Search
Close this search box.

POLYGRAM

POLYGRAM

Projekt „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Klíčová aktivita: KA03-4

Přednáška Trávníkářství

Dne 7.5.2019 proběhla přednáška s jednatelkou a obchodní ředitelkou firmy Agrostis Trávníky s.r.o. se sídlem v Rousínově. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu POLYGRAM a byla zaměřena zejména na pěstování trávníků, jejich výsev, ošetřování a jeho složení. Přednášející seznámila žáky a pedagogy s novinkami v oblasti trávníkářství. Neopomněla na nové trendy a také na problémy posledních let, kterými je sucho a extrémní srážky.

Firma Agrostis se zabývá sestavováním travních směsí. Se základními travními směsi byli žáci přednášející seznámeni. Jako novinku Ing. Straková prezentovala květnaté louky, které se v sadovnické tvorbě objevují čím dál častěji. Při přednášce byli žákům ukázány zajímavé projekty, kterých se firma Agrostis zúčastnila, např. Králičí kopeček v Kroměříži nebo Archeopark v Pavlově. Žákům i pedagogům se dostalo nových, zajímavých informací v oboru trávníkářství. Poznatky tak dále mohou uplatnit v ostatních odborných předmětech a praxi.

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Dr. Ing. Milan Hluchý přednášel 2. dubna 2019 na naší škole téma: Biologická ochrana rostlin. Zakladatel a ředitel skupiny firem BIOCONT (http://www.biocont.cz) studentům oboru ekologie a životní prostředí a oboru zahradnictví představil biologickou a biotechnickou ochranu rostlin. Motivoval příkladem studenty k odborné přípravě a podnikavosti.

František Jelínek, student 2. E., ve studentském článku o přednášce píše: „Milan Hluchý prožil dětství v Mikulově. Na základní škole se v něm, díky životu na Pálavě, projevil zájem o přírodu, a to především o noční motýly. Jeho zájem byl tak velký, že již v 9. třídě ZŠ, napsal svou první odbornou práci o nočních motýlech na Pálavě. Na střední a vysoké škole se díky výborným profesorům jeho zájem o přírodu prohluboval. Profesoři mu radili, aby při psaní odborných prací myslel kriticky nebo ho také vedli k cizojazyčné literatuře o entomologii, a to z důvodu malého počtů knih o entomologii v ČR. Jeho život, byl v této době zcela podřízený motýlům, a to tak silně, že místo chození na diskotéky, lovil motýly na Pálavě a psal odborné práce. Po dokončení studia na Mendelově univerzitě se dostal na pozici vedoucího Biologické laboratoře ve vědeckém ústavu a zde se poprvé seznámil s prostředky biologické ochrany. V následujících letech se začal čím dál více zabývat biologickou ochranou, což ho v roce 1991 dovedlo až k založení firmy Biocont Laboratory.“

Přednášející se zaměřil zejména na bioagens pro sady a vinice, kde prezentoval úspěchy např. ve výzkumu dravého roztoče Typhlodromus pyri. Prezentoval 25 let existence české firmy, která v současnosti působí na světové odborné úrovni a na mezinárodním trhu.

Anna Horáková, studentka 2. E. ve studentském článku o přednášce uvádí: „V roce 1996 začal Biocont využívat malinkaté vosičky (Trichogramma), která klade do škůdců své vajíčka a tím vlastně ničí škůdce. Společnost je vyrábí v kapslích, kdy v jedné kapsli je až 4000 vosiček. To samozřejmě není jedinou věcí, co společnost nabízí, má doposud 73 různých produktů. Biocont Laboratry patří mezi světovou špičku. Jedna její pobočka se nachází i ve Vietnamu. Například díky dobrým vztahům s jinými zeměmi se v roce 2005 zavedla nová technologie feromonového matení obalečů.“

Přednášející diskutoval se studenty o ekologických podmínkách pěstování. Ptal se také studentů na středoškolské odborné soutěže a projekty ve kterých se účastní.

Mgr. Ladislav Hanuš, učitel předmětu Krajinná ekologie 3. 4. 2019

Svatební floristický seminář

Ve čtvrtek 14.března 2019 se v rámci projektu POLYGRAM uskutečnil na naší škole „Floristický seminář se svatební tématikou“ pod vedením předního českého floristy. Seminář byl určen pro žáky 3. a 4.ročníku oboru vzdělání Zahradnictví a nástavbového studia. Byl organizován pro 40 žáků.

Téma semináře byla svatební floristika. V první části Jaromír Kokeš předváděl výrobky žákům –svatební kytice vázaná z přirozených stonků, korsáž pro ženicha, čelenka do vlasů pro nevěstu. Při zhotovování výrobků žákům popisoval jednotlivé pracovní postupy a floristické techniky. Upozorňoval je na chyby, které by při práci mohly nastat. Zdůraznil žákům, na co si je třeba dát pozor, při zakázce svatební floristiky, jak jednat se zákazníkem, jak vykalkulovat cenu svatební kytice.

Ve druhé části vyráběli žáci tyto výrobky sami. I když měli všichni stejný materiál, každý výrobek byl trochu jiný, jedinečný a všechny nádherné. Seminář proběhl v délce 7 vyučovacích hodin. V závěru pan Jaromír Kokeš všechny výrobky ohodnotil a popsal drobné chyby, kterých se žáci při práci dopustili. Ze zhotovených výrobků je ve škole uspořádaná výstavka, aby je mohli obdivovat ostatní žáci i zaměstnanci školy.

Seminář byl velice přínosný. Moc děkujeme a už se těšíme na další.

Přednáška BOZP a PO

Dne 29. 1. 2019 proběhla přednáška s Kateřinou Pilnou, jednatelkou a vedoucí prevence Sboru dobrovolných hasičů Brno- Bohunice. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu POLYGRAM a byla zaměřena zejména na bezpečnost práce a chování za mimořádných situací. Studenti se seznámili se základními pokyny a postupy za mimořádných situací (úraz v zaměstnání, úraz elektrickým proudem, dopravní nehoda, požár na pracovišti atd.). Účastníci semináře také byli seznámení s funkcí INTEGROVANÉHO ZACHRANNÉHO SYSTÉMU. Seminář sloužil také ke zhodnocení přínosu branné výchovy pro studenty školy.

Přednáška Trávníkářství

Dne 19.4. 2018 proběhla přednáška s jednatelkou a obchodní ředitelkou firmy Agrostis Trávníky s.r.o. se sídlem v Rousínově. Přednáška se uskutečnila v rámci projektu POLYGRAM a byla zaměřena zejména na pěstování trávníků, jejich výsev, ošetřování a jeho složení. Firma Agrostis se zabývá sestavováním travních směsí. Se základními travními směsi byli žáci přednášející seznámeni. Jako novinku Ing. Straková prezentovala květnaté louky, které se v sadovnické tvorbě objevují čím dál častěji. Při přednášce byli žákům ukázány zajímavé projekty, kterých se firma Agrostis zúčastnila, např. Králičí kopeček v Kroměříži nebo Archeopark v Pavlově. Žákům se dostalo nových, zajímavých informací v oboru trávníkaření. Poznatky tak dále mohou uplatnit v ostatních odborných předmětech a praxi.

Jarní floristický seminář

Ve čtvrtek 22.března 2018 se v rámci projektu POLYGRAM uskutečnil na naší škole „Jarní floristický seminář“ pod vedením předního českého floristy. Seminář byl určen pro žáky 3. a 4.ročníku oboru vzdělání zahradnictví a nástavbového studia. Byl organizován pro 40 žáků.

Téma semináře byla jarní floristika. V první části Jaromír Kokeš předváděl výrobky žákům – sesazovaná jarní mísa, jarní věnec a jarní kytice vázaná do spirály. Při zhotovování výrobků žákům popisoval jednotlivé pracovní postupy a floristické techniky. Upozorňoval je na chyby, které by při práci mohly nastat. Ve druhé části vyráběli žáci tyto výrobky sami. I když měli všichni stejný materiál, každý výrobek byl trochu jiný, jedinečný a všechny nádherné. Seminář proběhl v délce 7 vyučovacích hodin. V závěru pan Jaromír Kokeš všechny výrobky ohodnotil a popsal drobné chyby, kterých se žáci při práci dopustili. Ze zhotovených výrobků je ve škole uspořádaná výstavka, aby je mohli obdivovat ostatní žáci i zaměstnanci školy.

Seminář byl velice přínosný. Moc děkujeme a už se těšíme na další.

Vývoj naší přírody a fenomén bělokarpatských luk

Dne 14. března 2018 proběhla na naší škole odborná přednáška „Vývoj naší přírody a fenomén bělokarpatských luk“. Přednášejícím byl pan docent z Ústavu botaniky a zoologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Přednášky se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí. Přednáška byla rozdělena na několik částí. Během první části se žáci dozvěděli o tom, že louky v Bílých Karpatech právem náleží z hlediska biodiverzity mezi nejbohatší ekosystémy světa. Pan docent podpořil toto tvrzení konkrétními údaji z botanického výzkumu a zároveň nastolil otázku o příčinách této mimořádné rozmanitosti. Odpověď se žáci dozvěděli ve druhé části přednášky, která byla věnována metodám paleoekologického výzkumu a historickému vývoji luk v Bílých Karpatech. Žáky velmi zaujaly ukázky 50 tisíc let starého dřeva modřínu opadavého a borovice lesní, které byly vykopány z půdních a mokřadních sond během paleoekologických výzkumů. Ve třetí části pozval přednášející žáky do Bílých Karpat na prázdninový tábor pro středoškoláky. Ten pořádá v přírodní rezervaci Hutě v obci Žitková hnutí Brontosaurus a je zaměřen na péči o druhově bohaté louky. Čtvrtá část byla věnována možnostem studia přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě a možnostem spolupráce s odbornými školiteli během zpracování maturitních prací.

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Dr. Ing. Milan Hluchý, ředitel firmy BIOCONT LABORATORY přišel 7.3. 2018 na naši školu s přednáškou Biologická ochrana rostlin. Zakladatel a dlouholetý ředitel firmy BIOCONT LABORATORY (http://www.biocont.cz) studentům oboru ekologie a životní prostředí a oboru zahradnictví představil systém biologické a biotechnické ochrany rostlin. Zaměřil se zejména na bioagens pro sady a vinice, kde prezentoval úspěchy např. ve výzkumu dravého roztoče Typhlodromus pyri. Prezentoval 25 let existence české firmy, která v současnosti působí na světové odborné úrovni a na mezinárodním trhu se zastoupením až v Indonésii. Diskutoval se studenty o ekologických podmínkách pěstování, zejména význam edafonu a potřebu informací pro změny ke zlepšení životního prostředí. Motivoval příkladem studenty k odborné přípravě a podnikavosti.

Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Smysl a cíle projektu

Naše škola získala pro období 2017 – 2020 podporu v rámci operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání v celkové výši 1 234 498,70 Kč.

Projekt je zaměřen na zlepšení spolupráce s dalšími subjekty zejména se základními školami, na spolupráci školy s odbornými firmami a tím přiblížit žákům nové trendy ve všech oblastech zahradnictví. Vybavit a zmodernizovat laboratoře a odborné učebny školy. Nové poznatky dále využívat při výuce našich žáků.

Střední zahradnická škola Rajhrad, jako partner krajského projektu JMK, vám nabízí žákům základních škol kroužky, které budou realizovány v odborných učebnách a v laboratořích školy.

  • Úkolem kroužků je podpora a propagace přírodovědných oborů, získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v laboratořích a odborných učebnách naší školy pod odborným dohledem odborných učitelů za pomoci našich žáků.
  • Kroužky budou probíhat v průběhu celého školního roku, vždy odpoledne 1x za dva týdny (2 vyučovací hodiny).
  • Kroužky jsou BEZPLATNÉ, veškeré náklady spojené s výukou v kroužku jsou hrazeny z projektu. Doprava žáků od ZŠ na pracoviště kroužků a zpět ke škole je zdarma.

Seznam kroužků: floristický

Mechanizační
Ekologický
Biologicko-chemický

V průběhu roku budou pro žáky naší školy probíhat odborné přednášky a floristický seminář zaměřený na nové trendy ve floristice.

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace