Search
Close this search box.

Celoživotní vzdělávání

Profesní kvalifikace
Autoškola
Rekvalifikace
Odborné krátkodobé kurzy

Profesní kvalifikace

Na základě zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, mohou být občanům uznávány jejich skutečné znalosti a dovednosti bez ohledu na to, zda je získali ve škole, v kurzu, v praxi nebo samostudiem. Zákon k tomuto účelu vymezuje nový prvek – profesní kvalifikace, které jsou definovány jako způsobilost vykonávat pouze část určitého povolání, to je určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které ale dávají možnost pracovního uplatnění. Všechny tyto kvalifikace jsou popisovány v tzv.Národní soustavě kvalifikací. Zákon nabízí také možnost získat nejen profesní kvalifikace, ale i kvalifikaci úplnou, což znamená např. vyučení
v určitém oboru vzdělání, aniž by bylo nutné absolvovat školní vzdělávání.

Více na www.narodní soustava kvalifikací.cz

Autoškola

Zájemcům o získání řidičského oprávnění nabízíme:

 • výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění skupin B, T
 • školení a přezkušování řidičů pro získání a prodloužení profesní způsobilosti
 • školení BOZP řidičů z povolání a referentů
 • kondiční a doplňkový výcvik

Výuku a výcvik provádějí profesionální učitelé s mnohaletou praxí. Při výuce se využívá bohatě vybavených učeben pomůckami a didaktickou technikou. Žáci zpravidla oceňují individuální přístup učitelů ke každému uchazeči a možnost přizpůsobit dobu,
popř. místo výcviku, možnostem každého uchazeče včetně sobot a nedělí (zahájení
i ukončení jízd na místě uchazečem zvoleném, individuální studijní plán a konzultace apod.). Jezdíme v Brně a jeho blízkém okolí, takže absolventi považují městský provoz za běžný.

Za příznivou cenu se Vám u nás dostane přátelského a přitom odborného vedení po celou dobu výcviku.

Naší vizitkou jsou úspěšní žadatelé o řidičský průkaz, kteří zvládají s naší autoškolou zkoušku na poprvé a kteří se s jistotu orientují v městském provozu.

Ceník služeb autoškoly - platný od 1. 4. 2024

Skupina B17 900 Kč
Skupina T18 000 Kč
Závěrečná zkouška500 Kč
Opakovací zkouška1 000 Kč
Kondiční (doplňková) jízda – 1 vyučovací hodina (45´)400 Kč

Rekvalifikační kurzy

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit vázat a aranžovat květiny i pro ty, kteří by se tomuto umění rádi věnovali profesionálně a potřebují splnit profesní kvalifikaci

Doba konání kurzu: 10 dnů + zkoušky
Místo konání: v prostorách školy v Rajhradě (pouhých 12 km jižně od Brna), dobré vlakové spojení (IDS JMK, S3)
Rozsah kurzu: 100 hodin kurz, 10 hodin zkouška z profesní kvalifikace
Průběh: pá, so od 8:00 – 17:00 hodin
Zakončení kurzu: po absolvování kurzu je možné složit zkoušku z profesní kvalifikace Florista
Získaný doklad: Florista – osvědčení o profesní kvalifikaci

Pořadatel: Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o., Masarykova 198, Rajhrad 664 61

Rámcový obsah kurzu

 • různé typy vazeb (smuteční, suchá, vánoční, velikonoční)
 • svatební floristika
 • aranžování do nádob
 • dárková vazba
 • seznámení se sortimentem živých a sušených rostlin
 • floristické techniky
 • technologické postupy skladování rostlin
 • seznámení se sortimentem dekoračního materiálu
 • kalkulace nákladů na zhotovený výrobek

Cena kurzu: 12 270 Kč

Cena zkoušky profesní kvalifikace: 5400 Kč

Kontakt

           Mgr. Iveta Motlová

Obsluha křovinořezu (rekvalifikační kurz)

Termín: 24., 25. a 31. března 2023 (pá, so od 8:00 - 17:00 hodin)

Kurz je určen pro všechny, kteří při své práci používají křovinořez. Součástí kurzu je praktický výcvik v řezání, údržbě a jednoduchých opravách.

Doba konání kurzu: 3 dny
Místo konání: v prostorách školy v Rajhradě (pouhých 8 km jižně od Brna) – dobré vlakové i autobusové spojení
Rozsah kurzu: 25 hodin + 3 hodiny závěrečná zkouška profesní kvalifikace
Zakončení kurzu: po absolvování kurzu se skládá zkouška, popř. zkouška z profesní kvalifikace
Získaný doklad: Obsluha křovinořezu – osvědčení o absolvování kurzu
Obsluha křovinořezu – osvědčení o profesní kvalifikaci

Pořadatel: Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o., Masarykova 198, Rajhrad 664 61

Rámcový obsah kurzu

 • Bezpečnost práce a používání OOPP
 • Údržba křovinořezu
 • Obsluha křovinořezu
 • Vyhotovování výkazů o práci s křovinořezem

Cena kurzu: 2 900 Kč

Cena zkoušky profesní kvalifikace: 500 Kč

Kontakt

Obsluha motorové pily (rekvalifikační kurz)

Termín: březen 2023

Kurz je určen pro všechny, kteří při své práci používají ruční motorové řetězové pily. Součástí kurzu je praktický výcvik v řezání, údržbě
a jednoduchých opravách.

Doba konání kurzu: 3 dny
Místo konání: v prostorách školy v Rajhradě (pouhých 8 km jižně od Brna) – dobré vlakové i autobusové spojení
Rozsah kurzu: 30 hodin + 5 h zkouška profesní kvalifikace
Ubytování: pro zájemce na internátě školy 250 Kč za noc
Zakončení kurzu: po absolvování kurzu se skládá zkouška, popř. zkouška profesní kvalifikace
Získaný doklad: Obsluha motorové pily – osvědčení o absolvování kurzu
Obsluha motorové pily – osvědčení o profesní kvalifikaci

Pořadatel: Střední zahradnická škola Rajhrad, p.o., Masarykova 198, Rajhrad 664 61

Rámcový obsah kurzu

 • Bezpečnost práce, používání OOPP
 • Seřizování, ošetřování a údržba motorové pily
 • Příčné přeřezávání motorovou pilou
 • Výřez nežádoucích dřevin a křovin motorovou pilou
 • Těžba dříví motorovou pilou do průměru 15 cm na pařezu
 • Vyhotovování výkazů o práci s motorovou pilou a měření dříví

Cena kurzu: 2 700 Kč

Cena zkoušky profesní kvalifikace: 1 000 Kč

Kontakt

Odborné krátkodobé kurzy

Jedno až dvoudenní kurzy pro veřejnost pořádané naší školou

Jednodenní kurzy

Dvoudenní kurzy

Třídenní kurzy