Erasmus+KA229

Erasmus+ KA202 a KA229 „EU – horticulture teachers“ – Liége, Belgie, 18.-20.listopadu 2022

Během prodlouženého víkendu ve dnech 18. – 20. listopadu 2022 se dva naši učitelé účastnili setkání společenství EU – horticulture teachers, které se konalo v zahradnické škole v Liége za účelem sestavení nových žádostí o projekty Erasmus+ KA202 a KA229.
Během prvního dne setkání představili účastníci prezentace návrhů možných aktivit a podle zaměření byly vytvořeny pracovní skupiny.
Druhý a třetí den pak probíhaly práce na sestavení žádostí, nástin hlavní myšlenky, rozdělení částí žádostí jednotlivým členům tak,
aby hlavní koordinátor v dané skupině mohl co nejdříve žádost zkompletovat.

Naše škola se zapojí do podání dvou žádostí pro školní roky 2023–2025. Snažíme se sestavit žádosti tak, aby byly přijaty a naši studenti měli, tak jako v uplynulých letech, možnost vycestovat za účelem naučit se zajímavé zahradnické techniky, poznat různé evropské země
a navázat nová mezinárodní přátelství.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Aktivita C3 (KA202) „Hand im Hand“ - Celje, Slovinsko, červen 20 – 24, 2022

Projekt Erasmu+ KA202 se přiblížil ke svému závěru. Poslední seminář se konal v partnerské škole ve Slovinsku. Byl zaměřen na bylinky, jejich pěstování, zpracování a další využítí. Tentokrát vyjelo pět žáků a jeden doprovodný učitel.
V rámci semináře proběhlo velké množství aktivit: poznávání bylinek všemi smysly, návštěva bylinářského podniku, který pěstuje bylinky výhradně ekologickou cestou. Příprava běžných i potravinářských vyvýšených záhonů z gabionů a následná výsadba bylin, výroba kosmetických výrobků z bylinek.
Během doprovodného programu zažili žáci i plavbu při pobřeží Jadranu a samozřejmě i koupání, navštívili krápníkové jeskyně a v podvečer po super pracovní náplni vydechli při kresleni bylinek podle živé předlohy.
Seminář se všem moc líbil, byl poučný a všichni si odvezli spoustu skvělých zážitků.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Aktivita C5 (KA202) „Naturschäte“ – Rajhrad, CZ, 30.května – 3.června 2022

Aktivita C5 s názvem „Natürliches und kulturelles Gedächtnis Südmährens“ projektu Erasmus+ KA202 „Europas Naturschätze“ byla pořádána naší školou v termínu 30.5. až 3.6. 2022. Aktivita byla zaměřena nejen na přírodní a kulturní bohatství jižní Moravy, ale i na odborné dovednosti studentů zahradnických škol.

Během týdne setkání studentů a jejich doprovodných učitelů z Rakouska, Lotyšska, Belgie a Francie zahraniční hosté spolu s našimi studenty navštívili Lednicko-Valtický areál, palmový skleník a „Labyrint přírody a ráj zahrad“, CHKO Bílé Karpaty a Rudické propadání v Moravském Krasu. V každé navštívené oblasti plnili připravené úkoly v mezinárodních teamech. Výsledkem pak byly povedené prezentace a hlinkami (z Rudického kaolínového dolu) malované obrazy na téma „Zahradníkův rok“ a „Čtyři živly“.

Jeden den byl věnován zahradnické činnosti, při které jak studenti, tak i doprovodní učitelé v mezinárodních týmech budovali a osazovali vyvýšené záhony.

Všem zúčastněným se program líbil a většina odjížděla se slovy chvály a také mírné lítosti, že týden uběhl příliš rychle.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ Naturschätze-seminar C3, Francie, Orléans 16.-20. května 2022

Ve francouzském městě Orléans na zahradnické škole Campus la Mouillère  proběhla od 16.5. do 20.5. 2022 další aktivita v rámci programu Erasmus+. Tentokrát byla zaměřena na zachovávání přírodního a kulturního dědictví země. Naši školu reprezentovalo 5 žáků. Vyzkoušeli si pracovat v mezinárodních týmech a řešit společně zadané úkoly. Navštívili některé památky, jako jsou zámky Chambord a Blois či několik muzeí. Blíže se seznámili se životem v oblasti Val de Loire a také s flórou a faunou vyskytující se podél divoké řeky Loiry. Zážitků bylo hodně. Pobyt se všem moc líbil a určitě všechny obohatil.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ Naturschätze-Seminar C 2, Belgium, march 6 – 12, 2022

V týdnu od 6.3. do 12.3. 2022 se skupina pěti studentů naší školy zúčastnila semináře/aktivity C2 v Belgii, který v rámci
projektu Erasmus+ KA202 pořádala partnerská škola v Liége.
Během tohoto pobytu se studenti učili stříhat jabloně a hrušně, provádět půdní diagnostiku na základě biogenních činitelů a budovat kamennou terasu pomocí unikátního systému firmy Buzon. Terasu studenti zkoušeli budovat z kamenných bloků. Na to, jak se tyto bloky vyrábí a opracovávají, se byli podívat v největším kamenolomu v Evropě, v oblasti Soignies.  Belgický „modrý kámen,, se těží více než tři století a je využíván pro jeho mechanické a fyzikální vlastnosti jak pro výstavbu, tak i jako dekorační kámen.
V závěru týdne ještě navštívili ovocnářskou bioprodukci a firmu na přírodní zpracování ovoce v kvalitě organic.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ Naturschätze-Seminar C 2, Belgium,

october 24 – 30, 2021

V týdnu 24.10-30.10 se naše škola zúčastnila zahraničního vzdělávacího programu Erasmus+ KA202 v Belgii. Studenti a doprovodní učitelé navštívili města například Malmedy, Liege, Spa, la Reid, Buzin. Spolu s dalšími skupinami žáků a doprovodných učitelů z Belgie, Rakouska
a Lotyšska byli podniknuty exkurze na různé převážně zemědělsky zaměřené farmy specializující se pouze na lokální bio produkci
a distribuci. První z navštívených farem byla biofarma Pisciculture Mathonet-Gabriel specializující se na chov a zpracování různých druhů pstruhů. Další navštívená farma byla Agribio. Tato farma se specializovala na produkci semínek z jejich vlastní vypěstované zeleniny a kvítí. Žáci měli možnost vidět několik různých strojů sloužící k extrakci a sušení semínek, ale také nahlédli do skleníků a pomohli uklidit staré rostlinky rajčat. Zajímavostí pro žáky bylo zejména to, že k práci na poli používal zemědělec osly a koně. Žáci si také vyzkoušeli práci ve skupinách s žáky jiných národností při zpracovávání průběžných úkolů, tykající se místní produkce potravin. Jeden z večerů, měli také žáci příležitost ochutnat pravá belgická piva a belgické sýry.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Pozvánka na: Erasmus+Naturschätze-Seminar C 7 „ Local production and marketing “ at IPEA La Reid, Belgium octobre 25 – 29, 2021

Vážení partneři Erasmu+. Srdečně vás zveme na náš seminář «Místní produkce a marketing» v IPEA La Reid v Belgii.
Seminář bude probíhat od pondělí 25.10.2021 do pátku 29.10.2021.
Adresa naší školy: IPEA La Reid, Rue du Canada 157, 4910 Theux-La Reid, Belgie.
Příjezd: v sobotu 23.10.2021 nebo v neděli 24.10.2021
Odjezd: v sobotu 30.10.2021 nebo v neděli 31.10.2021
Předběžný program:
Sunday, 24.10.2021, příjezd
Monday, 25.10.2021, úvod, seznámení, návštěva Malmedy, praktická práce: analýza místní produkce a marketingu v Malmedy
Tuesday, 26.10.2021, a co místní měna ?!, návštěva jeskyní v Remouchamps
Wednesday, 27.10.2021, návštěva společností místní distribuce, prezentace belgických piv a sýrů
Thursday, 28.10.2021, návštěva společností, návštěva Thermalních lázní (nezapomeňte si plavky!)
Friday, 29.10.2021, návštěva společností, návštěva Liège, rozlučkový večer
Saturday, 30.10.2021, návrat
Několik obrázků z plánovaných aktivit:

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Setkání žáků on-line 27. 1. 2021 – prezentace své školy a školského systému v dané zemi

Vzhledem k současné situaci nemohou zatím probíhat výjezdy žáků do partnerských škol. Koordinátorky projektu v jednotlivých školách
se proto dohodly na společném setkání studentů zapojených do projektu alespoň on-line.

Schůzka proběhla 27.1.2021 prostřednictvím aplikace Microsoft 365 – Teams. Studenti jednotlivých partnerských zemí prezentovali
v angličtině ostatním studentům a učitelům svou školu a o školském systému dané země. Poté byli rozděleni do 6 členných skupinek,
ve kterých mezi sebou diskutovali.

Za naši školu se setkání účastnilo 15 žáků. Prezentaci o škole připravila a předvedla Eliška Rörigová ve spolupráci s Pavlem Pekaříkem
a Danielou Šidlíkovou, prezentaci o školském systému Regina Matušková, Kateřina Sikorová a Kristýna Dostálová ve spolupráci
s Kateřinou Novotnou a Veronikou Košíkovou.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+Europas Naturschätze in Vergangenheit und Zukunft             

Projekt probíhá od 01.09.2020 do 31.08.2022            

Smysl a cíle projektu.

Škola se zapojila do projektu Straegických partnerství mezi školami a získala tak podporu pro aktivity v rámci tohoto projektu, což jsou vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých pěti až šestidenních aktivit v dané zemi.

Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Rakousko, Lotyšsko, Belgie – 2 školy, Francie a Česká republika. Hlavním koordinátorem projektu je Ricarda Öllerer, ze zahradnické školy v Rakousku-Langenlois.

Hlavním cílem  projektu je poskytnout učitelům a žákům vysoce kvalitní informace o kulturním a přírodním dědictví Evropy z pohledu jednotlivých zúčastněných zemí a v rámci různých setkání a aktivit (včetně on-line aktivit)  vytvářet dovednosti, znalosti a kompetence, abyste toto dědictví udrželi, vážili si ho a nadále jej udržovali.

Změna klimatu mění způsob, jakým žijeme. Z důsledků změny klimatu jsou i zahradnické profese silně ovlivněny. Změna klimatu ovlivňuje
i naše přírodní a kuturní bohatství. Tento projekt se bude zabývat těmito změnami. Cíl tohoto projektu je tedy i to, jak negativní dopady těchto změn zmírňovat a jak s ohledem na tyto změny uchovávat a rozvíjet přírodní a kulturní dědictví Evropy.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci (COVID 19) musela být uskutečněna pouze mezinárodní projektová setkání on-line.

 

Geplante Mobilitäten

 • November 2020 Treffen in Belgien von je 2 Lehrkräften der Partnerschulen
  Thema Schulsysteme, innovative Unterrichtsmethoden
 • März 2021 Treffen in Liege je 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern (25 Schülern und den Lehrkräften aus Liege)
  Thema Obstbäume und blaue Steine
 • April 2021 Treffen in Langenlois von je 2 Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema digitalen Möglichkeiten in der gärtnerischen Ausbildung
 • Mai 2021 Treffen in Frankreich je 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Obstbaumzucht, die Gartenbauliche Produktion, das kulturelle Erbe im Loiretal
 • Juni 2021 Treffen in Tschechien von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Natürliches und kulturelles Gedächtnis Südmährens
 • Oktober 2021 Treffen in Lettland von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Obst- und Beerenkultur Lettland
 • April 2021 Treffen in Frankreich je 2 Lehrkräfte der Partnerschulen
  Thema Evaluierung Erstellung von Unterrichtspaketen
 • Mai 2021 Treffen in La Reid Belgien von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Lokale Produktion und Vermarktung
 • Juni 2022 Treffen in Langenlois von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Langenlois Gemüse und Kräuter Ernährung im Klimawandel