Erasmus+ KA202 a KA229 „EU – horticulture teachers“ – Liége, Belgie, 18.-20.listopadu 2022

Během prodlouženého víkendu ve dnech 18. – 20. listopadu 2022 se dva naši učitelé účastnili setkání společenství EU – horticulture teachers, které se konalo v zahradnické škole v Liége za účelem sestavení nových žádostí o projekty Erasmus+ KA202 a KA229. Během prvního dne setkání představili účastníci prezentace návrhů možných aktivit a podle zaměření byly vytvořeny pracovní skupiny. Druhý a třetí den pak probíhaly práce na sestavení žádostí, nástin hlavní myšlenky, rozdělení částí žádostí jednotlivým členům tak, aby hlavní koordinátor v dané skupině mohl co nejdříve žádost zkompletovat.

Další mezinárodní spolupráce: