Projektové vyučování – ekosystémy (ekosystémy v krabici)

Projektové vyučování – ekosystémy (ekosystémy v krabici)

Studenti 2.ZA a 2.ZB (v rámci teoretické výuky biologie a ekologie) povolili uzdu svých fantazií a vytvořili krásné „ekosystémy v krabici“.
Své výrobky následně prezentovali před třídou.
A co to vlastně ten ekosystém je?  Velmi zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o soužití živé přírody s neživou. Pro ty, kteří mají rádi definice se jedná o „funkční soustavu živých
a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru
a čase.“
Najdete mezi nimi i vy svého favorita?

moře
oceán
poušť
prales 1
prales 2
řeka
sladkovodní biotop
tundra

Další aktuality

Ukliďme Rajhrad

V rámci akce „Ukliďme Česko“ se naše škola 22. března 2023 zapojila do úklidu ve městě Rajhrad. Od obecního úřadu jsme obdrželi mapky s pěti lokacemi.

Třídní schůzky

Dne 4.4.2023 v úterý budou třídní schůzky ONLINE. Proběhnou prostřednictvím aplikace Teams (Microsoft 365) přes profily žáků. Začátek je v 17:00 hod. Komunikace rodičů s ostatními učiteli

Kurz „Řez ovocných dřevin“

Ve dnech 3. a 4. března 2023 proběhl kurz „Řez ovocných dřevin“ zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti řezů ovocných dřevin. Účastníci kurzu byli