Search
Close this search box.

Erasmus+ KA220 “BIO-RET-ENERGY” – Seminar WP2, CZ – Rajhrad, April 14 – 20, 2024

Ve dnech 14.4. – 20.4.2024 pořádala naše škola seminář v rámci pracovního balíčku WP2 seminář na téma „Sucho začíná tam, kde končí život v půdě“. Semináře se zúčastnili žáci a doprovodní učitelé škol všech partnerských zemí z daného projektu, tj. z Polska, Slovinska, Belgie, Francie, Španělska a samozřejmě i České republiky, tedy naší školy.
Program semináře byl nabitý. Účastníci navštívili Mendelovo muzeum, předvedli své prezentace úkolů, jež předcházely semináři a vyslechli přednášku doc. Záhory z MZLU, který se daným tématem dlouhodobě zabývá. Dále navštívili CHKO Pálava, kde se seznámili s vývojem klimatu v oblasti jižní Moravy v průběhu historie, navštívili místní Geopark a spolu se členem CHKO prošli oblasti vyschlých rybníků a seznámili se s důvody jejich vysychání.
V dalších dnech pak navštívili unikátní vědeckého pracoviště Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky – Czech Globe v Křešíně u Pacova, jehož účelem je monitorování změn koncentrací skleníkových plynů a dalších látek v atmosféře a slouží jako Národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, které jsou jedním z hlavních faktorů klimatické změny.
Jeden z dnů semináře byl věnován exkurzi do biofarmy, která se zaměřuje na opatření pro zadržování vody v krajině.
Na závěr proběhla společná realizace malých zelených střech na pozemku školy. Před ukončením semináře si ještě všichni účastníci hlasováním zvolili logo projektu.

Další mezinárodní spolupráce: