Search
Close this search box.

Aktuality

Oznámení ředitele školy ze dne 10.12.2020

Omezení provozu škol a školských zařízení.
Rozvrhy pro závěrečné ročníky a 2. a 3. ročníky od 14.12.2020: platí rozvrhy pro prezenční výuku/
Rozvrhy pro distanční výuku, prezenční výuku odborného výcviku a odborné praxe učební
od 14.12.2020: Rozvrh hodin on-line výuka lichý týden od 14.12. 2020

S účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do 18. prosince 2020 do 24:00 hod., je provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upraven a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři s výjimkou žáků závěrečných ročníků, 2. a 3. ročníků, praktického vyučování a praktické přípravy za přítomnosti nejvýše 20 žáků nebo studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona a to na základě návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.Další aktuality

Schůzka rodičů žáků budoucích 1.ročníků

Schůzka pro rodiče žáků budoucích 1.ročníků školního roku 2024/2025 se konáv úterý 25.června 2024 v aule školy. 16:00 hod. obory vzdělání Zahradník, Zahradnictví 17:00 hod. obory vzdělání Přírodovědné lyceum,