Zahájení školního roku 2021-2022

Zahájení školního roku 2021-2022

Zahájení školního roku 2021/2022 se koná ve středu 1. 9. 2021 v 08:00 hodin před budovou Střední zahradnické školy Rajhrad, v případě nepříznivého počasí ve třídách.
Před slavnostním zahájením budou žáci dle nařízení vlády ČR testováni antigenní metodou.
Žáci musí nosit ochranný prostředek úst a nosu ve společných prostorech školy, v případě, že jsou usazeni v lavicích, ochranný prostředek mít nemusí.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování), nebo po prodělaném onemocnění covid-19
(po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) – tyto skutečnosti musí žák (zákonný zástupce) doložit.
Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole apod.).
Z důvodu Covid-19 je slavnostní zahájení jen pro žáky. Rodiče prosíme o pochopení.
Organizace výuky – rozpis tříd v učebnách na den 2.9.2021 je zde

Další aktuality

Rekvalifikační kurzy, Florista 1.10.2021

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květiny i pro ty, kteří by se tomuto umění rádi věnovali profesionálně a potřebují