Search
Close this search box.

Erasmus+KA202

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Aktivita C3 (KA202) „Hand im Hand“ - Celje, Slovinsko, červen 20 – 24, 2022

Projekt Erasmu+ KA202 se přiblížil ke svému závěru. Poslední seminář se konal v partnerské škole ve Slovinsku. Byl zaměřen na bylinky, jejich pěstování, zpracování a další využítí. Tentokrát vyjelo pět žáků a jeden doprovodný učitel.
V rámci semináře proběhlo velké množství aktivit: poznávání bylinek všemi smysly, návštěva bylinářského podniku, který pěstuje bylinky výhradně ekologickou cestou. Příprava běžných i potravinářských vyvýšených záhonů z gabionů a následná výsadba bylin, výroba kosmetických výrobků z bylinek.
Během doprovodného programu zažili žáci i plavbu při pobřeží Jadranu a samozřejmě i koupání, navštívili krápníkové jeskyně a v podvečer po super pracovní náplni vydechli při kresleni bylinek podle živé předlohy.
Seminář se všem moc líbil, byl poučný a všichni si odvezli spoustu skvělých zážitků.

Projekt Erasmus+KA202 Strategická partnerství

N°Project No/Projekt-Nr.:  2019-1-LU01-KA202-050098

Erasmus+Green line of life

31.12.2019 – 30.12.2021     projekt prodloužen do 08.2022             

Smysl a cíle projektu

Naše škola se se zapojila do projektu Sdružení učitelů zahradnických škol v Evropě – European Horticulture  Teachers – a získala tak podporu pro aktivity v rámci tohoto projektu, což jsou vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých pěti až šestidenních aktivit v dané zemi.

Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Německo, Luxemburk, Slovinsko, Polsko, Francie a Česká republika. Hlavním koordinátorem projektu je Thomas Völkening, který zastupoje sdružení EU horticulture teachers.

Hlavní myšlenkou projektu je ukázat žákům I učitelům zapojených škol, jak lze pomocí zahradnických činností zkvalitnit život lidí a zlepšit životní prostředí. Za tímto účelem byly kromě mezinárodních projektových setkání naplánovány i tematické semináře, pořádané vždy jedním z projektových partnerů.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci (COVID 19) musela být doba plnění tohoto projektu prodloužena a zatím mohla být uskutečněna pouze mezinárodní projektová setkání on-line.

Aktivita C2 „Große floristische Objekte“ – Rajhrad, Česká republika, duben 25. – 29. 2022

Naše SZaŠ Rajhrad byla tentokrát pořádající školou pro aktivitu C2 v projektu Erasmus+ KA2 „Green Line of Life“.
Naplánován byl floristický seminář zaměřený na florální objekty.
Z partnerských škol k nám přijeli spolu s doprovodnými učiteli studenti z Luxemburgu, Francie, Polska a Slovinska. Spolu s několika našimi studenty se zúčastnili teoretických přednášek a prezentací a poté praktického workshopu, kdy v mezinárodních skupinách vytvořili návrh objektu a následně jej realizovali ve venkovních prostorách areálu školy.
Pod odborným vedením významných českých floristů Filipa Bracka a Adély Murinoné tak vzniklo 5 velice zdařilých florálních objektů, které mohli následně obdivovat i návštěvníci Jarního jarmarku pořádaného naší školou.
V rámci doprovodného programu navštívili účastníci semináře též arboretum Mendelovy univerzity v Brně, Labyrint přírody a Ráj zahrad v Lednici a byla jim umožněna i návštěva zámeckého palmového skleníku v Lednici, ve které se pěstuje cca 250 druhů tropických
a subtropických rostlin a který je druhým největším skleníkem v Evropě.

Aktivita C4 „Mehrjährige Pflanzen“ - Orléans, Francie, březen 21 – 25, 2022

Díky projektu Erasmus+ KA2 spolupráce evropských zahradnických škol pod názvem “Geen line of life” měli 3 studenti naší školy možnost vycestovat do francouzského Orléans. V termínu od 21.3.- do 25.3.2022 se zúčastnili plánované aktivity C4 – semináře zaměřeného na trvalé rostliny. Seminář pořádala zahradnická škola La Mouillère v Orléans.
V rámci semináře se žáci zúčastnili přednášky o trvalkách, soutěžní formou v mezinárodních týmech poznávali trvalky, nacházejícími se nejen v areálu školy, ale i v několika parcích. Mimo jiné v největším z nich v Parc Floral, který zaujímá plochu 35 ha. Dále navštívili školkařskou firmu zaměřenou mj. Na pěstování bambusů. V rámci praktických činností studenti navrhovali trvalkové záhony a poté se podíleli na jejich založení a osázení.
Pobyt provázelo slunečné, téměř letní počasí. Všichni se vrátili obohaceni o mnoho zkušeností, ale i zážitků, z návštěv zámeckých parků. Díky ochotě a vhodnému naplánování cesty doprovodným učitelem PhDr. Brázdilovou mohli navštívit i největších architektonické památky Paříže.

Aktivita C5 projektu: „Grünes Klassenzimmer“,  únor 2021

V rámci tohoto projektu Erasmus+ KA2 se v únoru 2021 studenti naší školy zapojili do aktivity
C5 s názvem „GRÜNES KLASSENZIMMER/GREEN CLASROOM“, pořádané našimi polskými partnery. Jednalo se o návrh zahradnické realizace dvora v areálu zahradnické školy v Bialsko-Biala. Studenti pracovali na této aktivitě online ve složení: Filip Dostál, Josef Němeček, Natálie Beránková, Gabriela Zbořilová, Kristýna Kovaříková, Veronika Kopečková a Šimon Beneš. Cílem projektu bylo navrhnout příjemný pobytový a zároveň reprezentativní prostor, který by vybízel studenty nejen k odpočinku, ale také k výuce, proto byl studenty navržen široký sortiment rostlin (trvalky, traviny, růže, cibuloviny). Navrhovaný prostor se skládal z dílčích částí, kterým se studenti podrobně věnovali. Navrhovali tedy architektonické ztvárnění a vhodný sortiment rostlin pro různé typy záhonů či zelenou vertikální stěnu.

Celý projekt byl rozdělený do několika důležitých fází – analýza, koncept, studie, projekt. Ve fázi analýzy se studenti seznámili s veškerými vstupními podklady a informacemi. Dále zjišťovali informace týkající se historie, přírodních podmínek, širších vztahů, provozních funkcí apod. Ve fázi konceptu pak představili své prvotní myšlenky, idee, inspirace a ukázali svoji kreativitu. Ve fázi studie se již podrobněji zaměřili na jednotlivé části návrhu a v poslední fázi, fázi projektu, zpracovali svůj návrh do větší podrobnosti a vytvořili osazovací plány, které mohou být podkladem pro samotnou realizaci.

Všichni studenti pracovali na projektu zodpovědně a s nadšením. Scházeli se na pravidelných online schůzkách, na kterých společně diskutovali o svých návrzích a poznatcích a navzájem si vyměňovali zjištěné informace, které konzultovali s vedoucí projektu Ing. Adélou Murínovou. Studenty práce na projektu bavila a díky ní získali mnoho nových informací a cenných zkušeností pro další navrhování.

Následně byl vytvořený osazovací plán s celou dokumentací zaslán do zahradnické školy v Bialsku-Biale. Podobně zaslaly své návrhy
i ostatní evropští partneři. V další fázi této aktivity bude vybrán nejlepší návrh a ten bude škola v Bialsku-Biale realizovat. Původně se předpokládalo, že všichni evropští partneři vyšlou své zástupce (tj. žáky, kteří osazovací plán tvořili), aby provedli i realizaci. Uvidíme, zda nám to „covidová“ opatření umožní. Pokud ne, proběhne alespoň mezinárodní videokonference těchto studentů tak, aby si mohli vyměňovat své zkušenosti a prezentovat své návrhy.

Aktivita C5 projektu: „Grünes Klassenzimmer“, duben 2021

26.4. 2021se konalo on-line setkání partnerů projektu, na kterém partnerská škola v Bialsku-Biale prezentovala výslednou vizualizaci.
Setkání se též účastnili všichni studenti partnerů projektu, kteří se na návrzích GREEN CLASROOM podíleli. Návrh našeho projektového týmu pod vedením Ing. Murínové  byl úspěšný a výsledná realizace bude až malé výjimky probíhat podle něj. Některé naše návrhy nemůže škola
z finančních důvodů realizovat nyní, ale zcela jistě je hodlá využít v dalším období na jiné ploše pozemku školy. K realizaci a výsadbě zatím škola nemohla z důvodu velmi chladného počasí přistoupit, ale v nejbližší možné době zahájí přípravy pozemku a jeho osázení. Podle původního plánu se na realizaci měli podílet všichni partnerští studenti, pandemická situace to však zatím nedovoluje. Polští partneři budou tedy realizaci provádět sami a celý průběh budou fotograficky dokumentovat. Pokud to situace dovolí, výslednou GREEN CLASROOM by partneři osobně navštívili na začátku příštího školního roku.