Search
Close this search box.

Aktuality

Druhá exkurze na Kaprálův mlýn třídy 3.PL

Jak čas utíká, tak nás naše vzdělávání zavedlo opět na Kaprálův mlýn, tentokrát na druhé pokračování programu „Ekotechnologie na Kaprálově mlýně“, a to 21. 11. 2023. Sraz jsme měli v 8.00 hodin na nádraží v Židenicích, odkud nám jel autobus směrem na Ochoz u Brna. Ze zastávky, kde jsme vystupovali, jsme šli pěšky asi 2 kilometry dolů do údolí ke Kaprálovu mlýnu. Zde jsme se v sále budovy seznámili s lektory, kteří nám představili program školení. Před zahájením hlavní aktivity, spočívající ve vytvoření návrhu „ekodomu“, jsme diskutovali o typech ekologicky šetrných technologií v budově. Na rozdíl od minulé exkurze se diskuze netýkala primárně vytápění, nýbrž čištění vody a využití tzv. šedé vody. Poté jsme se podívali na čističku odpadních vod, jež leží zapuštěná v zemi hned vedle mlýna. Rozdělili jsme se do tří až pětičlenných skupin a každý z nás si vyslechl asi hodinovou přednášku specializovanou právě na jeden obor, důležitý pro stavbu a správné zateplení domu. Přednášky se týkaly témat, jako jsou stavební a zateplovací materiály, technologie vytápění a šetření energiemi, ekologické využití zahrad. Prohlédli jsme si pozemek nad mlýnem, na který se návrh měl vztahovat, a poté jsme se vrátili zpět do budovy, kde se konečně začalo projektovat. O pauze jsme poobědvali a pokračovali asi další dvě hodiny, až do začátku předvádění návrhů. K dispozici nám byly cenné rady lektorů a také excelové tabulky na místních počítačích, jež nám pomohly skrze vložená data vypočítat průměrnou roční spotřebu na vytápění daného navrženého domu. Tabulka vypočítala nejen ztrátu energií, která by unikala vlivem nedokonalého zateplení, ale také naše návrhy zařadila do příslušných emisních skupin. Program exkurze skončil vzájemným ohodnocováním jednotlivých týmů během prezentování a následoval návrat do Brna a domů.
Jan Číhalík, 3. ročník oboru Přírodovědné lyceum

Další aktuality

Máme krásné 3. místo!

Vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže „ Rostlinolékařství – obor budoucnosti“Vynikající 3. místo v kategorii C získala naše TEREZA HALÍKOVÁ. Dne 6. 6. 2024 proběhlo v