Aktuality

“Hlasování o oblíbené místo v areálu školy“, hlasovalo 243 žáků (67%)

Hlasování proběhlo v listopadu před odjezdem našich žáků v rámci ERASMU+ do Itálie. Do hlasování se zapojili všichni žáci školy.
Každý žák měl 1 hlas a třída mohla navrhnout možná vylepšení v areálu školy. Dotazníkovou akci organizoval „EKOTÝM RAJHRAD“. Dotazník měl podobu barevného plánku areálu školy (A3) s 9 navrženými místy, jedno místo mohli žáci navrhnout.
Výsledky byly oznámeny v prosinci školním rozhlasem a vyvěšeny na tabuli u hlavní nástěnky v nové budově. Zároveň byly výsledky předány vedení školy, paní zástupkyni a panu řediteli.
Výsledky hlasování žáků:
     • místo biotop                                              104 hlasů
     • místo přírodní zahrada                              39 hlasů
     • místo hřiště                                                 34 hlasů

Návrhy tříd na možná vylepšení:
     • biotop
          • více druhů ryb a rostlin (4)
          • častější údržba, vyčištění
          • přístřešek proti dešti (2)
          • stolečky
     • přírodní zahrada
          • zútulnit posezení (4)
          • lepší stolek
     • hřiště
          • oprava povrchu (6)
          • zlepšení přístupové cesty (2)
          • zatravnění
          • posilovací prvky, volejbalová síť
          • posezení (2), houpačka

Další aktuality

Praxe 1.E na Kamenném vrchu

14. 2. 2024 měla třída 1.E praxi na Kamenném vrchu. Přírodní rezervace Kamenný vrch vznikla kvůli ochraně koniklece velkokvětého, který zde vytváří největší populaci na