Kritéria

Kritéria

2. kolo – Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro škol. rok 2022/2023

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovil kritéria přijímacího řízení do 1.ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2022/2023 takto:

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Doložené výsledky jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM z 1.kola přijímacího řízení – nejméně 50 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium denní

1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
2. Průměrný prospěch z SOU z II. (2.pololetí) a III.(1.pololetí) ročníku SOU:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 60 (průměrné prospěchy obou hodnocených pololetí se sečtou a podělí dvěma).

3. Doložené výsledky JPZ z 1.kola přijímací zkoušky pořádané CERMATEM –  nejméně 15 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají)..              

4. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
5. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 2,3,4 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za  kritéria  3, 4 do naplnění kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01 - zkrácené studium

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01 - zkrácené studium

 1. Výuční list v tříletém oboru vzdělání nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Kritéria  přijímacího  řízení  do  2. ročníku  denního  studia  pro   1.kolo a další kola, pro škol. rok 2023/2024

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovil kritéria přijímacího řízení do 1.ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2023/2024 takto:

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:   Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM z 1. kola přijímacího řízení – nejméně 40 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

 

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5 a to do naplnění kapacity 1. ročníku (30uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

     Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

     V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:   Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM z 1. kola přijímacího řízení – nejméně 40 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

 

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5 a to do naplnění kapacity 1. ročníku (30uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

     Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

     V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:   Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Výsledky jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM z 1. kola přijímacího řízení – nejméně 40 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

 

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5 a to do naplnění kapacity 1. ročníku (30uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

     Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

    V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obory vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

 1. Ukončená povinná školní docházka
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 3. Dosažený prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ: Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.
 4. Účast v olympiádě z přírodovědných předmětů – za účast 5 bodů

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za  kritéria  3, 4 do naplnění kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

     V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Kritéria   přijímacího   řízení   do  1. ročníku   denního   studia
   pro   1. kolo, pro škol. rok 2024/2025

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovil kritéria přijímacího řízení do 1.ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2024/2025 takto:

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:   Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 40 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 40.

3. Jednotná přijímací zkouška
    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů
    • Test z matematiky – hodnoceno 0-50 bodů
Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne celkově 50 bodů z obou testů (body z  testu  českého jazyka a matematiky se sčítají).

4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 2,3,4 a to do naplnění kapacity 1. ročníku (30uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

     Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

     V případě, kdy jednotnou přijímací zkoušku koná cizinec, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (nikoliv cizinec, který je v době konání přijímací zkoušky žákem na území ČR), promíjí se na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. Ředitel školy vytvoří ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení se použije pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto uchazečů ověří rozhovorem. Přijat ke vzdělávání může být pouze uchazeč, který u rozhovoru dosáhne alespoň 60% bodového hodnocení. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:   Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 40 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 40.

4. Jednotná přijímací zkouška

    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů

    • Test z matematiky 0-50 bodů
Uchazeč splní toto kritérium, pokud  dosáhne celkově 30 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).         

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5 do naplnění kapacity 1. ročníku (30uchazečů).  Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

     Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

     V případě, kdy jednotnou přijímací zkoušku koná cizinec, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (nikoliv cizinec, který je v době konání přijímací zkoušky žákem na území ČR), promíjí se na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. Ředitel školy vytvoří ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení se použije pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto uchazečů ověří rozhovorem. Přijat ke vzdělávání může být pouze uchazeč, který u rozhovoru dosáhne alespoň 60% bodového hodnocení. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ: Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu   40 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 40.

3. Jednotná přijímací zkouška

    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů

    • Test z matematiky 0-50 bodů
Uchazeč splní toto kritérium, pokud  dosáhne celkově 30 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).

4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 2,3,4 do naplnění kapacity 1. ročníku (30uchazečů).  Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

     Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

     V případě, kdy jednotnou přijímací zkoušku koná cizinec, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (nikoliv cizinec, který je v době konání přijímací zkoušky žákem na území ČR), promíjí se na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. Ředitel školy vytvoří ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení se použije pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto uchazečů ověří rozhovorem. Přijat ke vzdělávání může být pouze uchazeč, který u rozhovoru dosáhne alespoň 60% bodového hodnocení. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium denní

1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
2. Průměrný prospěch z SOU – průměrný prospěch:
• II. ročník – 2. pololetí 
• III. ročník – 1. pololetí 
• Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 hodnoceno: 40 – 0 bodů. Maximum bodů je 40 (průměrné prospěchy obou hodnocených pololetí se sečtou a podělí dvěma).

3. Jednotná přijímací zkouška

    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů

    • Test z matematiky 0-50 bodů
Uchazeč splní toto kritérium, pokud  dosáhne celkově 20 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).              

4. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
5. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 2,3,4 do naplnění kapacity 1. ročníku (30uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

     Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.   

     V případě, kdy jednotnou přijímací zkoušku koná cizinec, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole (nikoliv cizinec, který je v době konání přijímací zkoušky žákem na území ČR), promíjí se na žádost přijímací zkouška z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona. Ředitel školy vytvoří ve spolupráci s Centrem redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazeče v redukovaném hodnocení se použije pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů podle § 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a § 60d odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, se u těchto uchazečů ověří rozhovorem. Přijat ke vzdělávání může být pouze uchazeč, který u rozhovoru dosáhne alespoň 60% bodového hodnocení. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR. 

 

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

1. Ukončená povinná školní docházka
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:  Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 40 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 40.

4. Účast v olympiádě z přírodovědných předmětů – za účast 5 bodů

     Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za  kritéria  3, 4 do naplnění kapacity 1. ročníku (60uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

     V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01 - zkrácené studium

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01 - zkrácené studium

 1. Výuční list v tříletém oboru vzdělání nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z  předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
       Maximální počet bodů je 50 (hodnotí se pouze 1.pololetí školního roku 2019/2020)

4. Jednotná přijímací zkouška
    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů
    • Test z matematiky – hodnoceno 0-50 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne celkově 40 bodů z obou testů (body z testu  českého jazyka a matematiky se sčítají)

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z  předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
       Maximální počet bodů je 50 (hodnotí se pouze 1.pololetí školního roku 2019/2020)

4. Školní přijímací zkouška
    • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 1. 1. Ukončení povinné školní docházky
  2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  3. Dosažený průměrný prospěch z  předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
       • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
         Maximální počet bodů je 50 (hodnotí se pouze 1.pololetí školního roku 2019/2020)

  4. Školní přijímací zkouška
      • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
         Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

  5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

  Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium

 1. 1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
  2. Průměrný prospěch z SOU z 2. a 3. ročníku SOU:
      • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 20 – 0 bodů
      • Maximální počet bodů je 20 (průměrný prospěch se hodnotí pouze za 1. pololetí 2. ročníku)

  3. Školní přijímací zkouška
      • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
  4. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
  5. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

  Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

 1. 1. Ukončení povinné školní docházky
  2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  3. Dosažený prospěch ze dvou posledních ročníků ZŠ:
      • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
      • Maximální počet bodů je 50 ( hodnotí se pouze 1. pololetí šk. roku 2019/2020)

  4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě součtu bodů za jednotlivá kritéria do naplnění
  kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

 2.