Střední zahradnická škola Rajhrad

, příspěvková organizace

Tvoříme krásu...

fotogalerie
svátek má: Viola

3.kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

3.kolo přijímacího řízení do tříletého oboru vzdělání Zahradník proběhne v úterý 04.05. 2019...více

Přednáška Trávníkářství - Polygram

Přednáška Trávníkářství - Polygram

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Maturitní zkoušky Šk.r.2018/2019

Šk.r.2018/2019 Obor vzdělání: 41-44-M/01 Zahradnictví 4.Z4 V Rajhradě 10.04. 2019 Paed...více

Svatební floristický seminář

Svatební floristický seminář

Zaměřený na získání praktických dovedností v oblasti svatební floristiky Vhodný pro absolvent...více

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Přednáška Biologická ochrana rostlin

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Svatební floristický seminář

Svatební floristický seminář

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v...více

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

Projekt „PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“

Klíčová aktivita: KA03-4 Přednáška BOZP a PO Dne 29. 1. 2019 proběhla přednáška s Kateři...více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání

Profesní kvalifikace a kurzy pro zájemce Další vzdělávání Střední zahradnická škola Rajhrad, ...více

Úvodní strana | Prodej majetku

Výběrové řízení na nejvhodnější nabídku o koupi nepotřebného movitého majetku osobní automobil Opel Movano 2,2 DTi (kombi) – 1.kolo

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

Č.j. SZaŠ/1033/2018

V Rajhradě dne 6.září 2018
Počet listů: 1
Přílohy: 1/1

Výběrové řízení na nejvhodnější nabídku o koupi nepotřebného movitého majetku - osobní automobil Opel Movano 2,2 DTi (kombi) – 1.kolo

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. – o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích a vyhlášky č. 62/20101 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsem rozhodl a podle ustanovení § 22 vyhlašuji výběrové řízení na nejvhodnější nabídku o koupi nepotřebného movitého majetku za těchto podmínek:

Stanovení kritérií:

 1. Upřednostňujeme právnickou, nebo fyzickou osobu, která nabídne za automobil nejvyšší cenu.
 2. Při stejné výši nabídnuté ceny bude rozhodnuto ve prospěch zájemce, který doručil nabídku jako první.

Způsob podání cenových nabídek:

 1. Nabídky doručte písemně nejpozději do ukončení soutěžní lhůty tj. 21.září do 14:00 hodin na adresu:
  Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
  Masarykova 198, Rajhrad, 6364 61
  V zalepené obálce označené „Cenová nabídka odprodej majetku – neotvírat“
 2. Majetek identifikujte podle zveřejněných údajů (název, inventární číslo, RZ) a uveďte nabízenou cenu včetně DPH. Nabídnutá cena musí odpovídat ceně obvyklé v místě a čase a požadované minimální ceně, která je v nabídce uvedena.
 3. Uveďte svoji kontaktní adresu, telefon, případně e-mail a IČ.

Vyhodnocení nabídek:

 1. Po ukončení soutěžní lhůty komise vyhodnotí cenové nabídky a vyzve zájemce, kteří byli vybráni k uzavření kupní smlouvy.
 2. V případě, že vybraný zájemce nedodrží podmínky kupní smlouvy ve stanovené lhůtě, jeho nárok se ruší a na jeho místo postupuje další zájemce v pořadí.
 3. Zájemci, kteří nebudou do 14 dnů po ukončení soutěžní lhůty vyrozuměni nebyli vybráni.
 4. Vyhrazuje se právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit.

Prohlídka nabízeného majetku:

Prohlídku nabízeného majetku lze uskutečnit po telefonické domluvě s pracovníkem:
Ing.Jiří Homola,Ph.D., tel.: 547426319, mobil: 775985100

PaedDr.Marek Kňažík
ředitel školy

Vyřizuje: Dagmar Maršáková
Telefon: 547426321
e-mail: marsakova@skolarajhrad.cz

Příloha č. 1/1 k výběrovému řízení na nejvhodnější nabídku o koupi nepotřebného movitého majetku

Osobní automobil kombi:

Inventární číslo: 444/7
Registrační značka: 3B19307
Tovární značka, typ: OPEL MOVANO kombi, 2,2DTI
Kategorie vozidla: M1
Výrobce: S.O.V.A.B, Francie
Palivo: nafta motorová
Zdvih, objem (cm3) 2 188
Počet míst: 3/9 osob
STK do: 15.8.2020
Stav tachometru: 227 000
Datum první registrace: 12.6.2001
Dovoz ze SRN do ČR: 30.8.2004

Technický sta automobilu dle znaleckého posudku: horší než úměrný stáří a počtu ujetých km – 40%

Požadovaná minimální cena:

Cena stanovení znalcem: 18 000,00 Kč
Cena za vystavení znaleckého posudku: 2 600,00 Kč
Cena minimální kupní celkem: 20 600,00 Kč
ŠKOLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE Facebook školy jihomoravsky-kraj České ručičky benefit7

Copyright © 2019 Střední zahradnická škola Rajhrad