Přijímací řízení, výsledky a seznam přijatých žáků 2.kola pro obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum a „Vzor odvolání pro nepřijaté uchazeče o studium“

Přijímací řízení, výsledky a seznam přijatých žáků 2.kola pro obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum a „Vzor odvolání pro nepřijaté uchazeče o studium“

Další aktuality

Svatební floristický seminář

Zveme Vás na „Svatební floristický seminář“, ve dnech 9. – 10. června 2023 (pátek a sobota).Je zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti svatební floristiky.