Aktuality

Exkurze na Pouzdřanskou step (NPP) třídy 1.E

Třída 1E se dne 13. 3. 2024 vydala na národní přírodní památku Pouzdřanská step – Kolby (okres Břeclav). Studenti měli za úkol nastříhat a nahrabat dřevinu, která se potom pálila.
O lokalitu se pečuje dle plánu péče několika dalšími způsoby např. redukce křovin, kosení, pastva, výsadba dřevin a také údržba tabulí a značení. Oblast je chráněna od roku 1946. Patři k nejproslulejším lokalitám stepní flory na Moravě. Jsou zde stepi, doubravy
a dubohabřiny. Stepi jsou složeny z mnoha zvláštně chráněných druhu rostlin a živočichu. Rostliny, které zde rostou, jsou např. dub pýřitý, kozinec bezlodyžný, kosatec trávovitý nebo také katrány, které když kvetou na jaře tak vypadají z dálky jak pasoucí se ovce. Roste zde také rostlina, kterou nenajdeme na informační tabuli, ale studenti měli štěstí a mohli ji vidět – hlavaček jarní (foto č. 6). Vyskytuje se zde hmyz, jako je např. střevlík uherský, majka uralská (foto č. 7), krajník zlatotečný, roháč obecný, tesařík obrovského. Žijí zde i vzácní ptáci – strnad luční a vlha pestrá. V minulosti byla step pravidelně vypalována, nyní na částech rezervace probíhá pastva ovcí.
Info o praxích na https://ekorajhrad.webnode.cz/
Autor Kateřina Lerchová a David Kocman, 1.E

Další aktuality

Exkurze do CHKO Pálava třídy 1.E

V pondělí 15. 4. 2024 třída 1.E vyjela zájezdovým autobusem na exkurzi do chráněné krajinné oblasti Pálava. Lokalita leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy,

Otvírání JARA, Praha

Z pražské floristické soutěže Otvírání JARA v PVA EXPO PRAHA – výstaviště Letňany vezeme krásné 4. místo.Naše žákyně Lucie Žurovcová ze třídy 3.Z4 vybojovala 1.