Kopidlenský kvítek 2019

Ve dnech 9. – 10. října 2019 proběhl již 26. ročník mezinárodní soutěže v odborných dovednostech oboru Zahradník pod názvem Kopidlenský kvítek 2019. Účastníky klání hostil příjemný areál zahradnické školy v Kopidlně. Jedná se o nejnáročnější soupeření v oblasti zahradnické všestrannosti. Letos se ho zúčastnilo 30 nejlepších žáků z předních zahradnických škol ČR a SR. Naši školu reprezentovali Tereza, Miloš a Karolína.

Kopidlenský kvítek je zařazen do národní přehlídky učňovských oborů České ručičky, která je vyhlašována Jihomoravským krajem. Její tradiční galavečer, na kterém budou představeni a odměněni vítězové celkem 22 celostátních odborných soutěží v různých profesích, se uskuteční 17. června 2020 na brněnském výstavišti.

Soutěžilo se v šesti odborných disciplínách.

  1. Řízkování
  2. Výsadba rostlin
  3. Poznávání rostlinného materiálu
  4. Aranžování
  5. Aranžování – Překvapení
  6. Roubování v ruce – kopulace

Celou soutěž v kategorii jednotlivců vyhrála naše studentka Tereza, která tak pokračuje v úspěšné štafetě naší školy. Svým vynikajícím vítězstvím se stala také laureátem přehlídky České ručičky 2020.

Také v celkovém pořadí družstev jsme obsadili úžasné 1. místo. Tímto jsme dokonale navázali na loňský úspěch dosažený na evropském šampionátu mladých zahradníků.

Dosažené vynikající výsledky jednotlivce i vítězného družstva, na které jsme právem pyšní, jsou zúročením několikaleté poctivé přípravy žáků na své budoucí povolání ve kvalitních materiálních podmínkách školy. V neposlední řadě jsou také plodem obětavé práce všech pedagogů školy, kterým náleží velké poděkování.

Další soutěže, kterých jsme se zúčastnili: