Search
Close this search box.

Odborná praxe studentů 2007 (Německo)

Z deníku praxe studenta SOŠ zahradnické

Zaměstnavatel: Grehard Borchers Baumschulen

Datum: 1.5.2007 – 8.6.2007

Koncem měsíce dubna mi byla školou nabídnuta šestitýdenní odborná praxe ve školkařském podniku. Již po přečtení samotného názvu pracoviště jste jistě pochopili, že se jednalo o praxi v zahraničí. Tuto skvělou nabídku jsem samozřejmě s nadšením okamžitě přijal, a tak jsem 28. dubna spolu s dalšími třemi studenty odcestoval do zahraničí. Cílem naší cesty bylo malé lázeňské městečko Bad Zwischenahn, vzdálené asi 45 minut cesty vlakem z Brém, v německé spolkové republice Dolní Sasko (Niedersachsen). Po příjezdu do cílové stanice jsme byli okouzleni všudypřítomnými plně rozkvetlými keři rododendronů a také tamní rovinatou krajinou tvořenou samými pastvinami a školkařskými podniky. Vždyť v oblasti Ammalandu (správní celek,něco jako v ČR okres) je možné napočítat přes 400 větších či menších podniků zabývajících se pěstováním okrasných dřevin. Mimo jiné zde sídlí také největší evropský pěstitel dřevin Bruns obhospodařující plochu větší než 400 ha. Gerhard Borchers, náš zaměstnavatel, je pěstitelem rododendronů, azalek a jiných stálezelených a jehličnatých rostlin (převážně druhy a kultivary rodů Ilex, Buxus, Pieris, Prunus, Pinus, Juniperus, Abies, Taxus). Spolu s jeho asi 25 stálými pracovníky jsme pomáhali obdělávat jeho školky o rozloze 90 ha. Firma nám poskytla bezplatné ubytování, jízdní kola (o jejichž kvalitě bych však dále raději nehovořil) pro dopravu do obchodu či blízkých měst. Stravování jsme si zajišťovali sami za peníze, které jsme si vydělali během pobytu (450 Euro za 6 týdnů). To vše bylo vykoupeno namáhavou manuální prací. Doba našeho příjezdu se totiž shodovala se začátkem sledu každoročně se opakujících jarních prací: Ostříhání všech rododendronů pomocí nůžek na živý plot → důkladné odstranění všech květů a poupat → vyplevelení porostu v blízkosti rostlin, popřípadě jejich okopávka → postříkání zbylého plevele herbicidem. To vše bylo nutné stihnout za co nejkratší dobu, a tak bylo naše pracovní tempo skutečně vysoké. Dokonce nám byly nabídnuty (a námi také využity) možnosti přesčasů, které byly odměněny 5 Eury/h. Týdně jsme pracovali 4 dny po 8,5 hodinách. Pátek byl určen pro odbornou exkurzi, která se však v několika případech bohužel nekonala pro nepřízeň počasí. Šest týdnů v Německu uteklo velice rychle a domů jsem si kromě dobrého pocitu odvezl nespočetné množství zážitků, nových zkušeností a v neposlední řadě také část výdělku, kterou jsem nestihl utratit. Jestliže by měl někdo zájem dozvědět se o našem pobytu něco více, jistě mu rádi odpovíme na všechny otázky. Stačí se obrátit na studenty: Martin Vymětal, Lukáš Honek, Oldřich Jakš, Stanislav Hušek.

Další mezinárodní spolupráce: