Search
Close this search box.

Aktuality

Exkurze na „Biotop Rajhrad“ třídy 3.E

Žáci 3. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí byli 12.4.2024 provést potřebné zásahy
a úpravy na biocentru v Rajhradě. Pomocí srpu kosili buřeň, kterou poté rovnoměrně rozmístili po biocentru. Dále žáci pomocí pákových nůžek odstraňovali uschlé lopuchy pavučinaté. V neposlední řadě studenti odstranili chráničky ze stromů, které chránička omezovala v růstu. Aktuálně v biocentru kvetly střemchy. Až na duby měli všechny dřeviny listí.
Do biocentra se usazuje čím dál více bezobratlých a to je známkou zdravého ekosystému. Do budoucna se počítá se zvětšením biocentra a také je možné, že zde bude i nová tůňka.
Biocentrum vzniklo teprve nedávno, přesněji 8. října 2020 kdy bylo vysazeno 80 kusů dubu letního, 20 kusů jilmu vazu, jasanu ztepilého, habru obecného, lípy malolisté a javoru babyky. Dále bylo vysazeno 10 kusů olše lepkavé a střemchy obecné, dohromady tedy
200 kusů. Všechny stromy jsou vysázeny podle potenciální přirozené vegetace jilmové doubravy, což je vegetace, která by tu rostla bez zásahu člověka. Stromky jsou zde vysazené jamkovou sadbou, nejsou vysazené v žádných pruzích ale náhodně, min. metr
a půl od sebe. Většina stromů je držená kůly, mají také síťky proti okusu zvířat.
Více o biocentru na www.ekorajhrad.webnode.cz
autor Jiří Šula a Jan Múčka, 3.E

Další aktuality