Seminář Historické parky a zahrady – Slovensko

Seminár Historické parky a záhrady sa uskutočnil 15.4.2014 ako jedna z aktivít projektu Zeleň ve městech trochu jinak podporeného z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007 – 2013. Zámerom samotného projektu je zachovanie lokálnych špecifík a špecifických vlastnosti krajiny, ktoré prispejú k ochrane životného prostredia a prijme širokú verejnosť k lepšiemu využívaniu prírody pre oddych a voľný čas. Konkrétnym cieľom semináru bola prednáška o histórií parkov a záhrad v areáli Holíčskeho zámku, ale i v prihraničných regiónoch. Zaujímavou témou semináru bolo aj vyzdvihnutie dôležitosti krajiny a jej význam pre ďalšie generácie. Seminár bol vedený pod odborným dohľadom PhDr. Júlie Ragačovej a prednáška bola venovaná najmä študentom Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany a Strednej záhradníckej školy Rajhrad, ktorí sa podieľali na samotnej výsadbe kvetinových záhonov. Seminár bol zaujímavý tým, že boli odprezentované dokumenty, ktoré sa našli pri archívnom výskume v SNA Bratislava.

Oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky.

Další mezinárodní spolupráce:

Zeleň ve městech trochu jinak

Výsadba kvetinových záhonov – Holíč duben 2014 V termínoch od 14.4.2014 -16.4.2014 a 23.4.2014 – 25.4.2014 prebiehala v meste Holíč aktivita Kvetnaté

Projekt Leonardo v Norimberku

Ve dnech 22. – 26. dubna 2014 se v německém Norimberku konalo již 10. zasedání Evropského sdružení učitelek a učitelů středních zahradnických