámci projektu Comenius, neváhal jsem ani chvíli. Termín pozdního podzimu 3.12.-11.12.2007 byl zvolen kvůli druhu prací, které zahradnické firmy v téhle chladnější době konají. V tomto období se totiž belgičtí zahradníci věnují hlavně dláždění. Takové zkušenosti se v Česku shání velmi těžce. Vyjeli jsme tedy do Eupenu, což je městečko mezi Liege a německými hranicemi. Tam si nás rozdělili do rodin a firem. I když měl téměř každý jinou hostující rodinu a firmu, viděli jsme se téměř denně.

Ve firmě jsme se dorozuměli angličtinou a osobně si myslím, že v komunikaci nebyl z žádné strany problém. Měli jsme za úkol dláždit cesty, terasy, vjezdy apod. Vyzkoušeli jsme si jak založení podkladových vrstev, tak práci s několika druhy kamenů. V práci problém nebyl, spíš byla horší aklimatizace na zdejší ‚anglické‘ počasí. Za 5 dní po 10 hodinách práce jsme dostali finanční odměnu 100 euro, což rozhodně nejsou malé peníze.

Jak žáci, tak učitelé ze zahradnická školy v Eupenu se skvěle postarali o trávení volného času. Navštívili jsme Nikola’s party, kde bylo přes tisíc lidí, potom jsme projeli kamenné lomy, kde se těží materiál k dláždění. Také jsme se dostali do několika různých firem a hlavně národního parku. Většinová plocha parku se skládala z bažin, tudíž jsme park procházeli po lávkách. Prošli jsme si i vánoční trhy v nedalekých Cáchách a samozřejmě nesměla chybět ani ochutnávka tradičních belgických pralinek a velmi rozsáhlého sortimentu belgických piv, které můžu jen doporučit.

Celková nálada v Belgii byla přátelská a uvolněná a rozhodně nelituji, že jsem tento projekt absolvoval. Kdyby měl někdo zájem o více informací, nebo snad fotografií, stačí se obrátit na žáky 4. ročníku – Filipa Vrbase, Filipa Krejčího, Jana Šíbla nebo Jiřího Lahodného – kteří vám rádi pomůžou.

Odborná praxe belgických zahradníků 2007 (Česká Republika)

Pracoviště školy v Brně – Bohunicích zajišťovalo ve dnech 31.10.-13.11.2007 odbornou praxi sedmi belgickým studentům z města Eupen, kteří k nám zavítali v rámci mezinárodního projektu Leonardo. Byli mezi nimi tři floristky a čtyři zahradníci. Zatímco zahradníci pracovali při údržbě a zakládání brněnské zeleně, floristky působily v brněnských květinářstvích. Vrcholem jejich snažení byla úspěšná účast na floristické soutěži Brněnská růže. Pracovní program byl také doplněn o zábavu během stužkovacího večírku 4.A, o exkurze po městě Brně a do Moravského krasu. Svoji zemi a tradice představili naši belgičtí přátelé během belgického večera, který uspořádali pro naše studenty a učitele, a který byl vskutku vydařený. Odjezdem však naše kontakty nekončí. Již v průběhu akce jsme se dohodli na další spolupráci, která spočívá tentokrát ve výjezdu našich studentů na odbornou praxi do Belgie v rámci našeho společného projektu „Zlepšování úrovně zahradnického vzdělávání“, financovaného z programu Comenius.