Oznámení ředitele školy

Oznámení ředitele školy

Omezení provozu škol a školských zařízení
S účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
je omezen provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona
a to na základě návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda
v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu
ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Další aktuality

Vyhlášení voleb do školské rady

 V souladu s § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění a Volebního řádu schváleného RJMK usnesením č. 8147/15/R123 vyhlašuje ředitel