Aktuality

Třída 3.PL na Mendelu

Studenti 3. ročníku oboru Přírodovědné lyceum navštívili 12.12.2023 Mendelovu univerzitu. Na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky se seznámili s výzkumem recyklace odpadů, čištění odpadních vod a výroby bioplynu. Na Ústavu aplikované a krajinné ekologie v laboratoři mechaniky tekutin pozorovali hydraulický model vodního toku.

Další aktuality

Praxe 1.E na Kamenném vrchu

14. 2. 2024 měla třída 1.E praxi na Kamenném vrchu. Přírodní rezervace Kamenný vrch vznikla kvůli ochraně koniklece velkokvětého, který zde vytváří největší populaci na