Search
Close this search box.

Aktuality

Testování žáků

POZOR! Žáci, kteří přijdou do školy v jiný čas než je společné testování jejich třídy,  musí před vstupem do budovy školy kontaktovat třídního učitele a nechat se otestovat!

Současná epidemiologická situace v ČR je velice vážná a v nejbližších dnech a týdnech není možné očekávat výraznější zlepšení. Velice vážná je však i současná situace dětí, žáků
a studentů, a to jak z hlediska pedagogického, tak i psychologického, sociálního. Distanční způsob vzdělávání nemůže z dlouhodobého pohledu plně nahradit prezenční výuku ve školách.
Pravidelné plošné testování by mělo společně s dalšími režimovými opatřeními přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách.
•Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit2. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
•Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o  provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
•Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v případě antigenního testování (pondělí a čtvrtek, popř. 1. den nástupu žáka v daném týdnu na prezenční výuku).
•Testování žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy vždy první vyučovací den v týdnu (včetně místa výkonu praktického vyučování/odborné praxe).

Všechno, co potřebuješ vědět o testování COVID-19 ve tvé škole.

Proč testujeme

Díky testování se budeme moci bezpečně vrátit do škol a začít se zase společně potkávat na hodinách. 
Nezapomeň, všechna ostatní opatření, na která jsme zvyklí například z obchodu, musíme stále dodržovat – nosit ochranu úst a nosu (respirátor typu FFP2, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy).
Všichni už jsou z epidemie a opatření, která se musejí dodržovat, unavení a leckdy podráždění. Chovej se proto k rodičům, spolužákům i učitelům ve škole ohleduplně. Pro všechny je to těžká situace, společně ji ale určitě zvládneme. 

Jak bude testování probíhat

•Ráno přijdeš do školy a zamíříš hned do testovací místnosti. (prostory šatny)
•Vydezinfikuješ si ruce.  
•Sedneš si ke stolu. Paní učitelka nebo pan učitel všem rozdá testy a vysvětlí postup testování.  
•Rozbalíš si test a pošťouráš se v nose podle pokynů.  
•Za 15 minut se na testu objeví výsledek, který nahlásíš paní učitelce nebo panu učiteli.  
•Test hodíš do připraveného odpadkového koše a vydezinfikuješ si ruce. 
•Negativní výsledek = pokračuješ na výuku s ostatními žáky (pokud nejsou nějaké pozitivní testy u spolužáků).
•Pozitivní výsledek = jdeš domů a na potvrzení výsledků PCR testem.  

POZOR! Žáci, kteří přijdou do školy v jiný čas než je společné testování jejich třídy,  musí před vstupem do budovy školy kontaktovat třídního učitele a nechat se otestovat!

Další aktuality

Schůzka rodičů žáků budoucích 1.ročníků

Schůzka pro rodiče žáků budoucích 1.ročníků školního roku 2024/2025 se konáv úterý 25.června 2024 v aule školy. 16:00 hod. obory vzdělání Zahradník, Zahradnictví 17:00 hod. obory vzdělání Přírodovědné lyceum,