Zahradník zkrácené

Obor vzdělání 41-52-H/01 Zahradník (od 1.9.2015)

Popis oboru

Délka přípravy: 1 rok
Podmínky přijetí ke vzdělávání:

  • Výuční list v tříletém oboru vzdělání nebo ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Způsob zakončení: závěrečná zkouška s výučním listem
Druh vzdělání: zkrácené střední odborné vzdělání
Forma studia: denní

Učební plán

Vyučovací předmět Počet týdenních hodin za celé studium
Základy zahradnické výroby 1
Zahradnické stroje a zařízení 1
Květinářství 3
Sadovnictví 2
Zelinářství 2
Ovocnictví 2
Floristika 2
Psychologie a technika prodeje 1
Odborný výcvik 21
CELKEM 35