Search
Close this search box.

Řez ovocných dřevin

Kurz je zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin a vinné révy. Je vhodný pro absolventy rekvalifikačních kurzů, zaměstnance obecních úřadů, sadů a všechny zájemce o získání, doplnění a rozšíření zkušeností v tomto oboru.

Místo konání: v prostorách školy v Rajhradě (pouhých 12 km jižně od Brna), dobré vlakové spojení (IDS JMK, S3, 504), (www/Kontakty/Kde jsme)
Rozsah kurzu: 16 hodin, dvoudenní

Cena kurzu: 2100 Kč

Termín kurzu: 8. - 9. března 2024 (pá, so)

Kontakt

Rámcový obsah kurzu:
• BOZP
• Teorie techniky řezů ovocných dřevin
• Rozdělení řezů podle způsobů použití
• Technika řezů v praxi
• Druhy řezů podle stáří stromů
• Řez výchovný, udržovací, zmlazovací