Zeleň ve městech trochu jinak

Výsadba kvetinových záhonov – Holíč duben 2014

V termínoch od 14.4.2014 -16.4.2014 a 23.4.2014 – 25.4.2014 prebiehala v meste Holíč aktivita Kvetnaté záhony v rámci projektu Zeleň ve městech trochu jinak podporeného z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013. Aktivity sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany a Strednej záhradníckej školy Rajhrad, študenti ktorý skrášľovali okolie detského ihriska v blízkosti Holíčskeho zámku podľa návrhov a plánov kvetnatých záhonov. Zámerom aktivity ako i projektu je skrášliť krajinu mesta a prinavrátiť jej historický ráz a krásu. Zároveň bolo cieľom vytvoriť krajšie prostredie pre trávenie voľného času pre deti a širokú verejnosť ako i podporiť ochranu životného prostredia vysadením rastlín a stromov v priestoroch detského ihriska.

Další mezinárodní spolupráce:

Projekt Leonardo v Norimberku

Ve dnech 22. – 26. dubna 2014 se v německém Norimberku konalo již 10. zasedání Evropského sdružení učitelek a učitelů středních zahradnických