Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Teodor

Volno vyhlášené ředitelem školy

Ve dnech 31.10. 2019 a 01.11. 2019 je volno pro žáky vyhlášené ředitelem školy. ...více

FabLab Experience

FabLab Experience

SZaŠ Rajhrad, p.o. Masarykova 198 664 61 Rajhrad ve spolupráci s Jihomoravský inov...více

Naši zahradníci na mistrovství ČR opět vítězí!

Naši zahradníci na mistrovství ČR opět vítězí!

Ve dnech 9. – 10. října 2019 proběhl již 26. ročník mezinárodní soutěže v odborných dovednostech ob...více

Adventní a vánoční floristický seminář

Adventní a vánoční floristický seminář

Zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti adventní a vánoční floristiky Vhodný p...více

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce

Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o. Adventní a vánoční floristika ...více

Ubytování pro školní rok 2019/2020

Nástup k ubytování na domov mládeže pro školní rok 2019/2020 je 01. 09. 2019 od 17.00 hod. do 21.0...více

Odborná praxe studentů 2007 (Německo)

Z deníku praxe studenta SOŠ zahradnické:

Zaměstnavatel: Grehard Borchers Baumschulen
Datum: 1.5.2007 – 8.6.2007

Koncem měsíce dubna mi byla školou nabídnuta šestitýdenní odborná praxe ve školkařském podniku. Již po přečtení samotného názvu pracoviště jste jistě pochopili, že se jednalo o praxi v zahraničí. Tuto skvělou nabídku jsem samozřejmě s nadšením okamžitě přijal, a tak jsem 28. dubna spolu s dalšími třemi studenty odcestoval do zahraničí. Cílem naší cesty bylo malé lázeňské městečko Bad Zwischenahn, vzdálené asi 45 minut cesty vlakem z Brém, v německé spolkové republice Dolní Sasko (Niedersachsen). Po příjezdu do cílové stanice jsme byli okouzleni všudypřítomnými plně rozkvetlými keři rododendronů a také tamní rovinatou krajinou tvořenou samými pastvinami a školkařskými podniky. Vždyť v oblasti Ammalandu (správní celek,něco jako v ČR okres) je možné napočítat přes 400 větších či menších podniků zabývajících se pěstováním okrasných dřevin. Mimo jiné zde sídlí také největší evropský pěstitel dřevin Bruns obhospodařující plochu větší než 400 ha. Gerhard Borchers, náš zaměstnavatel, je pěstitelem rododendronů, azalek a jiných stálezelených a jehličnatých rostlin (převážně druhy a kultivary rodů Ilex, Buxus, Pieris, Prunus, Pinus, Juniperus, Abies, Taxus). Spolu s jeho asi 25 stálými pracovníky jsme pomáhali obdělávat jeho školky o rozloze 90 ha. Firma nám poskytla bezplatné ubytování, jízdní kola (o jejichž kvalitě bych však dále raději nehovořil) pro dopravu do obchodu či blízkých měst. Stravování jsme si zajišťovali sami za peníze, které jsme si vydělali během pobytu (450 Euro za 6 týdnů). To vše bylo vykoupeno namáhavou manuální prací. Doba našeho příjezdu se totiž shodovala se začátkem sledu každoročně se opakujících jarních prací: Ostříhání všech rododendronů pomocí nůžek na živý plot → důkladné odstranění všech květů a poupat → vyplevelení porostu v blízkosti rostlin, popřípadě jejich okopávka → postříkání zbylého plevele herbicidem. To vše bylo nutné stihnout za co nejkratší dobu, a tak bylo naše pracovní tempo skutečně vysoké. Dokonce nám byly nabídnuty (a námi také využity) možnosti přesčasů, které byly odměněny 5 Eury/h. Týdně jsme pracovali 4 dny po 8,5 hodinách. Pátek byl určen pro odbornou exkurzi, která se však v několika případech bohužel nekonala pro nepřízeň počasí. Šest týdnů v Německu uteklo velice rychle a domů jsem si kromě dobrého pocitu odvezl nespočetné množství zážitků, nových zkušeností a v neposlední řadě také část výdělku, kterou jsem nestihl utratit. Jestliže by měl někdo zájem dozvědět se o našem pobytu něco více, jistě mu rádi odpovíme na všechny otázky. Stačí se obrátit na studenty: Martin Vymětal, Lukáš Honek, Oldřich Jakš, Stanislav Hušek.

Odborná praxe studentů 2007 (Německo)
Odborná praxe studentů 2007 (Německo)
ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2019 Střední zahradnická škola Rajhrad