Search
Close this search box.

Aktuality

Projektové vyučování – ekosystémy (ekosystémy v krabici)

Studenti 2.ZA a 2.ZB (v rámci teoretické výuky biologie a ekologie) povolili uzdu svých fantazií a vytvořili krásné „ekosystémy v krabici“.
Své výrobky následně prezentovali před třídou.
A co to vlastně ten ekosystém je?  Velmi zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o soužití živé přírody s neživou. Pro ty, kteří mají rádi definice se jedná o „funkční soustavu živých
a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru
a čase.“
Najdete mezi nimi i vy svého favorita?

moře
oceán
poušť
prales 1
prales 2
řeka
sladkovodní biotop
tundra

Další aktuality

Schůzka rodičů žáků budoucích 1.ročníků

Schůzka pro rodiče žáků budoucích 1.ročníků školního roku 2024/2025 se konáv úterý 25.června 2024 v aule školy. 16:00 hod. obory vzdělání Zahradník, Zahradnictví 17:00 hod. obory vzdělání Přírodovědné lyceum,