Search
Close this search box.

Aktuality

Beseda na podporu zájmu o rostlinolékařství

V pátek 13. 10. 2023 jsme přivítali v aule naší školy doc. Mgr. Ing. Evu Hrudovou, Ph.D. z Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
a Ing. Petra Haraštu, Ph.D., předsedu České společnosti rostlinolékařské.
Pan doktor Harašta zahájil přednášku mottem: „ Pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina“… Zdůraznil, že rostlinolékařská péče je důležitým
a významným atributem nejen pro zabezpečování zdraví rostlin a rostlinných produktů jako základních zdrojů pro výrobu bezpečných produktů a potravin, ale také respektuje zdraví lidí, zvířat a ochranu základních složek životního prostředí. Motivoval nás tímto k zapojení
do soutěže „Rostlinolékařství -obor budoucnosti“. Seznámil nás s tématy a pravidly soutěže,
které se pravidelně účastníme.
Paní docentka nás vyzvala k hlubšímu studiu této problematiky, protože studentů rostlinolékařství ubývá. Ve společnosti totiž vzrůstá averze vůči ochraně rostlin a zemědělství obecně právě ve vztahu
k životnímu prostředí. Kromě toho, že nám zodpověděla všechny naše dotazy k problematice ochrany rostlin, nám rozdala letáčky ke studiu rostlinolékařství na Mendlově univerzitě v Brně včetně reklamních předmětů.
Jako poděkování jsme paní docentce a panu doktorovi předali kytičku.
Děkujeme za zajímavou besedu a určitě někdy příště na shledanou.


Další aktuality