Aktuality

Testování žáků

POZOR! Žáci, kteří přijdou do školy v jiný čas než je společné testování jejich třídy,  musí před vstupem do budovy školy kontaktovat třídního učitele a nechat se otestovat!

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků
a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách.
Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách.
•Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit2. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
•Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o  provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
•Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování (pondělí a čtvrtek, popř. 1. den nástupu žáka v daném týdnu na prezenční výuku).
•Testování žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy vždy první vyučovací den v týdnu (včetně místa výkonu praktického vyučování/odborné praxe).

Všechno, co potřebuješ vědět o testování COVID-19 ve tvé škole.

Proč testujeme

Díky testování se budeme moci bezpečně vrátit do škol a začít se zase společně potkávat na hodinách. 
Nezapomeň, všechna ostatní opatření, na která jsme zvyklí například z obchodu, musíme stále dodržovat – nosit ochranu úst a nosu (respirátor typu FFP2, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy).
Všichni už jsou z epidemie a opatření, která se musejí dodržovat, unavení a leckdy podráždění. Chovej se proto k rodičům, spolužákům i učitelům ve škole ohleduplně. Pro všechny je to těžká situace, společně ji ale určitě zvládneme. 

Jak bude testování probíhat

•Ráno přijdeš do školy a zamíříš hned do testovací místnosti. (prostory šatny)
•Vydezinfikuješ si ruce.  
•Sedneš si ke stolu. Paní učitelka nebo pan učitel všem rozdá testy a vysvětlí postup testování.  
•Rozbalíš si test a pošťouráš se v nose podle pokynů.  
•Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš paní učitelce nebo panu učiteli.  
•Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce. 
•Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
•Pozitivní výsledek = jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem.  

POZOR! Žáci, kteří přijdou do školy v jiný čas než je společné testování jejich třídy,  musí před vstupem do budovy školy kontaktovat třídního učitele a nechat se otestovat!

Další aktuality

Praxe 1.E na Kamenném vrchu

14. 2. 2024 měla třída 1.E praxi na Kamenném vrchu. Přírodní rezervace Kamenný vrch vznikla kvůli ochraně koniklece velkokvětého, který zde vytváří největší populaci na