ERASMUS+KA2

Projekt Erasmus+KA2 Strategická partnerství

N°Project No/Projekt-Nr.:  2019-1-LU01-KA202-050098

Erasmus+Green line of life

31.12.2019 – 30.12.2021     projekt prodloužen do 08.2022              

Smysl a cíle projektu.

Naše škola se se zapojila do projektu Sdružení učitelů zahradnických škol v Evropě – European Horticulture  Teachers – a získala tak podporu pro aktivity v rámci tohoto projektu, což jsou vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých pěti až šestidenních aktivit v dané zemi.

Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Německo, Luxemburk, Slovinsko, Polsko, Francie a Česká republika. Hlavním koordinátorem projektu je Thomas Völkening, který zastupoje sdružení EU horticulture teachers.

Hlavní myšlenkou projektu je ukázat žákům I učitelům zapojených škol, jak lze pomocí zahradnických činností zkvalitnit život lidí a zlepšit životní prostředí. Za tímto účelem byly kromě mezinárodních projektových setkání naplánovány i tematické semináře, pořádané vždy jedním z projektových partnerů.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci (COVID 19) musela být doba plnění tohoto projektu prodloužena a zatím mohla být uskutečněna pouze mezinárodní projektová setkání on-line.