Search
Close this search box.

CCPA ocenila vítěze 3. ročníku soutěže „Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti“

Česká asociace ochrany rostlin, jenž je partnerem soutěže, se letos rozhodla ocenit nejen vítěze v jednotlivých kategoriích, ale i nejúspěšnější školu, kterou jsme se stali my.
Pro naše oceněné soutěžící a vedoucí učitelku připravila ve dnech 12. -13. 9. 2019 v Olomouci zajímavý odborný program.
Ve čtvrtek, po příjezdu na místo, jsme měli možnost se seznámit s krásami a historií Olomouce a to díky skvělému průvodci. Poté následovala večeře s hostem – bývalým ministrem zemědělství  a současným poslancem Parlamentu České republiky panem Marianem Jurečkou, významnou osobností z oblasti rostlinolékařství. Naši studenti se velmi aktivně zapojili do besedy, která skončila v pozdních nočních hodinách.
Druhý den dopoledne jsme se setkali u hlavní budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého s některými jejími pedagogy. Po prohlídce školy a venkovních teras byl pro nás připraven odborný program. Navštívili jsme laboratoře genetiky, prohlédli mořské akvárium, získali informace o možnostech studia na UP, ochraně rostlin, o termokameře a její využití v praxi. Program byl koncipován tak, aby pomohl některé studenty profesně směřovat. Dostali jsme na památku odborné knihy.
Odpoledne jsme navštívili bioplynové stanice společnosti OLBENA v části Olomouc – Holice.
Posledním zážitkem byl dar Encyklopedie ochrany rostlin s osobním věnováním autora pana Jana Kazdy.
Studijní cesta do Olomouce byla pro nás hezkým oceněním zájmu o obor rostlinolékařství a určitě bude i inspirací pro další studenty, aby se zapojili do dalšího ročníku soutěže v rámci projektu „Rostlinolékařská profese – obor budoucnosti “.

Další soutěže, kterých jsme se zúčastnili: