Search
Close this search box.

Erasmus+KA220

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Aktivita C3 (KA202) „Hand im Hand“ - Celje, Slovinsko, červen 20 – 24, 2022

Projekt Erasmu+ KA202 se přiblížil ke svému závěru. Poslední seminář se konal v partnerské škole ve Slovinsku. Byl zaměřen na bylinky, jejich pěstování, zpracování a další využítí. Tentokrát vyjelo pět žáků a jeden doprovodný učitel.
V rámci semináře proběhlo velké množství aktivit: poznávání bylinek všemi smysly, návštěva bylinářského podniku, který pěstuje bylinky výhradně ekologickou cestou. Příprava běžných i potravinářských vyvýšených záhonů z gabionů a následná výsadba bylin, výroba kosmetických výrobků z bylinek.
Během doprovodného programu zažili žáci i plavbu při pobřeží Jadranu a samozřejmě i koupání, navštívili krápníkové jeskyně a v podvečer po super pracovní náplni vydechli při kresleni bylinek podle živé předlohy.
Seminář se všem moc líbil, byl poučný a všichni si odvezli spoustu skvělých zážitků.

Water management and renewable energy in horticultural education. Bio-Ret-Energy

Projekt 2023-1-BE03-KA220-VET-000155381

Erasmus+ KA220 “BIO-RET-ENERGY” – Seminar WP2, CZ – Rajhrad, April 14 – 20, 2024

Ve dnech 14.4. – 20.4.2024 pořádala naše škola seminář v rámci pracovního balíčku WP2 seminář na téma „Sucho začíná tam, kde končí život v půdě“. Semináře se zúčastnili žáci a doprovodní učitelé škol všech partnerských zemí z daného projektu, tj. z Polska, Slovinska, Belgie, Francie, Španělska a samozřejmě i České republiky, tedy naší školy.
Program semináře byl nabitý. Účastníci navštívili Mendelovo muzeum, předvedli své prezentace úkolů, jež předcházely semináři a vyslechli přednášku doc. Záhory z MZLU, který se daným tématem dlouhodobě zabývá. Dále navštívili CHKO Pálava, kde se seznámili s vývojem klimatu v oblasti jižní Moravy v průběhu historie, navštívili místní Geopark a spolu se členem CHKO prošli oblasti vyschlých rybníků a seznámili se s důvody jejich vysychání.
V dalších dnech pak navštívili unikátní vědeckého pracoviště Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – Czech Globe v Křešíně u Pacova, jehož účelem je monitorování změn koncentrací skleníkových plynů a dalších látek v atmosféře a slouží jako Národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, které jsou jedním z hlavních faktorů klimatické změny.
Jeden z dnů semináře byl věnován exkurzi do biofarmy, která se zaměřuje na opatření pro zadržování vody v krajině.
Na závěr proběhla společná realizace malých zelených střech na pozemku školy. Před ukončením semináře si ještě všichni účastníci hlasováním zvolili logo projektu.

Erasmus+ 2023-1-LV01-KA220-VET-000159616 „Green skills“ (Francie – Carpentras) 24. – 30. března 2024

Projekt 2023-1-LV01-KA220-VET-000159616

Erasmus+ Seminář 2024: Zelené dovednosti a nezapomenutelné zážitky v Provence
V dnech 24. – 30. března 2024 se čtveřice studentů z naší školy – Tereza Šimková, Jana Šebestová, Tadeáš Venuta a Vojtěch Matuška – vydala na nezapomenutelný výlet do francouzského městečka Carpentras. Tento výlet nebyl jen obyčejnou cestou, byl to pro nás významný seminář v rámci projektu Erasmus+ 2023-1-LV01-KA220-VET-000159616, který nám rozšířil nejen naše zelené dovednosti, ale rozšířil i náš pohled na bohatství francouzské kultury a přírody v jižní Francii.
Pod názvem „GREEN SKILLS“ se skrývalo mnohem více, než jsme si kdy dokázali představit. Společně s dalšími studenty z Francie, Litvy, Belgie a Česka jsme prozkoumávali oblast školy v Campus Provence Ventoux i okolí Provence na kolech. Naše dobrodružství sice začalo náročným cestováním, avšak pohled na Marseille a půlden strávený v této malebné lokalitě stál za to. Po příjezdu do Carpentras jsme se ponořili do nabitého programu, který byl nejen hektický, ale také fyzicky i mentálně náročný – přesně takový, jak má být.
Během našeho pobytu jsme pomáhali s výsadbou bylin do vinohradů, navštívili jsme rozsáhlé právě kvetoucí školní sady a moderní skleníky, obchody s olivami, vinné sklepy a také mnohá historická místa jako ST Chapelle Martin, Beaumes de Venice, Notre Dame d´Aubune, Mont Ventoux, Gordes, Fontaine de Vaucluse a Pernes. Dopoledne jsme věnovali vlastním projektům a přípravě prezentací, které jsme prezentovali ostatním účastníkům. Nechyběl ani orientační běh spojený s lekcí z kartografie, cyklistické výlety po okolí – najezdili jsme přes 100km, večerní jóga a spousta sociálních interakcí v rámci kampusu, bylo určitě něčím novým.
Zvláštní pozornost si zasloužily vzorové hodiny chemie připravené domácími studenty. Byly pro nás nejen poučné, ale i inspirativní.
Celý týden byl plný dobrodružství, objevování nových kultur a utužování vztahů. Myslím, že můžeme s jistotou prohlásit, že jsme zažili ten nejlepší Erasmus+ seminář. Všichni jsme se domů vrátili nabiti energií, novými znalostmi a hlubokými zážitky, které nás budou provázet po zbytek života.
autor Mgr. Drahomíra Vargová     

Water management and renewable energy in horticultural education. Bio-Ret-Energy

Projekt 2023-1-BE03-KA220-VET-000155381

Projekt probíhá od 1.9.2023 do 31.8.2026          

Smysl a cíle projektu

Škola je členem Sdružení evropských zahradnických škol EU-Horticulture Teachers a zapojuje se do projektů Erasmus+ strategická partnerství VET. Cílem projektu jsou společné výstupy v oblasti, stanovené názvem projektu. V rámci projektu získala i podporu pro vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých šesti až sedmidenních aktivit v dané zemi.
Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Belgie, Polsko, Francie, Španělsko, Slovinsko a Česká republika.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím analýzy, identifikace a rozvoje strategií a priorit vodního hospodářství a obnovitelné energie,
zavést malé příklady biologického zadržování vody a obnovitelné energie v souladu s „Evropskou zelenou dohodou“.  A tímto tak zvýšit znalosti a povědomí lidí o změně klimatu a významu udržitelného rozvoje v zahradnictví.
V rámci projektu bude pořádáno 5 workshopů a 1 lektorský seminář. Studenti a učitelé budou připravovat analýzy vodních zdrojů
v partnerských zemích, rozvíjet strategie a priority, vytvářet nová řešení a pracovat s digitálním obsahem.
Poslední etapou budou diseminační aktivity ve formě zpráv a článků na webových stránkách školy, na platformě eTwinning,
Facebooku a v časopisech.

Projekt Erasmus+KA220 “Increase the skills in green environment”, ”Green Skills”

Projekt 2023-1-LV01-KA220-VET-000159616

Projekt probíhá od 01.09.2023 do 31.08.2025          

Smysl a cíle projektu

Jako člen Sdružení evropských zahradnických škol EU-Horticulture Teachers se škola zapojuje do projektů Erasmus+ strategická partnerství VET. Cílem projektu jsou společné výstupy v oblasti dalšího rozvíjení a rozšiřování zahradnických dovedností. V rámci projektu získala
i finanční podporu pro vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých šesti až sedmidenních aktivit v dané zemi.
Do tohoto projektu jsou zapojeny: dvě různé školy z Belgie -Liége a Ciney, dvě různé školy z  Francie – Carpentras a Guerande, škola v Lotyšsku – Bulduri a naše škola Rajhrad.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím aktivit rozšířit zahradnické dovednosti nad rámec běžného vzdělávání, vytvoření učebního materiálu pro výuku a samostudium těchto dovedností, porovnání realizace těchto dovedností v různých klimatických podmínkách v rámci rozdílných evropských zemí.
Plánované aktivity jsou:
aktivita „Založení ekologické zahrady“, studium dopadu změny klimatu na agroekologii, eko-krajinu a sektor zahradnictví;
aktivita „Návrh ekologické zahrady“, získání dovednosti digitálně vytvořit plán ekologické zahrady pomocí počítačového softwaru;
aktivita „Živé ploty a ovocné stromy“, studium typů živých plotů v moderních a historických zahradách a instalace živého plotu „Špaliers“
z ovocných stromů;
aktivita „Instalace a údržba trávníků“, užití a údržba různé zahradní techniky pro zakládání a údržbu různých typů trávníků;
aktivita „Instalace střešní zahrady“ , praktická práce na založení střešní zahrady;
aktivita „Zelené cestování v Provence“, získání cyklistických dovedností jako ekologického způsobu dopravy ve venkovských oblastech,
pro profesionální povinnosti, návštěvu zahrad a adaptaci na středomořské klima.
Poslední etapou budou diseminační aktivity ve formě zpráv a článků na webových stránkách školy, na Facebooku, Instagramu, a především vytvoření brožury s návody a popisy jednotlivých dovedností včetně katalogu užitých rostlin v různých klimatických podmínkách.

Projekt Erasmus+KA220 "Water management and renewable energy in horticultural education, Bio-Ret-Energy"

Projekt 2023-1-BE03-KA220-VET-000155381

Projekt probíhá od 01.09.2023 do 31.08.2026            

Smysl a cíle projektu

Škola je členem Sdružení evropských zahradnických škol EU-Horticulture Teachers a zapojuje se do projektů Erasmus+ strategická partnerství VET. Cílem projektu jsou společné výstupy v oblasti, stanovené názvem projektu. V rámci projektu získala i podporu pro vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých šesti až sedmidenních aktivit v dané zemi.
Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Belgie, Polsko, Francie, Španělsko, Slovinsko a Česká republika.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím analýzy, identifikace a rozvoje strategií a priorit vodního hospodářství a obnovitelné energie, zavést malé příklady biologického zadržování vody a obnovitelné energie v souladu s „Evropskou zelenou dohodou“, a tímto tak zvýšit znalosti
a povědomí lidí o změně klimatu a významu udržitelného rozvoje zahradnictví.
V rámci projektu bude pořádáno 5 workshopů a 1 lektorský seminář. Studenti a učitel připravují analýzy vodních zdrojů v partnerských zemích, rozvíjet strategie a priority, vytvářet nová řešení a pracovat s digitálním obsahem.
Poslední etapou budou diseminační aktivity ve formě zpráv a článků na webových stránkách školy, na eTwinning, Facebook, v časopisech.