Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Klára

Základní informace k organizaci školního roku 2020/2021

Nový školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8,00 hodin v areálu SZaŠ Rajhrad ...více

Máme certifikovanou přírodní zahradu

Pro informace klinete zde ...více

2.kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2020/2021

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve znění zákona č.383/2005 Sb.,...více

Ochrana zdraví - pokyny MZ, ZZ

Ochrana zdraví - pokyny MZ.docx Ochrana zdraví - pokyny ZZ.docx Čestné prohlášení.pdf ...více

Zahájení výuky odborného výcviku a praxe

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. zahajuje od 8. června 2020 výuku odborného výcviku a praxe ...více

Naši maturanti publikují v novinách

Příklady publikací naši maturantů v novinách. Vyškovský deník Brněnský deník ...více

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Prosím pozor! Na základě „Mimořádného opatření“ vlády ČR se s okamžitou platností přerušuje vzdě...více

Jarní floristický seminář

Jarní floristický seminář

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na Jarní fl...více

Řez ovocných dřevin

Řez ovocných dřevin

Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Masarykova 198, Rajhrad 664 61 Vás zve na kurz Řez o...více

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Profesní kvalifikace a kurz pro zájemce - FLORISTA

Pořádá: Střední zahradnická škola Rajhrad Pro koho je kurz: pro všechny zájemce, kteří s...více

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce

Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Adventní a vánoční floristika ...více

Odborná praxe studentů 2007 (Německo)

Z deníku praxe studenta SOŠ zahradnické:

Zaměstnavatel: Grehard Borchers Baumschulen
Datum: 1.5.2007 – 8.6.2007

Koncem měsíce dubna mi byla školou nabídnuta šestitýdenní odborná praxe ve školkařském podniku. Již po přečtení samotného názvu pracoviště jste jistě pochopili, že se jednalo o praxi v zahraničí. Tuto skvělou nabídku jsem samozřejmě s nadšením okamžitě přijal, a tak jsem 28. dubna spolu s dalšími třemi studenty odcestoval do zahraničí. Cílem naší cesty bylo malé lázeňské městečko Bad Zwischenahn, vzdálené asi 45 minut cesty vlakem z Brém, v německé spolkové republice Dolní Sasko (Niedersachsen). Po příjezdu do cílové stanice jsme byli okouzleni všudypřítomnými plně rozkvetlými keři rododendronů a také tamní rovinatou krajinou tvořenou samými pastvinami a školkařskými podniky. Vždyť v oblasti Ammalandu (správní celek,něco jako v ČR okres) je možné napočítat přes 400 větších či menších podniků zabývajících se pěstováním okrasných dřevin. Mimo jiné zde sídlí také největší evropský pěstitel dřevin Bruns obhospodařující plochu větší než 400 ha. Gerhard Borchers, náš zaměstnavatel, je pěstitelem rododendronů, azalek a jiných stálezelených a jehličnatých rostlin (převážně druhy a kultivary rodů Ilex, Buxus, Pieris, Prunus, Pinus, Juniperus, Abies, Taxus). Spolu s jeho asi 25 stálými pracovníky jsme pomáhali obdělávat jeho školky o rozloze 90 ha. Firma nám poskytla bezplatné ubytování, jízdní kola (o jejichž kvalitě bych však dále raději nehovořil) pro dopravu do obchodu či blízkých měst. Stravování jsme si zajišťovali sami za peníze, které jsme si vydělali během pobytu (450 Euro za 6 týdnů). To vše bylo vykoupeno namáhavou manuální prací. Doba našeho příjezdu se totiž shodovala se začátkem sledu každoročně se opakujících jarních prací: Ostříhání všech rododendronů pomocí nůžek na živý plot → důkladné odstranění všech květů a poupat → vyplevelení porostu v blízkosti rostlin, popřípadě jejich okopávka → postříkání zbylého plevele herbicidem. To vše bylo nutné stihnout za co nejkratší dobu, a tak bylo naše pracovní tempo skutečně vysoké. Dokonce nám byly nabídnuty (a námi také využity) možnosti přesčasů, které byly odměněny 5 Eury/h. Týdně jsme pracovali 4 dny po 8,5 hodinách. Pátek byl určen pro odbornou exkurzi, která se však v několika případech bohužel nekonala pro nepřízeň počasí. Šest týdnů v Německu uteklo velice rychle a domů jsem si kromě dobrého pocitu odvezl nespočetné množství zážitků, nových zkušeností a v neposlední řadě také část výdělku, kterou jsem nestihl utratit. Jestliže by měl někdo zájem dozvědět se o našem pobytu něco více, jistě mu rádi odpovíme na všechny otázky. Stačí se obrátit na studenty: Martin Vymětal, Lukáš Honek, Oldřich Jakš, Stanislav Hušek.

Odborná praxe studentů 2007 (Německo)
Odborná praxe studentů 2007 (Německo)
ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2020 Střední zahradnická škola Rajhrad