Floristický seminář – Jarní floristika

Floristický seminář – Jarní floristika

Ve čtvrtek 17. března 2022 se v rámci projektu iKAP JMK II uskutečnil na naší škole „Jarní floristický seminář“ pod vedením předního českého floristy Jaromíra Kokeše. Seminář byl určen pro žáky 2. a 3.ročníku oboru vzdělání zahradnictví, nástavbového studia a pro odborné učitele naší školy.
Téma semináře byla jarní floristika. V první části Jaromír Kokeš předváděl výrobky žákům – jarní  věnec na zavěšení, sesazovanou proutěnou nádobu a její přízdobu. Při zhotovování výrobků žákům popisoval jednotlivé pracovní postupy a floristické techniky.
Upozorňoval na chyby, které by při práci mohly nastat. Zdůraznil, na co si je třeba dát pozor při zakázce, jak jednat se zákazníkem, jak vykalkulovat cenu jednotlivých výrobků.
Ve druhé části vyráběli žáci tyto výrobky sami. I když měli všichni stejný materiál, každý výrobek byl trochu jiný, jedinečný a všechny nádherné. Seminář proběhl v délce
7 vyučovacích hodin.  V závěru pan Jaromír Kokeš všechny výrobky ohodnotil a popsal drobné chyby, kterých se žáci při práci dopustili. Ze zhotovených výrobků byla ve škole uspořádaná výstavka, aby je mohli obdivovat ostatní žáci i zaměstnanci školy.
Seminář byl velice přínosný. Moc děkujeme a těšíme se na další.

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli