Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022

Přijímací řízení pro šk. rok 2021/2022

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, ve znění zákona č.383/2005 Sb., zákona č.49/2009 Sb., a zákona č.178/2016 Sb.,
vyhláškou MŠMT č.244 /2018 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v  platném znění a v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č.j. 43073/2020-3, odst. IV, písm. b) rozhodl ředitel školy o nekonání přijímací zkoušky na obor vzdělání:

78-42-M/05  Přírodovědné lyceum
41-44-L/51   Zahradnictví – nástavbové studium

Žáci, kteří podali přihlášku na dané obory, jsou přijati ke studiu.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vyvěšeno dne 22. 4. 2021 na webových stránkách školy a ve vestibulu školy.


Další aktuality