Aktuality

Projektové vyučování – ekosystémy (ekosystémy v krabici)

Studenti 2.ZA a 2.ZB (v rámci teoretické výuky biologie a ekologie) povolili uzdu svých fantazií a vytvořili krásné „ekosystémy v krabici“.
Své výrobky následně prezentovali před třídou.
A co to vlastně ten ekosystém je?  Velmi zjednodušeně můžeme říct, že se jedná o soužití živé přírody s neživou. Pro ty, kteří mají rádi definice se jedná o „funkční soustavu živých
a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru
a čase.“
Najdete mezi nimi i vy svého favorita?

moře
oceán
poušť
prales 1
prales 2
řeka
sladkovodní biotop
tundra

Další aktuality

Brněnská růže 2023, máme 2. místo!

Dne 10. listopadu 2023 proběhla mezinárodní floristická soutěž „Brněnská růže“ s tématem „Advent a Vánoce“.Naši žáci podali vynikající výkony a umístili se v absolutním pořadí