Řez ovocných dřevin

Sdělujeme všem zájemcům o kurz Řez ovocných dřevin, že z důvodu pandemie COVID-19 se v plánovaném termínu kurz nekoná. Na zájemce se budeme těšit v příštím roce. Děkujeme za pochopení.

Kurz je zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin a vinné révy. Je vhodný pro absolventy rekvalifikačních kurzů, zaměstnance obecních úřadů, sadů a všechny zájemce o získání, doplnění a rozšíření zkušeností v tomto oboru.

Místo konání: v prostorách školy v Rajhradě (pouhých 12km jižně od Brna) – dobré vlakové i autobusové spojení (viz www/Kontakty/Kde jsme)
Rozsah kurzu: 16 hodin
Ubytování: pro zájemce na internátu školy, cena 230 Kč za noc

Cena kurzu: 1910 Kč

Termín kurzu: 5. - 6. března 2021

Kontakt

Rámcový obsah kurzu:
• BOZP
• Teorie techniky řezů ovocných dřevin
• Rozdělení řezů podle způsobů použití
• Technika řezů v praxi
• Druhy řezů podle stáří stromů
• Řez výchovný, udržovací, zmlazovací