Výsadba absolventského stromu třídy 4.Z4

Výsadba absolventského stromu třídy 4.Z4

V úterý 18. dubna 2023 proběhla „Výsadba absolventského stromu třídy 4.Z4“. Žáci tohoto ročníku slavnostně vysadili v areálu školy okrasnou jabloň a celý průběh výsadby odborně komentovali.
Po vlastní výsadbě následovalo pasování třeťáků na čtvrťáky. Celá akce se nesla ve velmi pohodové a přátelské atmosféře a velmi se vydařila.
Přejeme maturantům, ať jejich strom jenom vzkvétá a hodně zdaru u maturit!

Další aktuality

Svatební floristický seminář

Zveme Vás na „Svatební floristický seminář“, ve dnech 9. – 10. června 2023 (pátek a sobota).Je zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti svatební floristiky.