Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022

Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve znění zákona č.383/2005 Sb., zákona č.49/2009 Sb., a zákona č.178/2016 Sb.,
vyhláškou MŠMT č.244 /2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v  platném znění a v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3, odst. IV, písm. b) rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky na obor vzdělání:

78-42-M/05  Přírodovědné lyceum
41-44-L/51   Zahradnictví – nástavbové studium

Žáci, kteří podali přihlášku na dané obory, jsou přijati ke studiu.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vyvěšeno dne 22. 4. 2021 na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.


Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli