Přijímací řízení, seznam přijatých žáků a výsledky 1.kola pro obor 41-52-H/01 Zahradník

Další aktuality

Svatební floristický seminář

Zveme Vás na „Svatební floristický seminář“, ve dnech 9. – 10. června 2023 (pátek a sobota).Je zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti svatební floristiky.