“Hlasování o oblíbené místo v areálu školy“, hlasovalo 243 žáků (67%)

“Hlasování o oblíbené místo v areálu školy“, hlasovalo 243 žáků (67%)

Hlasování proběhlo v listopadu před odjezdem našich žáků v rámci ERASMU+ do Itálie. Do hlasování se zapojili všichni žáci školy.
Každý žák měl 1 hlas a třída mohla navrhnout možná vylepšení v areálu školy. Dotazníkovou akci organizoval „EKOTÝM RAJHRAD“. Dotazník měl podobu barevného plánku areálu školy (A3) s 9 navrženými místy, jedno místo mohli žáci navrhnout.
Výsledky byly oznámeny v prosinci školním rozhlasem a vyvěšeny na tabuli u hlavní nástěnky v nové budově. Zároveň byly výsledky předány vedení školy, paní zástupkyni a panu řediteli.
Výsledky hlasování žáků:
     • místo biotop                                              104 hlasů
     • místo přírodní zahrada                              39 hlasů
     • místo hřiště                                                 34 hlasů

Návrhy tříd na možná vylepšení:
     • biotop
          • více druhů ryb a rostlin (4)
          • častější údržba, vyčištění
          • přístřešek proti dešti (2)
          • stolečky
     • přírodní zahrada
          • zútulnit posezení (4)
          • lepší stolek
     • hřiště
          • oprava povrchu (6)
          • zlepšení přístupové cesty (2)
          • zatravnění
          • posilovací prvky, volejbalová síť
          • posezení (2), houpačka

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli