Erasmus+KA220

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Aktivita C3 (KA202) „Hand im Hand“ - Celje, Slovinsko, červen 20 – 24, 2022

Projekt Erasmu+ KA202 se přiblížil ke svému závěru. Poslední seminář se konal v partnerské škole ve Slovinsku. Byl zaměřen na bylinky, jejich pěstování, zpracování a další využítí. Tentokrát vyjelo pět žáků a jeden doprovodný učitel.
V rámci semináře proběhlo velké množství aktivit: poznávání bylinek všemi smysly, návštěva bylinářského podniku, který pěstuje bylinky výhradně ekologickou cestou. Příprava běžných i potravinářských vyvýšených záhonů z gabionů a následná výsadba bylin, výroba kosmetických výrobků z bylinek.
Během doprovodného programu zažili žáci i plavbu při pobřeží Jadranu a samozřejmě i koupání, navštívili krápníkové jeskyně a v podvečer po super pracovní náplni vydechli při kresleni bylinek podle živé předlohy.
Seminář se všem moc líbil, byl poučný a všichni si odvezli spoustu skvělých zážitků.

Projekt Erasmus+KA220 “Increase the skills in green environment”, ”Green Skills”

Projekt 2023-1-LV01-KA220-VET-000159616

Projekt probíhá od 01.09.2023 do 31.08.2025          

Smysl a cíle projektu

Jako člen Sdružení evropských zahradnických škol EU-Horticulture Teachers se škola zapojuje do projektů Erasmus+ strategická partnerství VET. Cílem projektu jsou společné výstupy v oblasti dalšího rozvíjení a rozšiřování zahradnických dovedností. V rámci projektu získala
i finanční podporu pro vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých šesti až sedmidenních aktivit v dané zemi.
Do tohoto projektu jsou zapojeny: dvě různé školy z Belgie -Liége a Ciney, dvě různé školy z  Francie – Carpentras a Guerande, škola v Lotyšsku – Bulduri a naše škola Rajhrad.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím aktivit rozšířit zahradnické dovednosti nad rámec běžného vzdělávání, vytvoření učebního materiálu pro výuku a samostudium těchto dovedností, porovnání realizace těchto dovedností v různých klimatických podmínkách v rámci rozdílných evropských zemí.
Plánované aktivity jsou:
aktivita „Založení ekologické zahrady“, studium dopadu změny klimatu na agroekologii, eko-krajinu a sektor zahradnictví;
aktivita „Návrh ekologické zahrady“, získání dovednosti digitálně vytvořit plán ekologické zahrady pomocí počítačového softwaru;
aktivita „Živé ploty a ovocné stromy“, studium typů živých plotů v moderních a historických zahradách a instalace živého plotu „Špaliers“
z ovocných stromů;
aktivita „Instalace a údržba trávníků“, užití a údržba různé zahradní techniky pro zakládání a údržbu různých typů trávníků;
aktivita „Instalace střešní zahrady“ , praktická práce na založení střešní zahrady;
aktivita „Zelené cestování v Provence“, získání cyklistických dovedností jako ekologického způsobu dopravy ve venkovských oblastech,
pro profesionální povinnosti, návštěvu zahrad a adaptaci na středomořské klima.
Poslední etapou budou diseminační aktivity ve formě zpráv a článků na webových stránkách školy, na Facebooku, Instagramu, a především vytvoření brožury s návody a popisy jednotlivých dovedností včetně katalogu užitých rostlin v různých klimatických podmínkách.

Projekt Erasmus+KA220 "Water management and renewable energy in horticultural education, Bio-Ret-Energy"

Projekt 2023-1-BE03-KA220-VET-000155381

Projekt probíhá od 01.09.2023 do 31.08.2026            

Smysl a cíle projektu

Škola je členem Sdružení evropských zahradnických škol EU-Horticulture Teachers a zapojuje se do projektů Erasmus+ strategická partnerství VET. Cílem projektu jsou společné výstupy v oblasti, stanovené názvem projektu. V rámci projektu získala i podporu pro vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých šesti až sedmidenních aktivit v dané zemi.
Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Belgie, Polsko, Francie, Španělsko, Slovinsko a Česká republika.
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím analýzy, identifikace a rozvoje strategií a priorit vodního hospodářství a obnovitelné energie, zavést malé příklady biologického zadržování vody a obnovitelné energie v souladu s „Evropskou zelenou dohodou“, a tímto tak zvýšit znalosti
a povědomí lidí o změně klimatu a významu udržitelného rozvoje zahradnictví.
V rámci projektu bude pořádáno 5 workshopů a 1 lektorský seminář. Studenti a učitel připravují analýzy vodních zdrojů v partnerských zemích, rozvíjet strategie a priority, vytvářet nová řešení a pracovat s digitálním obsahem.
Poslední etapou budou diseminační aktivity ve formě zpráv a článků na webových stránkách školy, na eTwinning, Facebook, v časopisech.