Search
Close this search box.

Erasmus+KA229

Erasmus+ KA202 a KA229 „EU – horticulture teachers“ – Liége, Belgie, 18.-20.listopadu 2022

Během prodlouženého víkendu ve dnech 18. – 20. listopadu 2022 se dva naši učitelé účastnili setkání společenství EU – horticulture teachers, které se konalo v zahradnické škole v Liége za účelem sestavení nových žádostí o projekty Erasmus+ KA202 a KA229.
Během prvního dne setkání představili účastníci prezentace návrhů možných aktivit a podle zaměření byly vytvořeny pracovní skupiny.
Druhý a třetí den pak probíhaly práce na sestavení žádostí, nástin hlavní myšlenky, rozdělení částí žádostí jednotlivým členům tak,
aby hlavní koordinátor v dané skupině mohl co nejdříve žádost zkompletovat.

Naše škola se zapojí do podání dvou žádostí pro školní roky 2023–2025. Snažíme se sestavit žádosti tak, aby byly přijaty a naši studenti měli, tak jako v uplynulých letech, možnost vycestovat za účelem naučit se zajímavé zahradnické techniky, poznat různé evropské země
a navázat nová mezinárodní přátelství.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ „Naturschäte“ – Seminar C4, Austria (Rakousko - Langenlois), Jully 11 - 13, 2023

Ve dnech 11.7. – 13.7.2023 se uskutečnilo poslední setkání koordinátorů partnerských škol projektu Erasmus+KA229 „Naturschätze“
v rakouské škole v Langenlois za účelem shrnutí výsledků projektu a vypracování závěrečné zprávy.
První den proběhla návštěva školy Gartenbauschule Langenlois a seznámení s krásnou školní zahradou. Odpoledne pak shrnutí výsledků projektu, připomenutí jednotlivých aktivit a výsledků vzdělání z těchto aktivit a příprava videí a návodů pro zahradnické činnosti prováděné
na těchto aktivitách. V podvečerních hodiách všichni ještě navštívili další obdělávané pozemky školy.
Druhý den byl celý věnován sestavování závěrečné zprávy.
Třetí den opět všichni pracovali na závěrečné zprávě, některé úkoly však musí jednotliví koordinátoři ještě dopracovat doma, úkoly však už byly rozděleny.
Na závěr všichni navštívili úžasné zážitkové zahrady v Kittenbergu, které jsou plné nejrůznějších zahradnických nápadů, aktivit i relaxačních zákoutí.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Aktivita C8 (KA229) „Naturschäte“ – Langenlois, Rakousko, 22.května – 26.května 2023

Ve dnech 22.5. – 26.5.2023 se uskutečnil poslední výjezd žákův rámci projektu Erasmus+KA229 „Naturschätze“; tentokrát k našim jižním sousedům, do rakouské školy v Langenlois. Hned první den proběhla návštěva školy Gartenbauschule Langenlois a seznámení s překrásným okolím, představování účastníků a jejich vzájemné seznámení, prezentace o stravování v rodných zemích, práce ve skupinkách na lego projektu. “Jak bude vypadat zemědělská výroba (společnost) za 30 let“.
Druhý den všichni účastníci navštívili 4 různé firmy – produkce spiruliny, hub, komunitou podporované zemědělství, zahradnictví s vlastním projektovacím oddělením, floristikou a školkou.
Třetí den proběhl ve znamení zahradnických prací: sázení zeleniny, sazeniček, chystání ovoce a zeleniny na sušení. Účastníci byli seznámeni s rozdíly mezi sušením mrazem a vzduchem. Do odpoledního programu se ještě vešla prohlídka zahradnictví, skleníků a obchodu, kde se studenti učí komunikovat se zákazníkem a návštěva centra města Kremž.
Čtvrtý den už byl trochu odpočinkový – plavba lodí údolím Wachau, prohlídka kláštera Melk Abbey a zdejší zahrady.
V posledním společném dni pracovali žáci v týmech na závěrečné zprávě a prezentaci a pak společně navštívili nejprve Arche Noah – společnost zabývající se zachováním rozmanitosti semen různých genetických modifikací  a poté Kittenberg s úžasnými zážitkovými zahradami plnými aktivit, nápadů a relaxačních koutků nejen pro děti.
Pak už jen cesta zpět domů, unavení, ale plní krásných zážitků.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ Naturschätze-Seminar C 6 , Latvia (Lotyšsko-Bulduri), October 3 – 7, 2022

Další aktivita, projektu „Naturschätze“ se konala v týdnu 3.10-7.10. v Lotyšsku, v zahradnické škole v Bulduri, tentokrát bylo hlavním tématem zpracování a využití rašeliny a dále různé ovocné odrůdy v Evropských zemích.
Naši školu na tomto zahraničním semináři zastupovalo pět studentů s jednou doprovodnouučitelkou. Díky letecké dopravě neztrácela delegace čas a v pondělí ihned po brzkém příjezdu stihla ještě předvést připravenou prezentaci o ovocných odrůdách jižní Moravy a také prohlídku města Bulduri a blízké pláže.
V dalších dnech studenti navštívili bažiny v národním parku Kemeri, firmu na zpracování rašeliny laboratoře pro in vitro množení, zahradnický institut v Dobele a jeho sady. Studenti se dále seznámili s různými možnostmi zpracování ovoce. Sami si zkusili praktickou péči o borůvkové plantáže při práci ve skupinách se studenty jiných národností.
Během svého pobytu navštívili i hlavní město Lotyšska –  Rigu, která byla od místa pobytu vzdálena pouhých 20 km, a prohlédli si též největší lázeňské město Lotyšska – Jürmalu.
Kromě spousty poznatku a zážitků si z pobytu odvezli i nově navázaná mezinárodní přátelství.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Aktivita C5 (KA229) „Naturschäte“ – Rajhrad, CZ, 30.května – 3.června 2022

Aktivita C5 s názvem „Natürliches und kulturelles Gedächtnis Südmährens“ projektu Erasmus+ KA202 „Europas Naturschätze“ byla pořádána naší školou v termínu 30.5. až 3.6. 2022. Aktivita byla zaměřena nejen na přírodní a kulturní bohatství jižní Moravy, ale i na odborné dovednosti studentů zahradnických škol.

Během týdne setkání studentů a jejich doprovodných učitelů z Rakouska, Lotyšska, Belgie a Francie zahraniční hosté spolu s našimi studenty navštívili Lednicko-Valtický areál, palmový skleník a „Labyrint přírody a ráj zahrad“, CHKO Bílé Karpaty a Rudické propadání v Moravském Krasu. V každé navštívené oblasti plnili připravené úkoly v mezinárodních teamech. Výsledkem pak byly povedené prezentace a hlinkami (z Rudického kaolínového dolu) malované obrazy na téma „Zahradníkův rok“ a „Čtyři živly“.

Jeden den byl věnován zahradnické činnosti, při které jak studenti, tak i doprovodní učitelé v mezinárodních týmech budovali a osazovali vyvýšené záhony.

Všem zúčastněným se program líbil a většina odjížděla se slovy chvály a také mírné lítosti, že týden uběhl příliš rychle.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ Naturschätze-seminar C3, Francie, Orléans 16.-20. května 2022

Ve francouzském městě Orléans na zahradnické škole Campus la Mouillère  proběhla od 16.5. do 20.5. 2022 další aktivita v rámci programu Erasmus+. Tentokrát byla zaměřena na zachovávání přírodního a kulturního dědictví země. Naši školu reprezentovalo 5 žáků. Vyzkoušeli si pracovat v mezinárodních týmech a řešit společně zadané úkoly. Navštívili některé památky, jako jsou zámky Chambord a Blois či několik muzeí. Blíže se seznámili se životem v oblasti Val de Loire a také s flórou a faunou vyskytující se podél divoké řeky Loiry. Zážitků bylo hodně. Pobyt se všem moc líbil a určitě všechny obohatil.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ Naturschätze-Seminar C 2, Belgium, march 6 – 12, 2022

V týdnu od 6.3. do 12.3. 2022 se skupina pěti studentů naší školy zúčastnila semináře/aktivity C2 v Belgii, který v rámci
projektu Erasmus+ KA202 pořádala partnerská škola v Liége.
Během tohoto pobytu se studenti učili stříhat jabloně a hrušně, provádět půdní diagnostiku na základě biogenních činitelů a budovat kamennou terasu pomocí unikátního systému firmy Buzon. Terasu studenti zkoušeli budovat z kamenných bloků. Na to, jak se tyto bloky vyrábí a opracovávají, se byli podívat v největším kamenolomu v Evropě, v oblasti Soignies.  Belgický „modrý kámen,, se těží více než tři století a je využíván pro jeho mechanické a fyzikální vlastnosti jak pro výstavbu, tak i jako dekorační kámen.
V závěru týdne ještě navštívili ovocnářskou bioprodukci a firmu na přírodní zpracování ovoce v kvalitě organic.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+ Naturschätze-Seminar C 2, Belgium,

october 24 – 30, 2021

V týdnu 24.10-30.10 se naše škola zúčastnila zahraničního vzdělávacího programu Erasmus+ KA202 v Belgii. Studenti a doprovodní učitelé navštívili města například Malmedy, Liege, Spa, la Reid, Buzin. Spolu s dalšími skupinami žáků a doprovodných učitelů z Belgie, Rakouska
a Lotyšska byli podniknuty exkurze na různé převážně zemědělsky zaměřené farmy specializující se pouze na lokální bio produkci
a distribuci. První z navštívených farem byla biofarma Pisciculture Mathonet-Gabriel specializující se na chov a zpracování různých druhů pstruhů. Další navštívená farma byla Agribio. Tato farma se specializovala na produkci semínek z jejich vlastní vypěstované zeleniny a kvítí. Žáci měli možnost vidět několik různých strojů sloužící k extrakci a sušení semínek, ale také nahlédli do skleníků a pomohli uklidit staré rostlinky rajčat. Zajímavostí pro žáky bylo zejména to, že k práci na poli používal zemědělec osly a koně. Žáci si také vyzkoušeli práci ve skupinách s žáky jiných národností při zpracovávání průběžných úkolů, tykající se místní produkce potravin. Jeden z večerů, měli také žáci příležitost ochutnat pravá belgická piva a belgické sýry.

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Pozvánka na: Erasmus+Naturschätze-Seminar C 7 „ Local production and marketing “ at IPEA La Reid, Belgium octobre 25 – 29, 2021

Vážení partneři Erasmu+. Srdečně vás zveme na náš seminář «Místní produkce a marketing» v IPEA La Reid v Belgii.
Seminář bude probíhat od pondělí 25.10.2021 do pátku 29.10.2021.
Adresa naší školy: IPEA La Reid, Rue du Canada 157, 4910 Theux-La Reid, Belgie.
Příjezd: v sobotu 23.10.2021 nebo v neděli 24.10.2021
Odjezd: v sobotu 30.10.2021 nebo v neděli 31.10.2021
Předběžný program:
Sunday, 24.10.2021, příjezd
Monday, 25.10.2021, úvod, seznámení, návštěva Malmedy, praktická práce: analýza místní produkce a marketingu v Malmedy
Tuesday, 26.10.2021, a co místní měna ?!, návštěva jeskyní v Remouchamps
Wednesday, 27.10.2021, návštěva společností místní distribuce, prezentace belgických piv a sýrů
Thursday, 28.10.2021, návštěva společností, návštěva Thermalních lázní (nezapomeňte si plavky!)
Friday, 29.10.2021, návštěva společností, návštěva Liège, rozlučkový večer
Saturday, 30.10.2021, návrat
Několik obrázků z plánovaných aktivit:

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Setkání žáků on-line 27. 1. 2021 – prezentace své školy a školského systému v dané zemi

Vzhledem k současné situaci nemohou zatím probíhat výjezdy žáků do partnerských škol. Koordinátorky projektu v jednotlivých školách
se proto dohodly na společném setkání studentů zapojených do projektu alespoň on-line.

Schůzka proběhla 27.1.2021 prostřednictvím aplikace Microsoft 365 – Teams. Studenti jednotlivých partnerských zemí prezentovali
v angličtině ostatním studentům a učitelům svou školu a o školském systému dané země. Poté byli rozděleni do 6 členných skupinek,
ve kterých mezi sebou diskutovali.

Za naši školu se setkání účastnilo 15 žáků. Prezentaci o škole připravila a předvedla Eliška Rörigová ve spolupráci s Pavlem Pekaříkem
a Danielou Šidlíkovou, prezentaci o školském systému Regina Matušková, Kateřina Sikorová a Kristýna Dostálová ve spolupráci
s Kateřinou Novotnou a Veronikou Košíkovou.

Projekt Erasmus+ KA202 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+Europas Naturschätze in Vergangenheit und Zukunft             

Projekt probíhá od 01.09.2020 do 31.08.2022            

Smysl a cíle projektu.

Škola se zapojila do projektu Straegických partnerství mezi školami a získala tak podporu pro aktivity v rámci tohoto projektu, což jsou vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých pěti až šestidenních aktivit v dané zemi.

Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Rakousko, Lotyšsko, Belgie – 2 školy, Francie a Česká republika. Hlavním koordinátorem projektu je Ricarda Öllerer, ze zahradnické školy v Rakousku-Langenlois.

Hlavním cílem  projektu je poskytnout učitelům a žákům vysoce kvalitní informace o kulturním a přírodním dědictví Evropy z pohledu jednotlivých zúčastněných zemí a v rámci různých setkání a aktivit (včetně on-line aktivit)  vytvářet dovednosti, znalosti a kompetence, abyste toto dědictví udrželi, vážili si ho a nadále jej udržovali.

Změna klimatu mění způsob, jakým žijeme. Z důsledků změny klimatu jsou i zahradnické profese silně ovlivněny. Změna klimatu ovlivňuje
i naše přírodní a kuturní bohatství. Tento projekt se bude zabývat těmito změnami. Cíl tohoto projektu je tedy i to, jak negativní dopady těchto změn zmírňovat a jak s ohledem na tyto změny uchovávat a rozvíjet přírodní a kulturní dědictví Evropy.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci (COVID 19) musela být uskutečněna pouze mezinárodní projektová setkání on-line.

 

Geplante Mobilitäten

 • November 2020 Treffen in Belgien von je 2 Lehrkräften der Partnerschulen
  Thema Schulsysteme, innovative Unterrichtsmethoden
 • März 2021 Treffen in Liege je 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern (25 Schülern und den Lehrkräften aus Liege)
  Thema Obstbäume und blaue Steine
 • April 2021 Treffen in Langenlois von je 2 Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema digitalen Möglichkeiten in der gärtnerischen Ausbildung
 • Mai 2021 Treffen in Frankreich je 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Obstbaumzucht, die Gartenbauliche Produktion, das kulturelle Erbe im Loiretal
 • Juni 2021 Treffen in Tschechien von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Natürliches und kulturelles Gedächtnis Südmährens
 • Oktober 2021 Treffen in Lettland von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Obst- und Beerenkultur Lettland
 • April 2021 Treffen in Frankreich je 2 Lehrkräfte der Partnerschulen
  Thema Evaluierung Erstellung von Unterrichtspaketen
 • Mai 2021 Treffen in La Reid Belgien von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Lokale Produktion und Vermarktung
 • Juni 2022 Treffen in Langenlois von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Langenlois Gemüse und Kräuter Ernährung im Klimawandel

Projekt Erasmus+ KA229 Strategická partnerství mezi školami

Erasmus+Europas Naturschätze in Vergangenheit und Zukunft             

Projekt probíhá od 01.09.2020 do 31.08.2022            

Smysl a cíle projektu.

Škola se zapojila do projektu Straegických partnerství mezi školami a získala tak podporu pro aktivity v rámci tohoto projektu, což jsou vzdělávací aktivity pořádané jednotlivými partnery v rámci krátkodobých pěti až šestidenních aktivit v dané zemi.

Do tohoto projektu je zapojeno celkem 6 zemí: Rakousko, Lotyšsko, Belgie – 2 školy, Francie a Česká republika. Hlavním koordinátorem projektu je Ricarda Öllerer, ze zahradnické školy v Rakousku-Langenlois.

Hlavním cílem  projektu je poskytnout učitelům a žákům vysoce kvalitní informace o kulturním a přírodním dědictví Evropy z pohledu jednotlivých zúčastněných zemí a v rámci různých setkání a aktivit (včetně on-line aktivit)  vytvářet dovednosti, znalosti a kompetence, abyste toto dědictví udrželi, vážili si ho a nadále jej udržovali.

Změna klimatu mění způsob, jakým žijeme. Z důsledků změny klimatu jsou i zahradnické profese silně ovlivněny. Změna klimatu ovlivňuje
i naše přírodní a kuturní bohatství. Tento projekt se bude zabývat těmito změnami. Cíl tohoto projektu je tedy i to, jak negativní dopady těchto změn zmírňovat a jak s ohledem na tyto změny uchovávat a rozvíjet přírodní a kulturní dědictví Evropy.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci (COVID 19) musela být uskutečněna pouze mezinárodní projektová setkání on-line.

 

Geplante Mobilitäten

 • November 2020 Treffen in Belgien von je 2 Lehrkräften der Partnerschulen
  Thema Schulsysteme, innovative Unterrichtsmethoden
 • März 2021 Treffen in Liege je 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern (25 Schülern und den Lehrkräften aus Liege)
  Thema Obstbäume und blaue Steine
 • April 2021 Treffen in Langenlois von je 2 Lehrkräfte der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema digitalen Möglichkeiten in der gärtnerischen Ausbildung
 • Mai 2021 Treffen in Frankreich je 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Obstbaumzucht, die Gartenbauliche Produktion, das kulturelle Erbe im Loiretal
 • Juni 2021 Treffen in Tschechien von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Natürliches und kulturelles Gedächtnis Südmährens
 • Oktober 2021 Treffen in Lettland von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Obst- und Beerenkultur Lettland
 • April 2021 Treffen in Frankreich je 2 Lehrkräfte der Partnerschulen
  Thema Evaluierung Erstellung von Unterrichtspaketen
 • Mai 2021 Treffen in La Reid Belgien von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Lokale Produktion und Vermarktung
 • Juni 2022 Treffen in Langenlois von 5 Schüler und 1 Lehrkraft der teilnehmenden Schulen treffen sich mit den Projektteilnehmern
  Thema Langenlois Gemüse und Kräuter Ernährung im Klimawandel