Search
Close this search box.

Zahradnictví zkrácené

Obor vzdělání 41-44-M/01 Zahradnictví (od 1.9.2015)

Popis oboru

Délka přípravy: 2 roky
Podmínky přijetí ke vzdělávání:

  • ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Způsob zakončení: profilová část maturitní zkoušky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Druh vzdělání: zkrácené střední vzdělání
Forma studia: denní

Učební plán

Vyučovací předmětPočet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník2. ročník
Základy zahradnictví21
Stroje a zařízení12
Ovocnictví33
Zelinářství33
Květinářství44
Sadovnictví a krajinářství44
Rostlinolékařská péče22
Floristika3(1)3(2)
Zahradní stavby11
Tvorba zahrad a parků22
Okrasné školkařství11
Ekonomika22
Praxe67
CELKEM3434