Kritéria

Kritéria

2. kolo – Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro škol. rok 2022/2023

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovil kritéria přijímacího řízení do 1.ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2022/2023 takto:

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Doložené výsledky jednotné přijímací zkoušky zadávané CERMATEM z 1.kola přijímacího řízení – nejméně 50 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium denní

1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
2. Průměrný prospěch z SOU z II. (2.pololetí) a III.(1.pololetí) ročníku SOU:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 60 (průměrné prospěchy obou hodnocených pololetí se sečtou a podělí dvěma).

3. Doložené výsledky JPZ z 1.kola přijímací zkoušky pořádané CERMATEM –  nejméně 15 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají)..              

4. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
5. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 2,3,4 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za  kritéria  3, 4 do naplnění kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01 - zkrácené studium

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01 - zkrácené studium

 1. Výuční list v tříletém oboru vzdělání nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro škol. rok 2022/2023

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovil kritéria přijímacího řízení do 1.ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2022/2023 takto:

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Jednotná přijímací zkouška
    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů
    • Test z matematiky – hodnoceno 0-50 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne celkově 40 bodů z obou testů (body z testu  českého jazyka a matematiky se sčítají)

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

6. Podání obou přihlášek ke studiu na naši školu – 5 bodů

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Jednotná přijímací zkouška

    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů

    • Test z matematiky 0-50 bodů
      Uchazeč splní toto kritérium, pokud  dosáhne celkově 20 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).         

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

6. Podání obou přihlášek ke studiu na naši školu – 5 bodů

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Jednotná přijímací zkouška

    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů

    • Test z matematiky 0-50 bodů
      Uchazeč splní toto kritérium, pokud  dosáhne celkově 20 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

6. Podání obou přihlášek ke studiu na naši školu – 5 bodů

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 3,4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium denní

1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
2. Průměrný prospěch z SOU z II. (2.pololetí) a III.(1.pololetí) ročníku SOU:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 60 (průměrné prospěchy obou hodnocených pololetí se sečtou a podělí dvěma).

3. Jednotná přijímací zkouška

    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů

    • Test z matematiky 0-50 bodů
      Uchazeč splní toto kritérium, pokud  dosáhne celkově 15 bodů z obou testů (body z testu českého jazyka a matematiky se sčítají).              

4. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
5. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 2,3,4 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). V případě, že se přihlásí méně uchazečů, než je plánovaný počet přijatých žáků, může ředitel školy rozhodnout o nekonání přijímací zkoušky. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený prospěch z konce předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 60 – 0 bodů. Maximální počet bodů je 60.

4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

5. Podání obou přihlášek ke studiu na naši školu – 5 bodů

 

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za  kritéria  3, 4, 5 do naplnění kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01 - zkrácené studium

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01 - zkrácené studium

 1. Výuční list v tříletém oboru vzdělání nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce, o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z  předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
       Maximální počet bodů je 50 (hodnotí se pouze 1.pololetí školního roku 2019/2020)

4. Jednotná přijímací zkouška
    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů
    • Test z matematiky – hodnoceno 0-50 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne celkově 40 bodů z obou testů (body z testu  českého jazyka a matematiky se sčítají)

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Dosažený průměrný prospěch z  předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
     • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
       Maximální počet bodů je 50 (hodnotí se pouze 1.pololetí školního roku 2019/2020)

4. Školní přijímací zkouška
    • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 1. 1. Ukončení povinné školní docházky
  2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  3. Dosažený průměrný prospěch z  předposledního a pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ:
       • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
         Maximální počet bodů je 50 (hodnotí se pouze 1.pololetí školního roku 2019/2020)

  4. Školní přijímací zkouška
      • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
         Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

  5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

  Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium

 1. 1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
  2. Průměrný prospěch z SOU z 2. a 3. ročníku SOU:
      • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 20 – 0 bodů
      • Maximální počet bodů je 20 (průměrný prospěch se hodnotí pouze za 1. pololetí 2. ročníku)

  3. Školní přijímací zkouška
      • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
  4. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
  5. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

  Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

 1. 1. Ukončení povinné školní docházky
  2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  3. Dosažený prospěch ze dvou posledních ročníků ZŠ:
      • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
      • Maximální počet bodů je 50 ( hodnotí se pouze 1. pololetí šk. roku 2019/2020)

  4. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě součtu bodů za jednotlivá kritéria do naplnění
  kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

 2.