Search
Close this search box.

Operační program Jan Amos Komenský

Cíl výzvy:
přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Na naší škole je projekt zaměřen na:
kariérové poradenství, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, DVPP, tandemová výuka, projektová výuka, inovativní metody ve vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků SŠ a veřejností.