Kritéria

Kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro škol. rok 2021/2022

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 60 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání v souladu s vyhláškou č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, stanovil kritéria přijímacího řízení do 1.ročníku oboru vzdělání pro školní rok 2021/2022 takto:

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
    školní docházku

4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 50

5. Jednotná přijímací zkouška
    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů
    • Test z matematiky – hodnoceno 0-50 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne celkově 40 bodů z obou testů (body z testu  českého jazyka a matematiky se sčítají)

6. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
    školní docházku

4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 50

5. Školní přijímací zkouška
    • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

6. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
    školní docházku

4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 50

5. Školní přijímací zkouška
    • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

6. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium denní

1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
2. Předložení vysvědčení z 2. a 3. ročníku SOU

3. Průměrný prospěch:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 20 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 20 (průměrný prospěch se hodnotí pouze za 1. pololetí 2. ročníku)

4. Školní přijímací zkouška
    • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 10 bodů

5. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
6. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za jednotlivá kritéria do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 50

5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě součtu bodů za jednotlivá kritéria do naplnění
kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01 - zkrácené studium

 1. Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru vzdělání potvrzená lékařem

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01 - zkrácené studium

 1. Výuční list v tříletém oboru vzdělání nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
 2. Zdravotní způsobilost ke studiu oboru vzdělání potvrzená lékařem

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení

Obor vzdělání - Přírodovědné lyceum 78-42-M/05

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
    školní docházku

4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 50

5. Jednotná přijímací zkouška
    • Test z českého jazyka – hodnoceno 0-50 bodů
    • Test z matematiky – hodnoceno 0-50 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne celkově 40 bodů z obou testů (body z testu  českého jazyka a matematiky se sčítají)

6. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-M/01

1. Ukončení povinné školní docházky
2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
    školní docházku

4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
    • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
    • Maximální počet bodů je 50

5. Školní přijímací zkouška
    • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
       Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

6. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

 1. 1. Ukončení povinné školní docházky
  2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou
      školní docházku

  4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
      • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
      • Maximální počet bodů je 50

  5. Školní přijímací zkouška
      • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
         Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 15 bodů

  6. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za kritéria 4,5,6 do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

  Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradnictví 41-44-L/51 – nástavbové studium

 1. 1. Úspěšné ukončení SOU – získání VL v oboru Zahradník nebo Včelař
  2. Předložení vysvědčení z 2. a 3. ročníku SOU

  3. Průměrný prospěch:
      • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 20 – 0 bodů
      • Maximální počet bodů je 20 (průměrný prospěch se hodnotí pouze za 1. pololetí 2. ročníku)

  4. Školní přijímací zkouška
      • Test všeobecných znalostí – hodnoceno 0-30 bodů
         Uchazeč splní toto kritérium, pokud dosáhne nejméně 10 bodů

  5. Účast v zahradnických soutěžích: 5 bodů
  6. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání


  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí nejvyššího počtu bodů sestaveného na základě součtu bodů za jednotlivá kritéria do naplnění kapacity 1. ročníku ( 30 uchazečů). Při rovnosti celkového počtu bodů rozhodují výsledky centrálně zadávaných testů.

  Podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny dle doporučení školského poradenského zařízení.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

Obor vzdělání - Zahradník 41-52-H/01

 1. 1. Ukončení povinné školní docházky
  2. Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

  3. Předložení posledních dvou vysvědčení, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

  4. Dosažený prospěch z 1. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ:
      • Průměrný prospěch 1,00 – 5,00 je ohodnocen v rozsahu 50 – 0 bodů
      • Maximální počet bodů je 50

  5. Absolvování olympiád z přírodovědných předmětů: za účast – 5 bodů

  Uchazeči budou přijati ke studiu podle pořadí sestaveného na základě součtu bodů za jednotlivá kritéria do naplnění
  kapacity 1. ročníku (60 uchazečů). V případě rovnosti bodů bude rozhodující počet bodů dosažených za prospěch ze ZŠ.

  V případě cizinců předloží uchazeč doklad, kterým prokáže schopnost komunikace v českém jazyce (osvědčení o vykonané zkoušce,
  o absolvování kurzu, vysvědčení,….), případně prokáže schopnost komunikace pohovorem ve škole. Cizinci z jiných zemí než EU doloží oprávněnost pobytu na území ČR.

 2.  
 1.