Search
Close this search box.

Aktuality

Přednáška o pozemkových úpravách, biodiverzitě a tvorbě mokřadu

Doc. Dr. Ing. Petr Marada přednášel žákům třídy 3.E o pozemkových úpravách, biodiverzitě a tvorbě mokřadu na své ekofarmě. Diskutoval s žáky o způsobech zvýšení biodiverzity a stability krajiny a její význam pro zdraví. Žáci si v předmětu Krajinná ekologie prohlédli jeho demonstrační projekt, který uskutečnil v letech 2007 až 2020 v okolí Šardic. Přednáška proběhla v rámci projektu „Patronáty Skautského institutu“.

Další aktuality